Photo info Preserving Alaska's natural beauty
Tlikakila River Delta in Lake Clark National Park, Alaska
© Dawn Wilson Photography/Getty Images

101 Biblijska Kontradiktornost

Započeo Mord, Septembar 15, 2019, 13:04:16

prethodna tema - sledeća tema

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

Mord

Skoro mi je došla do ruke e-book o 101 kontradiktornost u Bibliji. To nije ništa neobično nalazio sam i ja kontradiktornosti ali ovo je išlo u takve detalje da je neko imao živaca da to nađe i zabeleži a bogami i ja da to prevedem uredim i ovde prikažem.

Daleko od toga da će vam neki hrišćanin uopšte spomenuti tako nešto. Sećam se da sam se svojevremeno dopisivao sa nekim propovednikom evangelistom Vlatko Perše iz Monte Karla ima tome već petnaest i više godina možda; koji je tvrdio da Biblija nema kontradiktornosti ali to je bila i ostala laž do danas (a i ostat će i sutra) što će ovaj teks to i da dokaže. Uostalom hrišćanske laži nisu i ništa novo i započele su i pre nego kada su se prvi kršćani domogli Rima pa prvo što su uradili obmanuli su Mitrine sledbenike da je 25 decembar rođendan boga Mitre kojeg su Rimljani slavili postao i datum rođenja Hristovog i ta laž je ostalo do danas.

Ako ste gledali verski kalendar na rts-u to ste mogli i tamo da čujete otvoreno. Ono što je žalosno da od tolike priče i Sile Božije biblijske samo je ostala gola laž da se ponudi i ništa drugo i ta laž se nudi i dan danas.

Pošto je pdf na američkom i korišćena je King James-ova Biblija ja sam samo preveo na naški i uporedio neka koja su mi bila interesantna sa našom Biblijom jer imena naravno nisu ista kod nas i drugova amera. Skoro sve uporedio. Moguće je da sam pogrešio u nekom imenu jer mi je bilo dosadno da sve proveravam. Zaključak donesite sami.

Ova prva je najlepša pokazuje da je Đavao zapravo alter ego Boga ko Dr Jekil i Mister Hajd.


1.   Ko je inicirao da se prebroje ljudi pod oružijem u Izraelu?
a)   Bog (2 Samuilova 24:1) 1 A Gospod se opet razgnevi na Izrailja, i nadraži Davida na njih govoreći: Hajde izbroj Izrailja i Judu.
b)   Sotona (1 Knjiga Dnevnika 21:1) 1 Ali usta sotona na Izrailja i navrati Davida da izbroji Izrailja.

