Photo info Where the battle began
Mokoli'I Island in Kaneohe Bay, seen from Kualoa Regional Park, Oahu, Hawaii
© Riddhish Chakraborty/Getty Images
meni

Prikaži poruke

Ovaj odeljak vam dozvoljava da vidite sve poruke ovog člana. Imajte na umu da možete da vidite samo poruke iz onih oblasti kojima imate pristup.

Prikaži poruke meni

Teme - SStefan

#1
E ovako u pitanju je BearPaw 1200CU Plus ne mogu da nadjem dirver za win 7 ultimate 32 bit a ko moze nek pomogne
#2
Recenzije sajtova / Games.Wings
Maj 15, 2012, 01:22:01
Evo jedan forum koji sam napravio uz pomoc jednog mnogo starijeg prijatelja(instalira modove) pa eto nek se pridruzi ko hoce hvala
http://games.wings.rs/index.php
#3
Fotografija / Slonator Sig(SStefan Sig)
Maj 13, 2012, 00:29:28
Evo mojih potpisa za foruma odlucio sam da par meseci posvetim ps


#4
IT Vesti / Windows Live Skydrive
Maj 06, 2012, 00:34:44
Windows Live SkydriveWindows Live Skydrive je deo Windows Live online servisa. Skydrive je vas privatni online hdd gde mozete drzati podatke do 25GB (50 MB maksimalna velicina pojedinacnog file-a). Skydrive-u mozete pristupiti sa bilo kog mesta i pokupiti podatke sa vaseg online hdd-a.

File-ovi koje share-ujete mogu biti Private (samo im se sa vaseg naloga moze pristupiti),ili Public (i drugi korisnici ih mogu videti)
U okviru Public-a mozete izabrati da vase file-ove vide samo korisnici vase mreze ili pak korisnici citave mreze.
Takodje postoji opcija da samo korisnici sa odredjenih e-mail adresa mogu videti vase file-ove.

Mikrosoft-u mozemo biti zahvalni za ovu fenomenalnu stvar koja ce u mnogocemu olaksati shar-ovanje nasih slika,muzike,video zapisa,programa....

Windows Live Skydrive mozete naci kao opciju u okviru vaseg Windows live naloga,a ako ga nemate mozete ga otvoriti ovde - https://skydrive.live.com/
#5
Druga strana sveta / Orion
April 20, 2012, 21:34:35
Orion

1-deo

Ra Materijal
Orion
Seansa 7:
Ispitivač: Interesuje me kako se primena Zakona Jednog odnosi prema slobodnoj volji, s obzirom na ono što bih nazvao reklamom, koju su napravili NLO-kontakti na planeti Zemlji. Izgleda da je Savet više puta tokom poslednjih trideset godina dopustio da se karantin otvori. To mi izgleda kao reklama za ono što radimo upravo sada, tako da se više ljudi probudi. Da li sam u pravu?

Ra: Ja sam Ra. Biće potrebno da se konceptualizacija vašeg mentalnog kompleksa donekle razmrsi, da bismo na vaše pitanje mogli da damo adekvatan odgovor. Molimo, budite strpljivi sa nama.

Savet Saturna nije dozvolio otvaranje karantina u tom vremensko/prostornom kontinuumu koji pominjete. Odigrava se izvestan broj sletanja. Neke od njih izvode entiteti, koji su vam poznati kao grupa sa Oriona.

Drugo, dato je dopuštenje da se otvori karantin, ne tako što ćemo boraviti među vama, već tako što ćemo se pojaviti u misaonoj-formi za one koji imaju oči da vide.

Treće, tačna je vaša pretpostavka da je u vremenu/prostoru, kada je razvijen vaš prvi nuklearni izum i upotrebljen za Konfederaciju, data dozvola da se pomogne vašim ljudima na način koji je praćen misterijom. To je ono što podrazumevate pod reklamom i to je tačno. Misterija i nepoznata svojstva pojave, za koje smo dobili dopuštenje, su imala svrhu da vaše ljude učine svesnim mogućnosti beskonačnosti. Kada vaši ljudi shvate beskonačnost, onda i samo onda će moći da se otvore vrata ka Zakonu Jednog.

Ispitivač: Rekli ste da je Orion bio izvor nekih od tih NLO-kontakata. Možete li mi reći nešto o tom kontaktu?

Ra: Ja sam Ra. Razmislite, ako želite, o jednostavnom primeru ciljeva koji su dobri/loši. Taj primer je Adolf. To je vaš vibraciono-glasovni kompleks. Postoji namera da se ujedinjenje izvrši tako što će se iz socijalno-memorijske grupe izabrati distorzovana grupa, pod nazivom elita i tako što će se onda podjarmiti svi oni koji se posmatraju preko distorzije ne-elite. Zatim postoji koncept da se na taj način ,,oplevljena" socijalno-memorijska grupa pridoda distorzovanoj misli Orionske grupe kao imperije.

