Photo info How's the air up there?
Hanging bridge in the Monteverde Cloud Forest Reserve, Costa Rica
© Dmitriy Burlakov/Getty Images

Budizam

Započeo Ventus, Januar 29, 2012, 19:45:23

prethodna tema - sledeća tema

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

Ventus

Januar 29, 2012, 19:45:23 Poslednja Izmena: Januar 29, 2012, 19:47:10 od Ventus
Budizam


Budizam (sanskrt: Buddha Śãsana - Budino učenje) je filozofija i religija nastala u severoistočnoj Indiji oko 527. godine p. n. e. Osnivač budizma je Sidarta Gautama (pali: Sidata Gotama)[1], po čijoj duhovnoj tituli, Buda (budan, probuđeni), je ovo učenje i dobilo ime.

Cilj budizma je dostizanje prosvetljenja, ili, tačnije rečeno, probuđenja (pali i sanskrit: bodi). Probuđenje se može odrediti kao uviđanje istine (sanskrit: darma, pali: dama) koja se krije iza pojavne strane fenomena, napuštanje i prevazilaženje gneva, želje i neznanja, te dostizanje oslobođenja od svekolike patnje, odnosno stanja blaženstva i unutrašnjeg mira, nirvane (pali: nibana — utrnuće, gašenje), a time i prekidanja ciklusa preporođenja (samsara). Način za dostizanje probuđenja Buda je izložio u osmostrukom plemenitom putu.
Ki manastir na Himalajima.

Budizam se danas može podeliti u tri velike grane: theravada (kao jedina preostala škola nikaja budizma), mahajana i vađrajana budizam.

Budizam se tokom 45 godina Budinog podučavanja i u prvih nekoliko vekova posle njegove smrti brzo proširio indijskim podkontinentom, a potom i centralnom, južnom, istočnom i jugoistočnom Azijom. Početkom dvadesetog veka budizam stiže u Evropu i Ameriku. Zemlje sa najviše budista (približni brojevi u milionima) su Kina (102), Japan (89,5), Tajland (55,5), Vijetnam (49,7), Mjanmar (41,6), Sri Lanka (12,5), Južna Koreja (10,9), Tajvan (9,2), Kambodža (9,1) i Indija (7) [2]. Procenjuje se da u svetu trenutno postoji od 230 do 500 miliona budista, sa najpouzdanijom procenom na oko 350 miliona, što budizam čini jednom od velikih svetskih religija.


Tibetanski budizam


Tibetanski budizam (poznat i kao lamaizam) je poseban oblik budističkog učenja, karakterističan za Tibet i područje Himalaja, uključujući i Nepal, Butan, severnu Indiju, Mongoliju, severoistočnu Kinu i Rusiju (Kalmikija, Burjatija i Tiva). Uključuje učenja tri velika "vozila" budizma: hinajanu, mahajanu i vađrajanu, kao i elemente tibetanske prebudističke religije u vidu lokalnih božanstava primljenih u budistički panteon. Budisti na Tibetu broje oko pola miliona od oko tri miliona stanovnika[1].

Nakon što je Narodna Republika Kina okupirala Tibet 1950-ih godina, tibetanske izbeglice i dijaspora su proširile uticaj tibetanskog budizma i u mnoge zapadne zemlje. Od 1959. godine je Dalaj-lama živi u izgnanstvu y Daramsali, Indiji.


NiKooLaa

Nirvana (sanskrit: निर्वाण nirvāṇa) ili nibana (pali: निब्बान nibbāna) je pojam koji koriste đainisti i budisti da opišu blaženo stanje konačnog oslobođenja od zemaljskih strasti i večitog kruga preporađanja.

Ovaj najuzvišeniji i krajnji cilj budizma zapadni proučavaoci često pogrešno poistovećuju sa "gašenjem" života, a ne rđavih strasti.

Etimologija

Sanskritska reč nirvana se sastoji od korena va(na) što znači »duvati« i prefiksa ni(r) što znači »van, bez, izvan«. Prefiks nir ispred imenice često ukazuje na nedostatak ili odsustvo onoga što reč označava. Obično se prevodi kao  »ugasnuće, utrnuće«.

