Photo info Hello spring!
Crocus flowers
© Raimund Linke/Getty Images

Uzroci impotencije

Započeo MarkoKg, Januar 11, 2013, 11:31:19

prethodna tema - sledeća tema

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

MarkoKg

Uzroci impotencijeImpotencija ili erektilna disfunkcija je nesposobnost postizanja ili održavanja erekcije u dužini trajanja koja omogućava kompletiranje zadovoljstva tokom seksualne aktivnosti u više od 25% pokušaja.

Impotencija može biti praćena i udružena sa poremećajem libida ili ejakuacije, ali može biti i samostalan entitet. Oko 5% muškaraca je kompletno impotentno do 40. godine i 15% do 70. godine života. Izvestan stepen erektilne disfunkcije može biti prisutan kod oko 50% muškaraca između 40. i 70. godine starosti.

Erekcija penisa nastaje kao posledica širenja krvnih sudova (corpora cavernosa) penisa, što je posledica širenja lumena arterije uretralis i njenih grana, a nastaje kao poslednica psihogenih ili senzornih stimulusa koji se prenose do tzv. autonomnog nervnog sistema smeštenog u nisko leđnoj regiji (sakralnoj regiji S2-S4), dok stimulacija dovodi do oslobađanja činioca (neurotransmitera) koji dovode do širenja krvnih sudova.

Impotencija, tj. erektilna disfunkcija (ED), može biti psihogenog ili organskog porekla. Najčešći epidemiološki faktori koji dovode do ovog poremećaja su:

    šećerna bolest (zbog aterogenih promena na krvnim sudovima i oštećenja autonomnog nervnog sistema)
    hipertenzija (oštećenje krvnih sudova ili lekovi koji se uzimaju radi regulacije krvnog pritiska)
    psihijatrijske bolesti (depresija, anksiozno-depresivna stanja, paranoidna stanja zbog lekova koji imaju nepovoljan uticaj na nivo hormona)
    konsumiranje cigareta
    starost
    neurološke bolesti
    endokrinološke bolesti (poremećaj sekrecije hormona)
    sistemske bolesti (teško oštećena funkcija jetre i bubrega)
    široka paleta lekova među kojima su i toksične supstance, tj. opojne droge

S obzirom na sve ove faktore koji mogu biti uzrok impotencije, erektilna disfunkcija nipošto ne sme da se leči bez prethodno utvrđenog uzroka. Najčešće su u pitanju hormonske promene koje mogu da se koriguju ili leče. Kada su u pitanju drugi navedeni razlozi, neophodan je multidisciplinaran pristup.

MarkoKg

Januar 11, 2013, 11:32:12 #1 Poslednja Izmena: Januar 11, 2013, 11:32:48 od MarkoKg
Erekcija - šta se dešava?Za one koji žele nešto više da saznaju, iznećemo neke podatke o penisu, erekciji i impotenciji.

Muški polni organ sastoji se iz:

    dve komore u obliku cilindra koje se nazivaju korpora kavernoza (corpora cavernosa), prostiru se duž čitavog organa i sadrže mnoštvo krvnih sudova i sinusa
    uretre (urethra) - kanala kroz koji prolazi urin i sperma i koji se prostire duž donje strane korpore karvenoze
    erektilnog tkiva koje se nalazi u okviru korpore karvenoze, iznad uretre, dve glavne arterije (arteries), više vena (veins) i nerava (nerves)
    tela - najdužeg dela penisa
    glave (glans) koja se nalazi na kraju tela
    spoljnjeg dela uretre (meatus) koji se nalazi na glavi i kroz koji se ispuštaju urin i sperma

Kako nastaje erekcija?

Erekcija počinje u mozgu. Fizička i mentalna stimulacija uzrokuju da nervi iz mozga pošalju hemijske poruke nervima u penisu, čime se krvni sudovi u penisu opuštaju tako da krv može slobodno da teče. Kada visok pritisak zarobi krv u obe komore korpore kavernoze, onda se penis proširi i održava erekciju.

Erekcija nestaje kada se priliv krvi zaustavi, a odlivni kanali otvore, što omogućava da penis ponovo postane mekan.