2.   Koliko je ondak ljudi ratnika bilo izbrojano?
a)   Osam stotina hiljada (2 Samuilova 24:9)
b)   Jedan milion i sto hiljada ljudi (1 Knjiga Dnevnika 21:5)
c)   
3.   Koliko je boraca bilo u Judi?
a)   Petsto hiljada (2 Samuilova 24:9)
b)   Četiri stotine i sedamdeset hiljada (1 Dnevnika 21:5)
c)   
4.   Bog je poslao proroka Davidu da preti sa koliko godina glađu?
a)   7 (2 Samuilova 24:13)
b)   3 (1 Dnevnika 21:12)
c)   
5.   Koliko godina je bio star Ahazija kada je počeo da vlada Jerusalemom?
a)   22 (2 Carevi 8:26)
b)   42 (2 Dnevnici 22:2)
c)   
6.   Koliko je bio star Joakim kada je postao car Jerusalema?
a)   18 (2 Carevima 24:8)
b)   8   (2 Dnevnici 36:9) u američkoj u našoj stoji 18 godina
c)   
7.   Koliko je dugo vladao?
a)   Tri meseca (2 Carevima 24:8)
b)   Tri meseca i deset dana (2 Dnevnici 36:9)
c)   
8.   Junak Davidov koliko je mogao da nabode kopljem odjedanput ljude?
a)   800 (2 Samuilova 23:8)
b)   300 (1 Dnevnici 11:11)
c)   
9.   Kada je David doneo Kovčeg Zaveta u Jerusalem? Pre poraza nad Filestejima ili posle?
a)   Posle (2 Samuelova 5 i 6 glava)
b)   Pre (1 Dnevnici 13 i 14 glava)
c)   
10.   Koliko je para čistih životinja Bog rekao Noju da uvede u Barku?
a)   2 (1 Mojsijeva 6:19,20)
b)   7 (1 Mojsijeva 7:2) Ali je posle ipak ušlo po dvoje ali Bog je rekao 7 takođe. (7:8-9)
c)   
11.   Kada je David porazio Kralja Moavskog koliko je konjanika zadobio?
a)   1700 (2 Samuilova 8:4)
b)   7000 (1 Dnevnici 18:4)
c)   
12.   Koliko je staja za konje Solomon imao?
a)   40000 (1 Carevi 4:26)
b)   4000 (2 Dnevnici 9:25)
c)   
13.   U kojoj godini kralja Asine vladavine je umro Vasa, kralj Izraela?
a)   26 (1 Carevi 15:33 – 16:8)
b)   Još živ u 36 godini (2 Dnevnici 16:1)
c)   
14.   Koliko je nadglednika Solomon odredio za rad na izgradnji hrama?
a)   3600 (2 Dnevnici 2:2)
b)   3300 (1 Carevi 5:16)
c)   
15.   Solomon je izgradio objekat koji sadrži koliko kupki?
a)   2000 (1 Carevi 7:26)
b)   Preko 3000 (2 Dnevnici 4:5)
c)   
16.   Od Izraelaca koji su bili oslobođeni iz vavilonskog ropstva, koliko je njih bilo dece Pahrat-Moab?
a)   2812 (Jezdra 2:6)
b)   2818 (Nemijina 7:11)
c)   
17.   Koliko je bilo dece od Zatu?
a)   945 (Jezdra 2:8)
b)   845 (Nemijina 7:13)
c)   
18.   Koliko je bilo dece Azgadove?
a)   1222 (Jezdra 2:12)
b)   2322 (Nemijina)
c)   
19.   Koliko je bilo dece Adinove?
a)   444 (Jezdra 2:15)
b)   655 (Nemijina 7:20)
c)   
20.   Koliko je bilo dece Hašumove?
a)   223 (Jezdra 2:19)
b)   328 (Nemijina 7:22)
c)   
21.   Koliko je bilo dece od Bete i Ai?
a)   223 (Jezdra 2:28)
b)   123 (Nemijina 7:32)
c)   
22.   Jezdra 2:64 i Nemija 7:66 slažu se da je ukupan broj čitavog skupa bio 42,360. Ipak brojevi se ne sabiraju. Ukupni iznosi dobijeni iz svake knjige su sljedeći:
a)   29.818 (Jezdra)
b)   31.089 (Nemija)
c)   
23.   Koliko se pevača pridružilo skupu?
a)   200 (Jezdra 2:65)
b)   245 (Nemija 7:67)
c)   
24.   Koje je ime Avijine majke?
a)   Mihaja kći Urilova iz Gavaje (2 Dnevnici 13:2)
b)   Maha kći Avesaloma (2 Dnevnici 11:20) Ali je Avesalom imao samo jednu kćer čije je ime bilo Tamara (2 Samuilova 14:27)
c)   
25.   Da li su Jošua i Izraelci zauzeli Jerusalim?
a)   Jes (Isus Navin 10:23,40)
b)   Ne (Isus Navin 15:63)
c)   
26.   Ko je bio otac Josifa muža Marijinog?
a)   Jakob (Mateja 1:16)
b)   Ilijev (3:23)
c)   
27.   Isus je potomak Davidovog sina kojega?
a)   Solomona (Mateja 1:6)
b)   Natana (Luka 3:31)
c)   
28.   Ko je bio otac Salitla? Tako nekao...
a)   Jehonija (Matej 1:12)
b)   Nirija (Luka 3:27)
c)   
29.   Koji sin Zorovavljev je predak Hristov?
a)   Avijuda (Matej 1:13)
b)   Risajev (Luka 3:27) Ali sinovi Zorovaveljevi su Mesulam i Ananija,Asuva,Oilo,Varahija,Asadija,Jusavesed (1 Dnevnici 3:19-20) Ovi gore se ne uklapaju.
c)   
30.   Ko je bio otac Uzziah?
a)   Joram (Mateja 1:8)
b)   Amazija (2 Dnevnici 26:1)
c)   
31.   Ko je bio otac Jechonije?
a)   Josia (Mateja 1:11)
b)   Jeholakim (1 Dnevnici 3:16)
c)   
32.   Koliko je generacija bilo od babilonskog izgnanstva do Hrista?
a)   Mateja kaže 14 (Mateja 1:17)
b)   Ali pažljivo brojanje generacija otkriva samo 13 (Mateja 1:12-16)
c)   
33.   Ko je otac Salu?
a)    Arfaksad (1 Mojsijeva 11:12)
b)    Kainan (Luka 3:35-36)
34.   Je li Ivan Krstitelj Ilija koji je trebao doći?
a)   Jes (Mateja 11:14,17:10-13)
b)   Ne (Jovan 1:19-21)
c)   
35.   Je li Hristos nasledio Davidov presto? Jehonija sin Joakimov.
a)   Jeste reko andjeo (Luka 1:32)
b)   Ne pošto je potomak Joakima (vidi Matej 1:11, 1 Dnevnika 3:16). A Joakim je bio proklet od Boga tako da ni jedan njegov potomak ne može sesti na Davidov presto. (Jeremija 36:30) 30 Zato, ovako veli Gospod za Joakima cara Judinog: Neće imati nikoga ko bi sedeo na prestolu Davidovom, i mrtvo će telo njegovo biti bačeno na pripeku obdan i na mraz obnoć.
c)   
36.   Hristos je ujahao u Jerusalem na koliko životinja?
a)   Jedno magare (Mark 11:7; Luka 19:3-5) 35 I dovedoše ga k Isusu, i baciše haljine svoje na magare, i posadiše Isusa.
b)   Dva magare i magaricu (Mateja 21:7) 7 Dovedoše magaricu i magare, i metnuše na njih haljine svoje, i posadiše Ga na njih.
c)   
37.   Kako je Simon Petar saznao da je Isus Hristos?
a)   Otkrivenjem sa neba (Mateja 16:17) 6 A Simon Petar odgovori i reče: Ti si Hristos, Sin Boga Živoga.
17 I odgovarajući Isus reče mu: Blago tebi, Simone sine Jonin! Jer telo i krv nisu to tebi javili, nego Otac moj koji je na nebesima.

b)   Njegov brat Andreja mu je rekao (Jovan 1:14) 40 A jedan od dvojice koji čuše od Jovana i iđahu za Njim beše Andrija, brat Simona Petra;41 On nađe najpre brata svog Simona, i reče mu: Mi nađosmo Mesiju, koje znači Hristos.
c)   
38.   Gde je Isus prvi put sreo Simona Petra i Andreja?
a)   Na moru kod Galileje (Mateja 4:18-22) 18 I idući pokraj mora galilejskog vide dva brata, Simona, koji se zove Petar, i Andriju brata njegovog, gde meću mreže u more, jer behu ribari.19 I reče im: Hajdete za mnom, i učiniću vas lovcima ljudskim.20 A oni taj čas ostaviše mreže i za Njim otidoše.

b)   Na obalama reke Jordan (Jovan 1:42). Posle toga Isus odluči da ide u Galileju (Jovan 1:43) 42 I dovede ga k Isusu. A Isus pogledavši na nj reče: Ti si Simon, sin Jonin; ti ćeš se zvati Kifa, koje znači Petar.43 A sutradan namisli izići u Galileju, i nađe Filipa, i reče mu: Hajde za mnom.