Pali reč nibana se vezuje za glagol nibati ("hladiti duvanjem") i prevodi se kao ugasnuće, poput gašenja sveće duvanjem. Ovaj termin znači gašenje vatre, hlađenje i smiraj. "Hlađenje" se ovde odnosi na stanje "ohlađenosti" od "groznice" žudnje, mržnje i neznanja, tri glavna zla u budizmu. U ovom smislu najverovatnije korišćen u svakodnevnom govoru drevne Indije za iskazivanje osećanja zdravlja, odnosno odsustva groznice.

Nirvana u budizmu
Budino učenje

    Gotama Buda je govorio: "Nirvana je najveća sreća" (Dhp. 204)

Učenje Gautame Bude o nirvani, izloženo u četiri plemenite istine, je praktično i iskustveno. Ono je dijagnoza ljudskih nedaća i prepisivanje leka, a nirvana je neposredan, jednostavan i konačan kraj problema običnog čoveka. Buda uviđa da ljudsku dukhu (tugu, patnju, stradanje) prouzrokuje tanha (želja, žeđ, žudnja), a da nasuprot dukhe stoji nirvana, koja je sukha (blaženstvo, najveća sreća). U vezi sa nirvanom Buda kaže:

   O prosjaci, postoji nerođeno, neodraslo i neuslovljeno. Kad ne bi bilo nerođenog, neodraslog i neuslovljenog, tada ne bi bilo izlaza za rođeno, odraslo i uslovljeno. Pošto postoji nerođeno, neodraslo i neuslovljeno, postoji i izlaz za rođeno, odraslo i uslovljeno.


Postizanje nirvane pretpostavlja gašenje želje kao pokretne snage delanja (karma) i stoga, prestanak dukhe. Ona se dostiže upražnjavanjem pravila plemenitog osmostrukog puta koji podrazumeva: ispravne nazore, ispravne namere, ispravan govor, ispravno delanje, ispravno življenje, ispravan napor, ispravnu pažnju i ispravnu sabranost. Buda opisuje nirvanu kao stanje ,,ni bića, ni nebića, ni bića-i-nebića, ni ni-bića-ni-ne-bića".

Budističke škole

Dva veka nakon Budine smrti, prvobitna jedinstvena budistička zajednica (sangha) je podeljena, kada su se budući mahajanisti (tada mahasanghika - »velika zajednica«) odvojili od sthavira (»starih«). Vremenom su u novonastalim školama nastala različita tumačenja nirvane. Pudgalavade su tvrdile da u nirvani i dalje traje neodrediva »osoba« (pudgala) koja nije ni istovetna sa skandhama niti je potpuno različita od njih. Sthavire su ih smatrale jereticima jer se, po njihovom mišljenju, ideja o pudgali nije slagala s doktrinom o anati. Škole sarvastivada i vaibhasika su vršile analizu dharmi (elemenata bivanja), zaključivši da je nirvana neuslovljena dharma, stvarnost po sebi, a posebne dharme su njena ispoljavanja. Stoga, samo je nirvana realna, a ne oni koji su je dosegli. Sauntrantika škola smatra da su dharme koje se mogu imenovati bar nominalno realne, a nirvana je njihovo utrnuće, odsustvo ili «kasnije nebivanje«.

Theravadini tvrde da je nirvana pozitivna, naglašavajući njenu uzvišenost kao religijski cilj stremljenja arhanta. Nibana je opisana u spisima na paliju kao spokojna, čista i besmrtna. Mahajanisti su smatrali da su ciljevi arhanta ograničeni i sebični, jer ne pomaže čovečanstvu koje pati. Oni su uveli ideal bodhisatve, mudraca koji dostiže nirvanu, ali se zbog dobrobiti drugih ponovo vraća u samsaru. Tako bodhisatva živi duboku jednakost samsare i nirvane. Mahajanska jednačina po kojoj «samsara jeste nirvana« i doktrina o bodisatvi značajno su doprinele složenosti zamisli o nirvani. Nagarđuna i madhjamika škola su izjednačavali nirvanu s prazninom (šunjata), poričući osnovanost svih teorijskih konstrukcija, tvrdeći da je praznina krajnja istina o samsari i nirvani. U školi jogačare, u skladu sa shvatanjem da pojavni svet zavisi od stanja svesti, samsara se uglavnom smatrala iluzornim aspektom nirvane. Za pristalice jogačare samsara je posledica ideacionih projekcija, praznih po sebi, koje zamagljuju čistotu nirvane poput oblaka, sve dok ih ne razagnaju vetrovi prosvetljenja.