Ispitivač: Koji je denzitet Orionske grupe?

Ra: Ja sam Ra. Kao i Konfederacija, denziteti koje okuplja ta grupa su razni. Ima veoma malo trećih denziteta, veliki broj četvrtih denziteta, veliki broj petih denziteta i veoma mali broj šestih denziteta, koji su obuhvaćeni tom distorzijom. Njihov broj je možda desetina našeg u svakoj tački vremenskog/prostornog konitnuuma, jer problem duhovne entropije uzrokuje stalnu dezintegraciju njihove socijalno-memorijske grupe. Njihova snaga je ista kao i naša. Zakon Jednog se ne obazire na svetlo ili tamu, već je dostupan i za služenje drugima i za služenje sebi. Međutim, služenje drugima rezultira služenjem sebi, čuvajući i kasnije harmonizujući distorziju onih entiteta koji tragaju za inteligentnom beskonačnošću putem ovih disciplina.
Oni koji traže inteligentnu beskonačnost služeći sebi stvaraju istu količinu moći, ali, kao što smo rekli, imaju stalnih teškoća zbog koncepta separacije, imanentnog manifestacijama služenja sebi, koji povlači za sobom moć nad drugima.

To slabi i možda dezintegriše energiju, sakupljenu u celinama uma/tela/duha koji se nazivaju Orionskom grupom i socijalno-memorijskim grupama koje Orionska grupa obuhvata.

Treba napomenuti, o tome pažljivo razmisliti i prihvatiti da je Zakon Jednog dostupan svakoj socijalno-memorijskoj grupi koja je odlučila da zajedno stremi ka potrazi za svrhom, bilo to putem služenja drugima ili služenja sebi. Ovi zakoni, koji su osnovni polariteti (distrozije) Zakona Jednog, su stavljeni u dejstvo a iluzija vremena/prostora se koristi kao medijum, preko koga se razvijaju posledice tih slobodno napravljenih izbora. Tako, svi entiteti uče, nezavisno od toga za čime tragaju. Svi uče isto, neki brže, neki sporije.

Ispitivač: Ako kao primer uzmemo peti denzitet u okviru Orionske socijalno-memorijske grupe, šta je bio njihov prethodni denzitet, pre nego što su postali peti?

Ra: Ja sam Ra. Progres kroz denzitete se odvija sekvencijalno. Socijalno-memorijska grupa se sastoji od celina uma/tela/duha koji su požnjeveni sa četvrtog denziteta. Tada se konglomerat ili kolektivna celina tela/duha/uma stapa a rezultati su uslovljeni beskonačnim, različitim mogućnostima kombinacija distorzije.

Ispitivač: Pokušavam da shvatim kako grupa kao što je Orionska uopšte može napredovati. Kako je moguće, ako biste bili u Orionskoj grupi i orijentisani ka služenju sebi, da napredujete sa trećeg denziteta na četvrti? Kakvo je učenje potrebno za to?

Ra: Ja sam Ra. Ovo je poslednje pitanje za trajanje ovog instrumenta.

Setićete se da smo se pozabavili detaljima pitanja kako oni koji nisu orijentisani prema služenju drugima ipak mogu da koriste prolaz ka beskonačnoj inteligenciji. To je istina na svim denzitetima naše oktave. Mi ne možemo govoriti o onome što je iznad nas, na sledećem kvantumu ili oktavi postojanja. Međutim, to je istina na našoj oktavi denziteta. Bića se žanju jer mogu da vide i uživaju u svetlu/ljubavi odgovarajućeg denziteta. Oni, koji su pronašli to svetlo/ljubav ljubav/svetlo bez prednosti služenja drugima, po Zakonu Jednog imaju pravo da koriste to svetlo/ljubav za bilo koju svrhu. Takođe, treba dodati da postoje i sistemi učenja koji osposobljavaju tragaoca podvojenosti da dođe do prolaza (ka beskonačnoj inteligenciji).

Studije su podjednako teške kao i one koje smo vam opisali, i postoje oni sa podjednakom postojanošću želje da završe izučavanje, baš kao što vi želite da istrajete na teškoj stazi ovladavanja služenja drugima. Efekat polariteta je taj, da Zakon Jednog one koji teže služenju sebi vidi potpuno isto kao i one koji teže da služe drugima, jer zar mi nismo jedno? Služiti sebi i služiti drugima je dualna metoda da se kaže ista stvar, ako razumete Zakon Jednog.

Seansa 8:
Ispitivač: Rekli ste da je neka sletanja izvela Orionska grupa. Zašto je Orionska grupa sletela ovde? Kakvi su njhovi ciljevi?