39.   Kada je Hrist sreo Jaira je li njegova ćer bila mrtva ili ne?
a)   Jes (Matej 9:18) 18 Dok On tako govoraše njima, gle, knez nekakav dođe i klanjaše Mu se govoreći: Kći moja sad umre; nego dođi i metni na nju ruku svoju, i oživeće.
b)   Ne (Marko 5:23) 22 I gle, dođe jedan od starešina zborničkih po imenu Jair; i videvši Ga pade pred noge Njegove.23 I moljaše Ga vrlo govoreći: Kći je moja na samrti; da dođeš i da metneš na nju ruke da ozdravi i živi.
c)   
40.   Da li je Isus dopustio svojim učenicima da zadrže štap na svom putovanju?
a)   Da (Marko 6:8) 8 I zapovedi im da ništa ne uzimaju na put osim jednog štapa: ni torbe ni hleba ni novaca u pojasu;
b)   Ne (Mateja 10:9) 10 Ni torbe na put, ni dve haljine ni obuće ni štapa; jer je poslenik dostojan svog jela. (Luka 9:3) 3 I reče im: Ništa ne uzimajte na put, ni štapa ni torbe ni hleba ni novaca, niti po dve haljine da imate.
c)   
41.   Je li Irod mislio da je Hristos Jovan Krstitelj?
a)   Da (Mateja 14:2; Mark 6:16) 16 A kad ču Irod, reče: To je Jovan koga sam ja posekao, on usta iz mrtvih.
b)   Ne (Luka 9:9) 9 I reče Irod: Jovana ja posekoh; ali ko je to o kome ja takva čudesa slušam? I željaše Ga videti.
c)   
42.   Je li Jovan krstitelj prepoznao Isusa prije krštenja?
a)   Da (Matej 3:13-14) 13 Tada dođe Isus iz Galileje na Jordan k Jovanu da se krsti.14 A Jovan branjaše Mu govoreći: Ti treba mene da krstiš, a Ti li dolaziš k meni?
b)   Ne (Jovan 1:32-33) 32 I svedoči Jovan govoreći: Videh Duha gde silazi s neba kao golub i stade na Njemu.
33 I ja Ga ne znadoh; nego Onaj koji me posla da krstim vodom On mi reče: Na koga vidiš da silazi Duh i stoji na Njemu to je Onaj koji će krstiti Duhom Svetim.

43.   Prema Jevanđelju po Jovanu, šta je Isus rekao o tome da   nosi svoje svedočenje?
a)   (Jovan 5:31) 31 Ako ja svedočim za sebe, svedočanstvo moje nije istinito.
b)   (Jovan 8:14) 14 Isus odgovori i reče im: Ako ja svedočim sam za sebe istinito je svedočanstvo moje: jer znam otkuda dođoh i kuda idem; a vi ne znate otkuda dolazim i kuda idem.
c)   
44.   Kada je Isus ušao u Jerusalim, da li je isti dan očistio hram?
a)   Jeste (Matej 21:12) 12 I uđe Isus u crkvu Božju, i izgna sve koji prodavahu i kupovahu po crkvi, i ispremeta trpeze onih što menjahu novce, i klupe onih što prodavahu golubove.
b)   Ne. (Mark 11:1-17) 11 I uđe Isus u Jerusalim, i u crkvu; i promotrivši sve, kad bi uveče, izađe u Vitaniju s dvanaestoricom. 15 I dođoše opet u Jerusalim; i ušavši Isus u crkvu stade izgoniti one koji prodavahu i kupovahu po crkvi; i ispremeta trpeze onih što menjahu novce, i klupe onih što prodavahu golubove.
c)   
45.   Evanđelja kažu da je Isus prokleo drvo smokve. Da li je drvo odjednom uvenulo?
a)   Da (Matej 21:19) 19 I ugledavši smokvu jednu kraj puta dođe k njoj, i ne nađe ništa na njoj do lišće samo, i reče joj: Da nikad na tebi ne bude roda do veka. I odmah usahnu smokva.
b)   Ne. (Mark 11:20) 20 I u jutru prolazeći videše smokvu gde se posušila iz korena.
c)   
46.   Da li je Jovan Krstitelj prepoznao Isusa posle krštenja?
a)   Da (Jovan 1:32-33) 32 I svedoči Jovan govoreći: Videh Duha gde silazi s neba kao golub i stade na Njemu.33 I ja Ga ne znadoh; nego Onaj koji me posla da krstim vodom On mi reče: Na koga vidiš da silazi Duh i stoji na Njemu to je Onaj koji će krstiti Duhom Svetim.
b)   Ne (Matej 11:2) 2 A Jovan čuvši u tamnici dela Hristova posla dvojicu učenika svojih
c)   
47.   Da li je Juda poljubio Hrista?
a)   Da (Mateja 26:48-50) 49 I odmah pristupivši k Isusu reče: Zdravo, ravi! I celiva Ga.
b)   Ne. Juda nije mogao da mu priđe da ga poljubi (Jovan 18:3-12) 3 Onda Juda uze četu i od glavara svešteničkih i fariseja momke, i dođe onamo s fenjerima i sa svećama i s oružjem.4 A Isus znajući sve što će biti od Njega iziđe i reče im: Koga tražite?5 Odgovoriše Mu: Isusa Nazarećanina. Isus im reče: Ja sam. A s njima stajaše i Juda koji Ga izdavaše.6 A kad im reče: Ja sam; izmakoše se natrag i popadaše na zemlju.7 Onda ih opet zapita Isus: Koga tražite? A oni rekoše: Isusa Nazarećanina.8 Isus im odgovori: Kazah vam da sam ja. Ako dakle mene tražite, ostavite ove nek idu.9 Da se izvrši reč što reče: Ne izgubih ni jednog od onih koje si mi dao.10 A Simon Petar imaše nož, pa ga izvadi i udari slugu poglavara svešteničkog, i odseče mu desno uho. A sluzi beše ime Malho.11 Onda reče Isus Petru: Zadeni nož u nožnice. Čašu koju mi dade Otac zar da je ne pijem?12 A četa i vojvoda i momci jevrejski uhvatiše Isusa i svezaše Ga.