Nirvana u đainizmu

Ideja nirvane postoji i u đainizmu, iako tu ovo vrhovno stanje ne uključuje negaciju sopstva (atmana), nego ga postiže individualna duša (điva) potpunim pročišćenjem od naslaga karme.

Nirvana u hinduizmu

Hinduisti se takođe koriste ovim terminom da bi označili religiozno oslobođenje (mokša).

U nekim novijim prevodima Bhagavad Gite (II, 72, V, 24—26), nirvana je prevedena terminom sloboda.
::Za webmastere :: Pravilnik foruma ::Baneri :: Magija
samo-opusteno userbar5
>> Registrujte se kako bi videli sadrzaj celog foruma! Neki delovi foruma nisu vidljivi za goste!<<
[Kako da vidim linkove na forumu??]
VAratonac :: ITcyberCOP

StevenHoking

Sam pojam nirvane je neverovatna glupost, dostizanje prosvetljenja ili već kako...
Budizam je po meni najgluplja religija i jeste baš za narode Indije. :P (haha)
Smatram da je budizam pogotovu van Indije sprdačina da prostite na izrazu. Nije u prirodnoj sredini i ne može biti isto kao "originalni" budizam.

Po meni svako ko ne može da nađe duhovni mir u okvirima svoje ličnosti i duše ili eventualno u okviru SPC treba da ide na pecanje, ili eventualno na lečenje.

NiKooLaa

Januar 29, 2012, 22:18:09 #3 Poslednja Izmena: Januar 29, 2012, 22:37:29 od NiKooLaa
Citat: StevenHoking poslato Januar 29, 2012, 21:51:05
Sam pojam nirvane je neverovatna glupost, dostizanje prosvetljenja ili već kako...
Zbog čega misliš to?
Nirvana je stanje večitog potpunog blaženstva, u biti vrlo plemenito osećanje i ne vidim zašto je to glupost. Takođe ne vidim kako možeš da nazivaš "glupim" nečije uverenje, mišljenje, stavove a da ih pritom ne razumeš. To bi bilo kao da npr protestand dodje u dodir sa hrišćaninom koji se krsti kada zvone zvona u crkvi i izjavi kako je to "glupo".
Prvo se informiši o nečemu pa onda komentariši.

Citat: StevenHoking poslato Januar 29, 2012, 21:51:05
Budizam je po meni najgluplja religija i jeste baš za narode Indije. :P (haha)
Smatram da je budizam pogotovu van Indije sprdačina da prostite na izrazu. Nije u prirodnoj sredini i ne može biti isto kao "originalni" budizam.
To je isto kao reći da je svako hrišćanstvo van Judeje lažno jer je daleko od svog korena - sledi da si opet rekao notornu glupost.

Jedini "pravi" budizam je stanje uma - ono ne zavisi ni od učenja, ni manastira, ni učitelja ni toga gde se manastir nalazi pa čak ni od toga da li uopšte obitavamo u manastiru - mnogo bitnije u budizmu je šta je to sto obitava u nama samima.

Citat: StevenHoking poslato Januar 29, 2012, 21:51:05
Po meni svako ko ne može da nađe duhovni mir u okvirima svoje ličnosti i duše ili eventualno u okviru SPC treba da ide na pecanje, ili eventualno na lečenje.
Ovo ću manje-više ignorisati jer svako ko ima takve stavove ima predispozicije za dugotrajno lečenje.
::Za webmastere :: Pravilnik foruma ::Baneri :: Magija
samo-opusteno userbar5
>> Registrujte se kako bi videli sadrzaj celog foruma! Neki delovi foruma nisu vidljivi za goste!<<
[Kako da vidim linkove na forumu??]
VAratonac :: ITcyberCOP

StevenHoking

Mislim jer religije poput Budizma nisu u skladu sa našom kulturom, mentaliteto, huhom itd.

Stanje uma? Zar je potrebno dostizati nirvanu da bi "očistio" um?

Haha, ovo poslednje i možeš samo da ignorišeš jer očigledno nemaš kako da argumentovano dokažeš suprotno, a činjenica je da onaj ko se ne pronađe u hrišćanstvu (mislim na ljude sa naših područja, Srbe prvenstveno) neće se naći sigurno ni u budizmu, hinduizmu ili tako nekim religijama.