Kako nastaje ejakulacija?

Oslobađanje semena na vrhuncu, tj. ejakulacija, nastaje kada muškarac dostigne konačan nivo uzbuđenja. Seksualna stimulacija izaziva da nervi iz penisa šalju hemijske poruke, tj. impulse ka kičmenoj moždini i mozgu, odakle se drugi impulsi, preko kičmene moždine, šalju natrag do penisa izazivajući ejakulaciju.

Ejakulacija ima dve faze. Za vreme prve faze cevi koje skladište i prenose spermu iz testisa transportuju je ka zadnjem delu uretre. Seminalne vezikule takođe oslobađaju sekret u zadnjem delu uretre. Tokom druge faze, zadnji deo uretre oseti taj sekret (na vrhuncu seksualnog uzbuđenja) i šalje signale ka kičmenoj moždini, dobijajući zauzvrat snažne signale na mišićima koji se nalaze na korenu penisa koji se energično aktiviraju na svakih 0,8 sekundi, čime dolazi do izbacivanja sperme iz penisa.

Impotencija

Impotencija ili erektilna disfunkcija je stanje kod muškaraca kada ne dolazi do željenog ukrućivanja penisa prilikom seksualnog uzbuđenja (odnosa) i bude problema pri ejakulaciji.

MarkoKg

Impotencija - poremećaj koji se leči seksom

Impotencija je pojam koji ima, relativno, dugu istoriju i pominje se, u kontekstu seksualne nemoći muškarca, još sredinom sedamnaestog veka.

Sa kliničkog stanovišta, definiše se prvi put u Rečniku praktične medicine, izdatom 1833. godine u Londonu. Od tada pa do danas značnje ovog termina nije se suštinski promenilo, te se pod impotencijom označava nesposobnost muškarca da u određenoj situaciji obavi seksualni odnos. Ta nesposobnost se javlja u svim periodima seksualne zrelosti i može se ispoljiti kao primarna ("kada muškarac nikada nije uspeo da ima seksualne odnose ili kao sekundarna impotencija 'koja traje jedno određeno vreme a do njenog javljanja muškarac je dobro seksualno funkcionisao). Naravno ova druga je znatno češća a ujedno se i mnogo lakše uklanja, sa uspehom koji se kreće i do 90 procenata.

Šta može uzrokovati pojavu impotencije?


Različiti su uzroci impotencije. U izvesnom broju slučajeva u pitanju su organski uzroci kao što su nerazvijenost ili anomalije polnih organa, povrede ili bolesti kičmene moždine pri čemu je oštećen centar za erekciju. Impotencija je često propratna pojava nekih težih, hroničnih bolesti (pomenimo -samo dijabetes) koji iscrpljuju organizam toliko smanjuju opštu vitalnost bolesnika da on i ne oseća neku posebnu želju za seksualnim odnosima.

Međutim, kada je muškarac normalno razvijen i telesno zdrav, onda je impotencija redovno odraz njegovog emocionalnog stanja ili negativnih osećanja prema partnerki, opterećenih anksioznošću i različitim strahovima. To može biti, na primer, strah od polne bolesti, od neželjenih posledica koitusa i trudnoća ili pak bojazan da ga druge osobe u toku seksualnog odnosa ne "vide" ili "čuju" . Zatim, tu je, dobro poznat, strah od neuspeha koji može biti dovoljan uzrok da do stvarnog neuspeha i dođe. Među uzrocima impotencije važan je još jedan  faktor - autosugestija. Naime, ima osoba koje bez objektivnih razloga same sebi dokazuju kako nisu punovredni muškarci i kako im pri pokušaju seksualnog odnosa, verovatno neće uspeti da zadovolje ženu. Jedan od čestih uzroka takvog mišljenja je opterećenost veličinom polnog organa zbog čega su u stanju da izgrade i tzv. kompleks niže vrednosti. Uzgred, za informaciju, poslednja istraživanja (sprovedena u Americi) kažu da je prosečna dužina penisa 12.8 santimetara. Ako, uz to, uzmemo i činjenicu da je, pored kliltorisa. samo prva trećina vagine osetljiva na stimilacilju, logično je da je ogromna većina muškaraca sasvim dobro "opremljena" za seksualni život.