c)   
48.   Šta je rekao Hristos o Petrovom odricanju?
a)   Jovan 13:38 38 Odgovori mu Isus: Dušu li ćeš svoju položiti za me? Zaista, zaista ti kažem: neće petao zapevati dok me se triput ne odrekneš.
b)   Mark 14:72  72 I drugi put zapeva petao. I opomenu se Petar reči što mu reče Isus: Dok petao dvaput ne zapeva odreći ćeš me se triput. I stade plakati. Predviđanje a) je palo!
c)   
49.   Je li Isus nosio svoj krst sam?
a)   Da (Jovan 19:17)
b)   Ne (Matej 27:31-32) 32 I izlazeći nađoše čoveka iz Kirine po imenu Simona i nateraše ga da Mu ponese krst.
c)   
50.   Je li Isus umro pre nego što su se pocepale zavese u Hramu?
a)   Da (Mateja 27:50-51, Marko 15:37-38) 37 A Isus povika glasno, i izdahnu.38 I zavesa crkvena razdre se na dvoje s vrha do na dno.
b)   Ne (Luka 23:45-46) 45 I pomrča sunce, i zaves crkveni razdre se napola.46 I povikavši Isus glasno reče: Oče! U ruke Tvoje predajem duh svoj. I rekavši ovo izdahnu.
c)   
51.   Da li je Hrist učio nešto tajno?
a)   Ne. (Jovan 18:20) 20 Isus mu odgovori: Ja govorih javno svetu, ja svagda učih u zbornici i u crkvi, gde se svagda skupljaju Judejci, i ništa tajno ne govorih.
b)   Da. (Mark 4:34) 34 A bez priča ne govoraše im ni reči. A učenicima posebno kazivaše sve. (Mateja 13:10-11) 10 I pristupivši učenici rekoše Mu: Zašto im govoriš u pričama?11 A On odgovarajući reče im: Vama je dano da znate tajne carstva nebeskog, a njima nije dano.
c)   
52.   Gde je bio Isus u 6 sati na dan razapinjanja?
a)   Na krstu (Mark 15:23) 23 I davahu Mu da pije vino sa smirnom, a On ne uze. 25 A beše sat treći kad Ga razapeše.
33 A u šestom satu bi tama po svoj zemlji do sata devetog.
b)   Kod Pilata (Jovan 19:14) 14 A beše petak uoči pashe oko šestog sahata; i Pilat reče Jevrejima: Evo, car vaš. 15 A oni vikahu: Uzmi, uzmi, raspni ga. Pilat im reče: Zar cara vašeg da razapnem? Odgovoriše glavari sveštenički: Mi nemamo cara osim ćesara.
c)   
53.   Dva su razbojnika razapeta sa Hristom. Jesu li ga oba vređala?
a)   Jesu (Marko 15:32) 32 Hristos car Izrailjev neka siđe sad s krsta da vidimo, pa ćemo mu verovati. I oni što behu s Njim razapeti rugahu Mu se.
b)   Ne. Jedan jeste drugi nije. (Luka 23:45)
c)   
54.   Je li Hristos uzašao na nebo istog dana posle razapinjanja?
Ovde je trik sa zapetom kod amera je drugačije otuda i zabuna
a)   Luka 23:43 43 I reče mu Isus: Zaista ti kažem danas, bićeš sa mnom u raju ili Zaista ti kažem, danas ćeš biti samnom u raju. To pokazuje da se mora čitati po dubini a ne širini.
b)   Ne (Jovan 20:17)
c)   
55.   Kada je Savle išao za Damask da li su i pratioci čuli glas?
a)   Da (Dela apostolska 9:7) 7 A ljudi koji iđahu s njim stajahu i čuđahu se, jer čujahu glas a ne viđahu nikoga.
b)   Ne (Dela apostolska 22:9) 9 A koji behu sa mnom videše svetlost i uplašiše se; ali ne čuše glas koji mi govoraše.
c)   
56.   Da li je glas rekao Savlu koje su mu dužnosti?
a)   Da (Dela apostolska 26:16-18) 6 Nego ustani i stani na noge svoje; jer ti se zato javih da te učinim slugom i svedokom ovome što si video i što ću ti pokazati,17 Izbavljajući te od naroda jevrejskog i od neznabožaca, kojima ću te poslati,18 Da im otvoriš oči da se obrate od tame k videlu i od oblasti sotonine k Bogu, da prime oproštenje greha i dostojanje među osvećenima verom mojom.
b)   Ne. Glas je rekao idi u Damask tamo će ti bit rečeno.Dela apostolska 9:7; 22:10 10 A ja rekoh: Šta ću činiti, Gospode? A Gospod mi reče: Ustani i idi u Damask, i tamo će ti se kazati za sve šta ti je određeno da činiš.
c)   
57.   Kada je Pavle video svetlost, on je pao na zemlju. Da li su i njegovi saputnici padali na zemlju?
a)   Jesu (dela apostolska 26:14)
b)   Ne (dela apostolska 9:7)
c)   
58.   Kad su Izraelci živjeli u Šitinu, počinili su preljubu sa kćerima Moabovim. Bog je udario s kugom. Koliko je ljudi poginulo u toj kugi?
a)   24000 (Brojevi 25:1 i 9)
b)   23000 (1 Korinćanima 10:8)
c)   
59.   Sa koliko članova porodice kuće Jakovove je došao u Egipat?
a)   70 duša (ne mogu da nađem)
b)   75 duša (dela apostolska 7:14)
c)   
60.   Šta je Juda uradio sa krvavim novcem?
a)   Kupio njivu pa se posle obesio (Dela apostolska 1:18) 8 On dakle steče njivu od plate nepravedne, i obesivši se puče po sredi, i izasu se sva utroba njegova.
b)   Bacio u Hram (Mateja 27:5) 5 I bacivši srebrnike u crkvi iziđe, i otide te se obesi.
c)   
61.   Kako je Juda umro? Isto kao i gore samo obrnuto.