VentusTanjicA

Citat: StevenHoking poslato Januar 29, 2012, 21:51:05
Po meni svako ko ne može da nađe duhovni mir u okvirima svoje ličnosti i duše ili eventualno u okviru SPC treba da ide na pecanje, ili eventualno na lečenje.
:lol

Genijalan si :) :khm
Jesi li ti našao duhovni mir, i u okviru koje crkve ako nije tajna?
I optimiste i pesimiste doprinose drustvu.
Optimiste su izmislile avion ,a pesimiste padobran. :)
Bistri ostvrt na politicku scenu Srbije * Zanimljivosti iz zemlje i sveta

StevenHoking

Znam :)

Recimo nisam, ali zato i kažem to, ako ga ne pronađeš prosto nećeš biti religiozan i to je to, a nećeš tražiti Godoa u budizmu ili hinduizmu.

MarkoKg

Zašto ne? Postoji neko pravilo koje kaže da ja npr ako ne pronađem "duhovni mir" u hrišćanstvu neću ga naći ni u npr Ateizmu? :P

Izjava treba da ti ide u anale btw.

Tekila Gerila

Citat: StevenHoking poslato Januar 29, 2012, 22:51:41
Mislim jer religije poput Budizma nisu u skladu sa našom kulturom, mentaliteto, huhom itd.

Stanje uma? Zar je potrebno dostizati nirvanu da bi "očistio" um?

Haha, ovo poslednje i možeš samo da ignorišeš jer očigledno nemaš kako da argumentovano dokažeš suprotno, a činjenica je da onaj ko se ne pronađe u hrišćanstvu (mislim na ljude sa naših područja, Srbe prvenstveno) neće se naći sigurno ni u budizmu, hinduizmu ili tako nekim religijama.

Veliki američki pravoslavac i misionar ,pravoslavni kaluđer i sveštenik Serafim Rouz , veliki autoritet pravoslavnih u Americi  i uopšte u pravoslavnim teološkim i intelektualnim krugovima je sam bio Zen Budista( pre pravoslavlja)  i kaže za Zen budizam da je to najveće dostignuće ljudskog duha( ono što sam čovek bez blagodati može da postigne).


Što kaže Ventus - opušteno ljudi, to je smisao ovoga foruma.

Dakle kao što vidiš , jedan veliki pravoslavac se pozitivno izražavao o Zen Budizmu .
Naravno kada Serafim Rouz ( svetovno Judžin Rouz) kaže da je Zen Budizam najveće dostignuće ljudskog duha, pri tom ne negira pravoslavlje koje nije dostignuće ljudskog duha.


StevenHoking

Marko, manje-više, nepisano pravilo, da.

Tekila Gerila, ja sam opušten potpuno. :)
Iako je ovo opušten forum to ne znači da svi moramo da glumimo slaganje i blagostanje gde ga nema, nismo se svađali niti nešto slično, samo iznosimo svoje stavove, doduše suprostavljene ali valjda je i u tome poenta diskusija.

Možeš li malo da mi pojasniš zašto misliš da čovek bez blagodeti ne može da postigne"najveće dostignuće ljudskog duha"? Šta uopšte tu smatraš najvećim dostignućem ljudskog duha? Nirvanu?

Tekila Gerila

Citat: StevenHoking poslato Februar 03, 2012, 16:24:05
Marko, manje-više, nepisano pravilo, da.

Tekila Gerila, ja sam opušten potpuno. :)
Iako je ovo opušten forum to ne znači da svi moramo da glumimo slaganje i blagostanje gde ga nema, nismo se svađali niti nešto slično, samo iznosimo svoje stavove, doduše suprostavljene ali valjda je i u tome poenta diskusija.

Možeš li malo da mi pojasniš zašto misliš da čovek bez blagodeti ne može da postigne"najveće dostignuće ljudskog duha"? Šta uopšte tu smatraš najvećim dostignućem ljudskog duha? Nirvanu?


То су пре свега речи Серафима Роуза , а не моје.
Значење њихово је у томе да човек сам по себи без благодати , коју добија од Бога може нешто постићи али не и оно што је битно за спасење или обожење. Дакле Серафим Роуз је сматрао да је Зен Будизам , то једно такво људско достигнуће , највише могуће без Божије помоћи.