Ponekada muškarcu slabi potencija kada partnerka počne postavljati zahteve za brakom i tada je impotencija odraz njegovog odbijanja braka ili straha pred njim. Problemi sa potencijom u seksualnoj vezi u kojoj je muškarac ranije bio normalno potentan mogu značiti, jednostavno, da je izgubio osećanja ili seksualno interesovanje za partnerku i da je, možda, zainteresovan za neku drugu ženu. Ponekada on tada ni sam nije svestan ili pak ne želi, što je verovatnije to sebi, iz nekih drugih razloga, da prizna. Međutim, njegova impotencija ga odaje. Stoga je već stari francuski lekar iz prve polovine devetnaestog veka, Pitoval, ne bez razloga, impotentne muškarce smatrao varalicama. Ali, oni ne varaju samo svoje partnerke već često i same sebe. Takođe, nedovoljna prilagođenost muškarca partnerki ili nedostatak     veštine u ophođenju sa ženama mogu uzrokovati impotenciju koja je tada posledica njegove nesigumosti u seksualnoj ulozi. Uopšte, sa potencijom, ne retko, imaju problema plašljivi, nesamostalni, razmaženi, previše egocentrični, samoživi, neasertivni i nedovoljno sociializovani muškarci. S druge strane, stavovi i ponašanje partnerke mogu doprineti pojavi impotencije.

Ženina pasivnost u seksualnom odnosu, ravnodušnost prema koitusu, netaktična reagovanja na muškarčeve povremene teškoće u intimnom kontaktu ponekada destabilizuju, naročito osetljivije muškarce.

Posebno negativno deluje njeno agresivno ponašanje, potcenjivanje muškosti ili upoređivanje sa drugim muškarcima koje je intimno upoznala. Sličan može biti efekat i ženine Ijubomore, odnosno neprestanog sumnjičenja muškarca zbog neverstva.

Treba još dodati da problemi u potenciji mogu snaći muškarca zbog obuzetosti mislima koje mu odvraćaju pažnju od seksualnog života, kao što su preterana zabrinutost, napetost zbog problema na poslu, nezadovoljstvo životnim perspektivama i sl.

Terapija


Videli smo da uzroke impotencije treba tražiti u načinu na koji muškarac doživljava sopstvenu seksualnost kao i u njegovom odnosu sa partnerkom. Ukoliko se ne radi o težim psihičkim devijacijama ili organskoj prirodi poremećaja koje zahtevaju najpre lečenje osnovne bolesti, impotenciju tretiramo bihevioralnom metodologijom. Njena logika je sledeća: bez obzira na različitost uzroka samo ispoljavanje impotencije je uvek isto - negativne emocije u vidu straha i anksioznosti fiziološki dovode do toga da muškarac ne može da se opusti, ima probleme sa erekcijom i uprkos želji ne uspeva u seksualnim odnosima.

Stoga je terapija, pod pretpostavkom da je klijent motivisan i da želi da sačuva vezu sa partnerkom, usmerena ka eliminisanju straha i anksioznosti pri čemu se, umesto ovih negativnih emocija forsira želja za opuštanjem i postizanjem zadovoljstva, ali bez zahteva za uspehom po svaku cenu. Ovakva strategija predstavlja, inače, osnovu za terapiju većine psihogeno uslovljenih seksualnih poremećaja

U slučaju impotencije, terapija sadrži izvesne specifičnosti i sprovodi se u nekoliko faza