62.   Zašto se njiva zove krvava njiva?
a)   Zato što su je popovi kupili krvavim novcem (Mateja 27:8)
b)   Zbog krvave smrti Jude u njoj (Dela apostolska 1:19)
c)   
63.   Za koga je otkup?
a)   "Zli je otkup za pravedne, a nevjerni za pravednike" (Izreke 21:18)
b)   45 Jer Sin čovečji nije došao da Mu služe nego da služi, i da da dušu svoju u otkup za mnoge.(Marko 10:45) 6 Koji sebe dade u otkup za sve, za svedočanstvo u svoje vreme (1 Timotijeva 2:6)
c)   
64.   Je li zakon Mojsija koristan?
a)   Jeste. (2 Timotijeva 3:16) 16 Sve je pismo od Boga dano, i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi,
b)   Ne (Jevrejima 7:18) 18 Tako se ukida pređašnja zapovest, što bi slaba i zaludna.19 Jer zakon nije ništa savršio; a postavi bolju nadu, kroz koju se približujemo k Bogu.
c)   
65.   Koje su reči ispisane na krstu?
a)   "Ovo je Isus, kralj Jevreji" (Matej 27:37)
b)   "Kralj Jevreja" (Marko 15:26)
c)   "Ovo je Jevrejski kralj" (Luka 23,38)
d)   "Isus iz Nazareta, Kralj Jevreja" (Jovan 19: 19)
e)   
66.   Da li je Irod hteo da ubije Jovana Krstitelja?
a)   Da (Mateja 14:5)
b)   Ne. Irodova žena je to htela ali je Irod znao da je on pravedan čovek i držao ga je zatvorenog. (Marko 6:20)
c)   
67.   Ko je bio 10 Hristov sledbenik od 12?
a)   Tadej (Mateja 10:1-4; Marko 3:13-19)
b)   16 Judu Jakovljevog, i Judu Iskariotskog, koji Ga i izdade (Luka 6:12-16)
c)   
68.   Isus je pozvao sakupljača poreza kakvo mu je bilo ime?
a)   Mateja (Matej 9:9)
b)   Levi (Mark 2:14;Luke 5:27)
c)   
69.   Da li je Isus bio razapet danju pre pashalnog obroka ili posle dana?
a)   Posle (Marko 14:12-17)
b)   Pre. Pre blagdana Pashe (Jovan 1) Juda je izašao noću (Jovan 13:30). Drugi učenici su mislili da odlazi da kupi zalihe kako bi se pripremio za pashalni obrok (Jovan 13:29). Kada Isus je uhapšen, Jevreji nisu ušli u Pilatovu sudnicu da čuju presudu jer su želeli da ostanu čisti da jedu Pashu (Jovan 18:28). Kada je presuda bila izrečena protiv Isusa, bilo je oko šestog sat na dan Pripreme za Pashu (Jovan 19,14)
c)   
70.   Da li se Isus molio Ocu da spreči raspeće?
a)   Da. (Matej 26:39; Marko 14:36; Luka 22:42)
b)   NE. (Jovan 12,27)
c)   
71.   U evanđeljima koja kažu da se Isus molio da izbegne krst, koliko puta se udaljio od svojih učenika da mole?
a)   Triput (Matej 26: 36-46 i Marko 14: 32-42)
b)   Jednom. Nema otvaranja još dva puta. (Luka 22: 39-46)
c)   
72.   Matej i Marko se slažu da je Isus otišao i molio se tri puta. Koje su bile reči Druga molitva?
a)   Mark ne daje reči, ali kaže da su te reči iste kao i prva molitva (Mark 14: 39) 39 I opet otišavši pomoli se Bogu one iste reči govoreći.
b)   Matej nam daje reči i možemo videti da oni nisu isti kao u prvom (Matej 26:42) 42 Opet po drugi put otide i pomoli se govoreći: Oče moj! Ako me ne može čaša ova mimoići da je ne pijem, neka bude volja Tvoja.
c)   
73.   Šta je centurion rekao kada je Isus umro?
a)   Sigurno je ovaj čovek nevin. (Luka 23:47)  A kad vide kapetan šta bi, stade hvaliti Boga govoreći: Zaista ovaj čovek beše pravednik.
b)   Ovaj je zaista bio Sin Božji. (Marko 15:39) 39 A kad vide kapetan koji stajaše prema Njemu da s takvom vikom izdahnu, reče: Zaista čovek ovaj Sin Božji beše.
c)   
74.   Kada je Isus rekao:" Bože moj zašto si me ostavio?" na kom je to jeziku bilo?
a)   Hebrejski: reči su "Eloi, Eloi ..." (Matej 27:46)
b)   Aramejski: reči su "Eloi, Eloi ..." (Marko 15:34)
c)   
75.   Prema evanđeljima, koje su bile poslednje Isusove reči pre nego što je umro?
a)   "Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!" (Luka 23:46)
b)   ,,Svršeno je (Jovan 19:30)

