Photo info So fresh, so clean
Freshwater plants and tetra fish, Aquário Natural, Rio Baía Bonita, Mato Grosso do Sul, Brazil
© Michel Roggo/Minden Pictures

Kako da kreirate MySQL bazu podataka i podesite privilegije korisnika

Započeo MarkoKg, Septembar 13, 2009, 17:26:26

prethodna tema - sledeća tema

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

MarkoKg

Kako da kreirate MySQL bazu podataka i podesite privilegije korisnika


MySQL je široko rasprostranjen sistem za upravljanje SQL bazama podataka koji se uglavnom koristi na LAMP (Linux/Apache/MySQL/PHP) projektima.

Da biste mogli da koristite bazu podataka treba da uradite sledeće: kreirate novu bazu podataka, date pristup serveru baze podataka korisniku baze podataka i na kraju da date sva prava datom korisniku za tu specifičnu bazu podataka.

Ovaj članak će vam objasniti kako da kreirate novu bazu podataka i kako da date korisniku odgovarajuće dozvole.

Za potrebe ove lekcije, mi ćemo objasniti kako da kreirate bazu podataka i korisnika za muzički plejer Amarok. Da bi indeksirao svoju kolekciju muzike, Amarok koristi mysql backend.

Osnovni zahtev za izvođenje ovih podešavanja je da imate pristup bazi podataka. Mi ćemo da kreiramo bazu podataka po imenu amarok kojoj će moći da pristupi sa localhos-a korisnik amarok koji će se indentifikovati sa lozinkom amarok....

Očigledno, mi treba da imamo instaliran mysql server kao i amarok:

$ sudo apt-get install mysql-server amarok

U standardnom podešavanju, mysql root korisniku ne treba lozinka da bi se identifikovao sa localhost-a. U ovom slučaju, vi možete da se ulogujete kao root na mysql server koristeći:

$ mysql -u root

Ako je potrebna lozinka, upotrebite ekstra svič -p:

$ mysql -u root -p
Unesite lozinku:

Sada kada ste se ulogovali, vreme je da kreirate bazu podataka:

mysql> create database amarokdb;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

Mi dozvoljavamo korisniku amarokuser da se konektuje na server sa localhost-a koristeći lozinku amarokpasswd:
mysql> grant usage on *.* to amarokuser@localhost identified by 'amarokpasswd';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

I konačno mi dajemo privilegije za amarok bazu podataka ovom korisniku:

mysql> grant all privileges on amarokdb.* to amarokuser@localhost ;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

I to je to. Sada možete da proverite da li možete da se konektujete na MySQL server koristeći komandu:

$ mysql -u amarokuser -p'amarokpasswd' amarokdb
Your MySQL connection id is 12
Server version: 5.0.38-Ubuntu_0ubuntu1-log Ubuntu 7.04 distribution

Ukucajte 'help;' ili '\h' za pomoć. Ukucajte '\c' da biste ispraznili bafer.