    milovanje - partneri se uzajamno miluju i "zadovoljavaju" bez stimulacije polnih organa, pri čemu je pokušaj seksualnog odnosa isključen.
    genitaina stimulacija bez orgazma - pored uzajamnog milovanja partneri nežno i neobavezno  stimulišu jednom drugom genitalije, što se čini do erekcije, ali ne i do orgazma. Pošto je kod muškarca orgazam povezan sa erekcijom, genitalno nadraživanje bez orgazma odvratiće ga od misli da li će imati erekciju ili ne, što automatski otklanja i strah da je neće imati. I u ovoj fazi pokušaj koitusa je zabranjen.
    genitaina stimulacija do orgazma -sada se partneri stimulišu do orgazma, ali opet bez seksualnog odnosa. Pretpostavlja se da je orgazam dovoljno prijatan doživljaj da može suzbiti strah i anksioznost pa i neke druge negativne emocionalne reakcije. Doživljen udvoje, on će najbolje otkloniti strah muškarca od toga kako će žena doživeti njegovu seksualnost. Ova faza terapije ponavlja se sve dok erekcija ne postane dovoljno stabilna.
    delimični seksualni odnos -ovde žena ima aktivniju ulogu tako što zauzima položaj iznad muškarca, stimuliše svoje genitalije penisom i povremeno ga uvlači u vaginu, kada smatra da je erekcija dovoljna. Doživljavanje orgazma pri ovakvoj stimulaciji nije zabranjeno. Naprotiv, ukazuje da se terapija bliži kraju. odnosno
    potpunom seksualnom odnosu, u kome je muškarac sada sposoban da učestvuje oslobođen straha i anksioznosti, bez posebnih i dodatnih stimulacija (koje, naravno, mogu i treba da ostanu deo seksualne igre) i to nalazeći se u aktivnijem položaju, iznad žene.

Ovim je terapija, koja u proseku traje oko tri meseca, završena uz informaciju partnerima da su privremene smetnje u potenciji normalna i prolazna pojava i da se mogu obratiti terapeutu ukoliko se problem, iz bilo kog razloga, ponovo javi.

Na kraju, treba još i reći da jedan broj muškaraca, posle završene terapije, promeni partnerku, ne želeći više da bude sa ženom pored koje su postali impotentni što u slučaju bračnih ili trajnijih veza, predstavlja izvestan rizik. Ali, to već izlazi iz domena psihoterapijskog tretmana i njime postavljenog cilja, i predstavlja klijentov lični izbor i odluku.

MarkoKg

Impotencija - NOVA METODA lečenja

Stručnjaci ukazuju na to da postoji mnogo razloga zbog kojeg treba praktikovati redovan seks. Jedan od njih je i korist za zdravlje oba partnera. Ali šta ako se uprkos iskrenoj i dubokoj emotivnoj vezi između dvoje ljudi ispreči problem polne nemoći muškarca? Istraživanja pokazuju da svaki treći pripadnik "jačeg" pola stariji od 40 godina pati od "slabljenja muškosti".

Nažalost, pokazalo se, da se neuspesi događaju i kod muškaraca mlađih od 30 godina. Bilo da je uzrok impotencije stres, bolest ili nešto treće, na vrata seksologa i urologa kucaju mnogi koji (doduše nerado) priznaju da su nesigurni u krevetu. Dr Đorđe Nale prenosi vam šta savetuju učesnici Kongresa seksualne medicine, održanog u Lisabonu.


Potentni zdraviji

Umesto da pilule za poboljšanje potencije koriste neposredno pre seksualnog odnosa, muškarci će ubuduće ove tablete piti svakodnevno, tako da će uvek biti spremni za seks. Američka Agencija za hranu i lekove nedavno je prihvatila predlog stručnjaka koji su na Kongresu seksualne medicine u Lisabonu savetovali da se lekovi za potenciju, uzimaju svakodnevno, a u cilju prevencije kardiovaskularnih, odnosno srčanih oboljenja. U nekim zemljama već je počela svakodnevna upotreba niskih koncentracija "cijalisa", dokazano najbezbednijeg leka iz grupe medikamenata koji jačaju potenciju.

Impotencija kao marker

Smatra se da je da više od devedeset odsto osoba koje pate od nekog oblika impotencije dožive infarkt ili neko kardiovaskularno oboljenje. To znači da je impotencija postala marker koronarne arterijske bolesti, bilo akutne bilo hronične. Odobrenje novog režima doziranja "cijalisa" , odnosno "tadalafila", zasnovano je na rezultatima tri svetske kliničke studije, u kojoj su učestvovali muškarci koji su uzimali vikend-pilulu od 2,5 i 5 miligrama dnevno. Muškarci koji imaju problema sa potencijom depresivni su, ljuti, neraspoloženi, gube samopouzdanje, a njihove partnerke neopravdano se osećaju odgovornima.