76.   Kada je Isus ušao u Kafarnaum, iscelio je robovnika stotnika. Da li je stotnik došao lično tražiti od Isusa ovo?
a)   Da (Mateja 8:5)
b)   Ne. Poslao je nekog starijeg od jevreja i svog prijatelja.(Luka 7:3-6) 3 A kad ču za Isusa, posla k Njemu starešine judejske moleći Ga da bi došao da mu isceli slugu.
77.   Adamu je rečeno da će, ako i kad pojede zabranjeno voće, umrijeti istog dana
a)   (Postanak 2:17) 17 Ali s drveta od znanja dobra i zla, s njega ne jedi; jer u koji dan okusiš s njega, umrećeš.
b)   Adam je pojeo plod i nastavio da živi do zrele starosti od 930 godina (Postanak 5: 5) 5 Tako požive Adam svega devet stotina trideset godina; i umre.
c)   
78.   Ovo je dvosmisleno jer je moguće da im je dao još 120 a ne da žive maksimalno 120 g ali eto i ameri greše. Bog je odlučio da će životni vek ljudi biti ograničen na 120 godina (Postanak 6: 3) 3 A Gospod reče: Neće se duh moj do veka preti s ljudima, jer su telo; neka im još sto dvadeset godina.
a)   Mnogi ljudi rođeni nakon toga živjeli su duže od 120 godina. Arpachshad je živio 438 godina. Živeo je njegov sin Šela 433 godine. Njegov sin Eber je živeo 464 godine itd. (Postanak 11: 12-16)
b)   
79.   Osim Hrista je li još neko uznesen na nebo?
a)   Ne (Jovan 3:13) 13 I niko se ne pope na nebo osim koji siđe s neba, Sin čovečiji koji je na nebu. Očigledno laž jer je i Enoh bio uznesen na nebo po Bibliji ako se sećam.
b)   Da. Ilija (2 Carevima 2:11)
c)   
80.   Ko je bio veliki sveštenik kad je David ušao u Božiju kuću i jeo posvećeni hleb?
a)   Avijatarom (Mark 2:26)
b)   Ahimelek otac Avijataov (1 Samuilova 1:1,22:20)
c)   
81.   Da li je Isusovo telo umotano u začine pre ukopa u skladu sa jevrejskim pogrebnim običajima?
a)   Da i nije bilo žena koje su prisustvovale njegovom pokopu a opet su bile prisutne (Luka 23:55) (Jovan 19: 39-40) 39 A dođe i Nikodim, koji pre dolazi Isusu noću, i donese pomešane smirne i aloja oko sto litara.40 I uzeše telo Isusovo, i obaviše Ga platnom s mirisima, kao što je običaj u Jevreja da ukopavaju.
b)   Ne. Isus je samo umotan u laneni čaršav. Posle su žene donele začine (Mark 16:1) 1 I pošto prođe subota, Marija Magdalina i Marija Jakovljeva i Solomija kupiše mirisa da dođu i da pomažu Isusa.
c)   
82.   Kada su žene kupile začine?
a)   Posle Sabata (Mark 16:1)
b)   Pre Sabata (Luka 23:55 do 24:1) 56 Vrativši se pak pripraviše mirise i miro; i u subotu dakle ostaše na miru po zakonu. 1 A u prvi dan nedeljni dođoše vrlo rano na grob, i donesoše mirise što pripraviše, i neke druge žene s njima;
c)   
83.   U kom delu dana su žene posetile grob.
a)   Osvitak prvoga dana (Mateja 28:1)
b)    2 I vrlo rano u prvi dan nedelje dođoše na grob oko sunčanog rođaja. (Marko 16:2)
c)   
84.   Koja je bila svrha zbog koje su žene išle na grobnicu?
a)   Pomazati Isusovo telo sa začinima (Marko 16: 1; Luka 23:55 do 24: 1)
b)   Da vide grobnicu. Ovde nema ništa o začinima (Matej 28: 1)
c)   Bez određenog razloga. U ovom jevanđelju omotač sa začinima je učinjen pre subote (Jovan 20: 1)
d)   
85.   Na ulazu u grobnicu postavljen je veliki kamen. Gde je bio kamen kada su žene stigle?
a)   Videle su da je kamen ,,vraćen" (Marko 16:4) 4 I pogledavši videše da kamen beše odvaljen: jer beše vrlo veliki. Oni su pronašli kamen "otkotrljan od grob "(Luka 24: 2) 2 Ali nađoše kamen odvaljen od groba. Vidjeli su da je" kamen oduzet od groba "(Jovan 20: 1) 1 A u prvi dan nedelje dođe Marija Magdalina na grob rano, još dok se ne beše rasvanulo, i vide da je kamen odvaljen od groba.
b)   Kada su se žene približavale, anđeo je sišao sa neba, otkotrljao kamen i razgovarao sa ženama. Anđeo je natjerao žene da svjedoče spektakularnom odmicanju kamena (Matej 28: 1-6)
c)   
86.   Da li je neko rekao ženama šta se desilo sa Isusovim telom?
a)   Da. "Mladić u bijeloj haljini" (Marko 16: 5). "Dva čoveka ... u sjajnoj odeći" kasnije su opisani kao anđeli (Luka 24: 4 i 24:23). Anđeo - onaj koji je odbacio kamen (Matej 16: 2). U svakom u slučaju da je ženama rečeno da je Isus uskrsnuo od mrtvih (Matej 28: 7; Marko 16: 6; Luka 24: 5 fusnote)
b)   Ne. Marija nije srela nikoga i vratila se govoreći: ,,Oni su izveli Gospoda iz groba, a mi ne znamo gde su ga položili "(Jovan 20: 2)
c)   
87.   Kada se Marija Magdalena prvi put susrela sa uskrslim Isusom? I kako je reagovala?

a)   Marija i druge žene su upoznale Isusa na povratku iz prve i jedine posete grobu. Uhvatile su ga za noge i obožavale ga (Mateja 28:9) 9 A kad iđahu da jave učenicima Njegovim, i gle, srete ih Isus govoreći: Zdravo! A one pristupivši uhvatiše se za noge Njegove i pokloniše Mu se.
b)   Na drugoj poseti grobnici Marija je srela Isusa pred grobnicom. Kada je videla Isusa, jeste ne prepoznaju ga. Zamenila ga je za vrtlara. Ona i dalje misli da je Isusovo telo položeno na počinak negde i ona zahteva da zna gde. Ali kada je Isus rekao svoje ime, odmah ga je prepoznala i nazvao ga "Učitelj". Isus joj je rekao: "Ne drži me ..." (Jovan 20:11 do 17) 13 I rekoše joj oni: Ženo! Što plačeš? Reče im: Uzeše Gospoda mog, i ne znam gde Ga metnuše.14 I ovo rekavši obazre se natrag, i vide Isusa gde stoji, i ne znaše da je Isus.
c)   
88.   Kakva je Isusova instrukcija za svoje učenike?
a)   "Recite mojoj braći da idu u Galileju, i tamo će me videti" (Matej 2: 8)
b)   ,,nego idi k braći mojoj, i kaži im: Vraćam se k Ocu svom i Ocu vašem, i Bogu svom i Bogu vašem." (Jovan 20:17)
c)   
89.   Kada su se učenici vratili u Galileju?
a)   Odmah, jer kada su ugledali Isusa u Galileji "neki su sumnjali" (Matej 28:17). Ovaj period neizvesnosti ne bi trebalo da traje.
b)   Nakon najmanje 40 dana. Te večeri učenici su još uvijek bili u Jerusalimu (Luka 24,3.3). Isus se pojavio im se tamo i rekao im, ostanite u gradu dok se ne obučete snagom odozgo (Luka 24:49). Pojavljivao im se "tokom četrdeset dana" (Dela 1: 3) i "naredio im da ne odlaze iz Jeruzalema, ali da sačekaju obećanje ... "(Dela 1: 4)
c)   
90.   Kome su Midijci prodali Josifa?
a)   Ismaelitima valjda potrefih ime (Postanak 37:28) 28 Pa kad trgovci madijanski behu pored njih, oni izvukoše i izvadiše Josifa iz jame, i prodadoše Josifa Ismailjcima za dvadeset srebrnika; i oni odvedoše Josifa u Misir.
b)   Pofiriji jednom oficiru Faraona (Postanak 37:36) 36 A Madijani prodadoše ga u Misir Petefriju, dvoraninu Faraonovom, zapovedniku stražarskom.
c)   
91.   Ko je doveo Josipa u Egipat?
a)   Ismailiti su kupili pa doveli u Egipat (Postanje 37:28)
b)   Midiani su ga prodali u Egipat (Postanje 37:28)
c)   Josip je rekao svojoj braći: 4 A Josif reče braći svojoj: Pristupite bliže k meni. I pristupiše; a on reče ja sam Josif brat vaš, kog prodadoste u Misir. (Postanje 45:4)
d)   
92.   Da li je Bog promenio svoj naum?
a)   Da. Kajem se što sam Saula postavio za cara nad izrailjem. (1 Samuilova 15:10-11)
b)   Ne. 29 I doista Junak Izrailjev neće slagati, niti će se raskajati; jer nije čovek da se kaje. (1 Samuilova 15:29)
c)   Da. 35 I Samuilo ne vide više Saula do svoje smrti, i plakaše Samuilo za Saulom, što se Gospod pokaja što je postavio Saula carem nad Izrailjem. (1 Samuilova 15:35) I sve to piše u istom poglavlju. Ima toga još!
d)   "Gospod je žalio što je napravio čoveka" (Postanak 6: 6) "Žao mi je što sam ih stvorio" (Postanak 6,7) ii. "I Gospod se pokajao za zlo koje je mislio da će učiniti svom narodu" (Izlazak 32:14)
e)   
93.   Biblija kaže da su za svako čudo Mojsije i Aron pokazali da su čarobnjaci učinili isto njihove tajne umjetnosti. Onda dolazi sledeći podvig:
a)   Mojsije i Aron pretvorili su svu raspoloživu vodu u krv (Izlazak 7: 20-21)
b)   Čarobnjaci su učinili isto (Izlazak 7:22). To je nemoguće, jer nije bi bilo ostalo vode da se pretvori u krv!??????
c)   
94.   Ko je ubio Golijata?
a)   David (Prva Samuelova 17:23, 50) 23 I dokle govoraše s njima, gle, onaj zatočnik po imenu Golijat Filistejin iz Gata, izađe iz vojske filistejske i govoraše kao pre, i David ču.
b)   Elhanan (Druga Samuilova 21:19) 19 I opet nasta drugi rat u Govu s Filistejima; i tada Elhanan, sin Jare-Oregimov Vitlejemac, ubi brata Golijata Getejina, kome kopljača beše kao vratilo.
c)   
95.   Tko je ubio Saula kralja Izraela?
a)   Saul se bacio na svoj mač. (1 Samuelova 31:4-6) 4 I reče Saul momku koji mu nošaše oružje: Izvadi mač svoj i probodi me, da ne dođu ti neobrezani i probodu me i narugaju mi se. Ali ne hte momak što mu nošaše oružje, jer ga beše vrlo strah. Tada Saul uze mač, i baci se na nj.
b)   Amalečani ga ubiše (2 Samuelova 1:1-16) 6 A momak koji mu donese glas reče: Slučajno dođoh na goru Gelvuju, a to se Saul naslonio na koplje svoje, kola i konjici približavahu se k njemu.7 A on obazrevši se natrag ugleda me, pa me viknu, a ja mu rekoh: Evo me.8 A on mi reče: Ko si? A ja mu rekoh: Amalik sam.9 A on mi reče: Pristupi k meni ubij me; jer me obuzeše muke, a još je sasvim duša u meni.10 I pristupih k njemu i ubih ga, jer sam znao da neće ostati živ pošto pade; i uzeh venac carski koji mu beše na glavi i grivnu koja mu beše na ruci, i evo donesoh gospodaru svom.
c)   
96.   Ko nosi čije breme?
a)   "Nosite jedni drugima teret, i tako ispunite Hristov zakon" (Galaćanima 6: 2)
b)   "Svaki čovek će morati da nosi svoj teret" (Galaćanima 6: 5)
c)   
97.   Sa koliko se apostola Isus sreo posle uskrsnuća?
a)   12 (1 Korinćanima 15:5)
b)   11 (Matej 27: 3-5 i Dela 1: 9-26, vidi i Matej 28:16; Marko 16:14 fusnota; Luka 24: 9; Luka 24: 3 3)
c)   
98.   Da li svaki čovek greši?
a)   Da. "Nema čoveka koji ne griješi" (1. Kraljevi 8:46; vidi i 2. Ljetopisa 6:36; Izreke 20: 9; Ecclesiastes 7:20; i 1. Jovanova 1: 810)
b)   Pravi hrišćani ne mogu grešiti, jer su Božja deca. ,,Svako ko veruje da je Isus Hristos on je Božije dete. (1. Jovanova 5: 1). ,,Trebalo bi nas zvati djecom Božijom; i tako smo i mi "(1. Jovanova 3: 1). "Ko ljubi, rođen je od Boga" (1. Jovanova 4: 7). "Niko rođen od Boga ne čini greh; jer u njemu prebiva Božja priroda, i on ne može da greši jer je rođen od Boga "(1. Jovanova 3: 9). Ali onda opet, Da! "Ako kažemo da nemamo grijeha, zavaravamo sebe, a istina nije u nama" (1. Ivanova 1: 8) A to znači ako Bog laže a to čini nema istine u sebi, čitaj (Prva knjiga o carevima 22:22) 22 Odgovori: Izaći ću i biću lažljiv duh u ustima svih proroka njegovih.(ustvari su to božiji proroci jer prenose božiju volju a ne kraljevu i anđeo čak laže ko i njegov Bog 7 A Josafat reče: Ima li tu još koji prorok Gospodnji da ga pitamo?) A Gospod mu reče: Prevarićeš ga i nadvladaćeš; idi i učini tako. 23 Zato sada eto, Gospod je metnuo lažljiv duh u usta svim tvojim prorocima, a Gospod je izrekao zlo po te. 24 Tada pristupi Sedekija, sin Hananin, i udari Miheju po obrazu govoreći: Kuda je otišao duh Gospodnji od mene da govori s tobom?
c)   
99.   Gde je Isus bio tri dana posle krštenja?
a)   Nakon njegovog krštenja, "duh ga je odmah odveo u pustinju. I on je bio u pustinja četrdeset dana ... (Marko 1: 12-13)
b)   Sledećeg dana posle krštenja, Isus je izabrao dva učenika. Drugi dan: Isus je otišao u Galileju – dva više učenika. Treći dan: Isus je bio na svadbi u Kani u Galileji (vidi Jovan 1:35; 1:43; 2: 1-11)
c)   
100.   Da li je život bebe Isusa bio ugrožen u Jerusalemu?
a)   Da, tako je Josif pobegao s njim u Egipat i ostao tamo dok nije umro Irod (Matej 2:13) 13 A pošto oni otidu, a to anđeo Gospodnji javi se Josifu u snu i kaza mu: Ustani, uzmi dete i mater Njegovu pa beži u Misir, i budi onamo dok ti ne kažem; jer će Irod tražiti dete da Ga pogubi.14 I on ustavši uze dete i mater Njegovu noću i otide u Misir.15 I bi tamo do smrti Irodove: da se izvrši šta je Gospod rekao preko proroka koji govori: Iz Misira dozvah Sina svog.16 Tada Irod, kad vide da su ga mudraci prevarili, razgnevi se vrlo i posla te pobiše svu decu po Vitlejemu i po svoj okolini njegovoj od dve godine i niže, po vremenu koje je dobro doznao od mudraca.
b)   NE. Porodica je pobegla nigde. Oni su mirno predstavili dete u Jerusalimskom hramu prema jevrejskim običaje i vratio se u Galileju (Luka 2: 21-40) 21 I kad se navrši osam dana da Ga obrežu, nadenuše Mu ime Isus, kao što je anđeo rekao dok se još nije bio ni zametnuo u utrobi.22 I kad dođe vreme da idu na molitvu po zakonu Mojsijevom, doneše Ga u Jerusalim da Ga metnu pred Gospoda,
c)   
101.   Kada je isus hodao po vodi kako su učenici reagovali?
a)   Oni su ga obožavali govoreći: "Zaista si Sin Božji" (Matej 14:33)
b)   (Marko 6:51-52)   49 A oni videvši Ga gde ide po moru mišljahu da je utvara, i povikaše;50 Jer Ga svi videše i poplašiše se. I odmah progovori s njima, i reče im: Ne bojte se, ja sam, ne plašite se.51 I uđe k njima u lađu, i utoli vetar; i vrlo se uplašiše, i divljahu se.52 Jer ih ne naučiše hlebovi; jer se beše srce njihovo okamenilo.
Magija Teorija i Praksa teurgiamistica.blogspot.com