Bez komplikacija

"Svojim pacijentima propisujem novi lek "cijalis" jer može da se uzima uz hranu i piće i pomaže da erekcija bude snažna i trajna, bez komplikacija. Jedna tableta deluje 36 sati, pa je dovoljno da se uzima po dve tablete nedeljno, da bi muškarac bio "pokriven" sve vreme", ističe dr Nale, dodajući da redovan seks, kako se pokazalo, smanjuje rizik od karcinoma prostate, ali i srčanih tegoba. Stručnjaci ukazuju na činjenicu da je muški polni organ, u stvari, produženi deo kardiovaskularnog sistema, obložen endotelom. Nove odobrene doze "cijalisa" najviše odgovaraju muškarcima koji žele da imaju seksualne odnose više od dva puta nedeljno. Lek "cijalis" podjednako je efikasan kod svih nivoa intenziteta impotencije, nezavisno od uzroka i starosti muškarca. Jer, impotencija nije vezana za godine.


Osećaj krivice kod žena

"Zbog problema sa potencijom obraćaju mi se uglavnom muškarci, ali često na razgovor dolaze i sa svojim partnerkama kojima, razumljivo, veoma smeta situacija u kojoj su se našli njihovi ljubavnici", otkriva dr Đorđe Nale. Dešava se da žene osećaju krivicu zbog tegoba svojih partnera, misle da nisu dovoljno privlačne, da je on možda pronašao drugu, jer u početku oni uglavnom nerado govore o problemu. Pokazalo se da muškarci od pojave prvih simptoma impotencije, do poveravanja partnerki i obraćanja lekaru, pokušavaju da zamaskiraju problem, odnosno da sami pokušavaju da se leče poznatim alternativnim metodama, kao što su konzumiranje oraha, lešnika, meda i raznih čajeva. Muškarci, takođe, nerado javno priznaju da im za postizanje erekcije nije dovoljno samo zavodljivo žensko telo, nego da je neophodno i malo hemije. Za "jači pol" impotencija je još uvek sramota i tabu.


Ljubav "na recept"

"Cijalis" je napravio bum na tržištu, pre svega zbog toga što omogućava krajnje opušten seksualni život. Može se kupiti bez lekarskog recepta, košta svega 1.500 dinara i, što je najvažnije, efikasan je i ne izaziva štetne reakcije. Iako je i muškarcima i njihovim izabranicama seks važan kao čulno zadovoljstvo, moderno gledište da se preporučuje i iz zdravstvenih razloga značajno je pojačalo interesovanje za ovu pilulu koja čuva srce i štiti krvne sudove. Seksolozi su se složili sa ostalim stručnjacima u jednom - seksualna aktivnost može da omogući duži i kvalitetniji život. Mnogim muškarcima sigurno se više puta dogodilo da im partnerka kaže "ne večeras, boli me glava". Ona verovatno ne zna, a možda ni on, da se tokom seksa oslobađaju endorfini, poznati kao hormoni sreće, koji parovima popravljaju raspoloženje i ublažavaju bol u bilo kom predelu tela.


Orgazmom protiv stresa

Redovan seks, pa makar i uz "cijalis", pomaže ljudima da se osećaju rasterećenije, i da bolje podnose stres. Jer, nakon orgazma, muško i žensko telo preplavljuje talas relaksacije. Usled seksualnog uzbuđenja srce ubrzano kuca, što podstiče cirkulaciju krvi u celom telu. Zahvaljujući boljem dotoku krvi do mozga, poboljšavaju se i mentalne sposobnosti. Taj pojačani dotok krvi znači više kiseonika za tkiva i organe i, samim tim, njihovu bolju ishranu i brže oslobađanje od otpadnih produkata metabolizma. Dva orgazma nedeljno značajno mogu da produže životni vek. Kad doživite "vrhunac", pojačava se lučenje hormona dehidroepiandrosterona, što povoljno utiče na imunološki sistem, održava kožu zdravom i ima antidepresivno dejstvo.

Preuzeto sa sajta lepotaizdravlje.rs