TanjicA

Mnogo je više kontradiktornosti u bibliji od 101 :)
Ali dobro, simbolizam :P

Elem, od knjige koja je metafora najvećim delom se ne može uzeti za ozbiljno mnogo toga.
Uostalom ista stvar kada se postavi ispred različitih ljudi može biti viđena na više načina. Uglavnom i jeste. Uglavnom to je i uzrok mnogih nesuglasica, svadja i nerazumevanja.
I optimiste i pesimiste doprinose drustvu.
Optimiste su izmislile avion ,a pesimiste padobran. :)
Bistri ostvrt na politicku scenu Srbije * Zanimljivosti iz zemlje i sveta

Mord

Biblija ima kontradiktornosti bez kraja ovo je samo prevod engleskog teksta koji je neko napisao i nije ga mrzelo da sve to proverava a ja to preveo, a vezano je za konkretno "slovo" u Bibliji. Ovde piše jedan pisac piše jedno a drugi za istu stvar piše sasvim suprotno. Prema tome ko laže i šta je istina ko je rekao da se prebroje ratnici u Izraelu Bog i Sotona?
Ja bih rekao da je to jedna te ista ličnost. Sotona je alter ego Boga ko u onoj Dr Jekil i Mr Hajd. Ljudi veruju u ono što bi oni hteli da bude istina a ne žele da znaju šta je realnost. A šta je realnost e to Stanovnik Biblije kazuje pred kraj samo jednog Evanđelja:
16 Koji uzveruje i pokrsti se, spašće se; a ko ne veruje osudiće se.

17 A znaci onima koji veruju biće ovi: imenom mojim izgoniće đavole; govoriće novim jezicima;

18 Uzimaće zmije u ruke, ako i smrtno šta popiju, neće im nauditi; na bolesnike metaće ruke, i ozdravljaće.
E ovo šta smrtno popiju me interesuje i pozivam svakoga ko "veruje" da je Biblija božija reč da stavimo tu tvrdnju na probu. Sipat ću otrov u dve čaše i dati verniku da bira koju će čašu popiti i da vidi pošto on "veruje" da li je Hrist rekao istinu ili laž? Ako ostane živ ondak je istina i ja ću da popijem drugu čašu. Ako li umre ondak zna da je laža i otac laži u kome nema istine i uverio se da Biblija ipak nije božija reč već ima samo snagu ljudskoga svedočenja a one kontradiktornosti to i dokazuju. A ja lično ne verujem u ljudska svedočenja. Kada pitam ove kvazi stručnjake što se sva 4 Evanđelja toliko razlikuju odgovor im je samo jedan." Svako je pisao onako kako je bio (tobože) prisutan." Ma nemoj. Da je to istina onda dva sveca koja posmatraju jednog čoveka spreda i straga bi ovako rekla za isti događaj. Onaj spreda bi rekao:" Ima plave oči i nosi konjski rep." Onaj koji gleda straga bi rekao:" Nosi konjski rep i ima plave oči." Jer oni su sveci znadu sve. A kako bi to rekli ljudi. Onaj koji gleda spreda bi rekao:"Ima plave oči i zalizanu kosu." A onaj koji gleda straga bi rekao:"Ima konjski rep a oči niijesam video." E upravo je i tako Biblija pisana nisam vido oči ali znadem da su plave dok onaj drugi kaže da su zelene iako nije bio prisutan i još ondak dodaje.
24 Ovo je onaj učenik koji svedoči ovo, koji i napisa ovo: i znamo da je svedočanstvo njegovo istinito.
Ko zna kada se može dokazati da nije istinito? Svrha ove pisanije jeste da razmislite malo o istinitosti tome šta ste pročitali i da se zapitate da li je to istina. Papir trpi sve.

Ima gore tekst valjda kod Samuila da na istoj stranici ima dve kontradiktornosti koje protivureče samoj sebi. Mene lično interesuju kontradiktornosti po dubini Biblije i njih sam proučavao. Primer.

Pa tako imate rečenicu u prevodu negde stoji:"Svi su zgrešili pa su izgubili slavu božiju." A drugi prevod opet kazuje:"Svi su zgrešili pa su lišeni slave božije."
Jedna je rečenica istinita a druga je laž. Koja je i zašto? Da li neko zna? Ljudi se uvek uvate za onu laž nijedan se nije uvatio za istinitu pa još kaže:"To je logično." A ja mu dokažem da to i nije baš tako logično već je suprotno a proučavaju Bibliju i pripadaju tim kršćanskim sektama......Ali nije to kako ti (ja) kažeš već je onako kako to propovednik objasni vele oni.

Nije poenta da li taj judeo-kršćanski bog postoji ili ne već je poenta da nije to tako kako piše u Bibliji i propovednici tumače i objašnjavaju i naučavaju kako tobožu istinu i koja je štimovana i u pisanju i u prepisivanju već je u realnosti gde TI odnosno neko stoji sa bogom?

Kakva korist i da Boga ima kada njemu ne trebaš. Saznanje njegovog postojanja nije ti na blagodet niti ti baš išta koristi.

Jedna devojčica na jednom drugom forumu je rekla: "Od hiljadu bogova još nisam izabrala ni jednoga." Ja joj odgovaram da nije poenta da li si ti izabrala nekoga boga od tih hiljadu bogovaveć koji je od tih hiljadu bogova izabrao tebe. To je poenta ako veruješ i što je još važnije od vere imaš poverenja i želju da saznaš šta je realnost.
Magija Teorija i Praksa teurgiamistica.blogspot.com

StevenHoking

Bibliju ne treba tumačiti tako da se traži logičnost i nelogičnost. Treba sve svesti na najprostiji oblik, jer se u suštini sve i vrti oko osnovnih etičkih i moralnih načela, kasnije pretočenim u zakone u modernim državama.