Ra: Ja sam Ra. Njihova namera je osvajanje, nasuprot Konfederaciji koja čeka na poziv. Takozvana Orionska grupa poziva samu sebe na osvajanje. Kao što smo prethodno rekli, njihov cilj je da lokalizuju izvesne celine uma/tela/duha koje vibriraju u rezonanci sa njihovim sopstvenim vibracionim kompleksom i da zatim pokore ne-elitu kako biste mogli nazvati one koji nisu na orionskoj vibraciji.

Seansa 11:
Ispitivač: Onda imamo krstaše sa Oriona koji dolaze u svrhu kontrole uma. Kako oni to rade?

Ra: Ja sam Ra. Kao i svi, oni slede Zakon Jednog u pogledu slobodne volje. Kontakt se uspostavlja sa onima koji upućuju poziv. Ti entiteti na vašoj sferi deluju kao i vi da bi razglasili svoje sopstveno razumevanje Zakona Jednog, koje podrazumeva služenje sebi. Oni postaju elita. Preko njih, stvaraju se uslovi putem kojih se ostatak planetarne populacije porobljava njenom slobodnom voljom.

Ispitivač: Možete li da navedete ime nekoga od primalaca poruka krstaša, a koje bi bilo poznato na planeti?

Ra: Ja sam Ra. Ja ne želim da povredim distorziju slobodne volje. Davanje imena onih koji su uključeni u budućnost vašeg vremena/prostora bi je prekršilo; zbog toga mi uskraćujemo ovu informaciju. Molimo da usmerite svoju kontemplaciju na plodove delovanja tih entiteta, koje možete prepoznati po korišćenju distorzije u pravcu moći. Na taj način sami možete razlučiti te informacije. Mi se nećemo mešati u ovu, da tako kažemo, planetarnu utakmicu. Ona nije centralna za žetvu.

Ispitivač: Kako krstaši prenose svoje koncepte pojedincima na Zemlji?

Ra: Ja sam Ra. Postoje dva osnovna načina, kao što postoje dva osnovna načina polarizacije ka služenju drugima. Postoje celine uma/tela/duha na vašem planu koji rade vežbe i tehnike da bi potražili kontakt sa izvorima informacija i vodičima ka moći za otvaranje prolaza ka beskonačnoj inteligenciji. Postoje drugi čiji je vibracioni kompleks takav da je prolaz već otvoren i kontakt sa totalnim služenjem sebi u njegovoj primarnoj distorziji manipulacije drugima se onda ostvaruje uz malo ili bez ikakvih teškoća, bez treninga, bez kontrole.

Ispitivač: Kakvu vrstu informacija krstaši prenose tim ljudima?

Ra: Ja sam Ra. Orionska grupa prenosi informacije o Zakonu Jednog sa orijentacijom služenja sebi. Te informacije mogu biti tehničke prirode, baš kao što je Konfederacija, u nameri da pomogne planeti u služenju drugima, obezbedila informacije koje biste nazvali tehničkim. Tehnologija, koju pruža ova grupa, je u formi različitih načina kontrole ili manipulacije da bi se služilo sebi.

Ispitivač: Da li hoćete da kažete da neki naučnici dobijaju tehničke informacije, da tako kažemo, telepatski, od kojih onda nastaju upotrebljive naprave?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Međutim, veoma pozitivno, kako biste vi nazvali tu distorziju, orijentisani naučnici su dobili informacije, čija je namera bila da obezbede miroljubive puteve napretka koje su se vratile u ehu potencijalne destrukcije zbog kasnijeg uključenja naučnika negativne orijentacije/distorzije.

Ispitivač: Da li smo na taj način naučili o nuklearnoj energiji? Da li je to bila kombinacija pozitivne i negativne orijentacije?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Entiteti, odgovorni za okupljanje naučnika su bili mešovite orijentacije. Naučnici su pretežno bili pozitivni u svojoj orijentaciji. Naučnici koji su sledili njihov rad su bili mešovite orijentacije, uključujući i jedan ekstremno negativni entitet, kako biste ga nazvali.

Ispitivač: Da li je taj ekstremno negativni entitet još uvek inkarniran na Zemlji?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Onda pretpostavljam da ne možete da ga imenujete.

Seansa 11:
Ispitivač: Rekli ste da su entiteti sa Maldeka mogli preći u četvrti denzitet negativnog polariteta? Da li postoje ljudi koji sa našeg sadašnjeg trećeg denzitete odlaze na mesta u Univerzumu koja su četvrto-denzitetske planete negativnog tipa služenja sebi?

Ra: Ja sam Ra. Vaše pitanje je nejasno. Molimo ponovite.

Ispitivač: Kada se naš ciklus završi i dođe do diplomiranja, da li će za nekoga biti moguće da sa našeg trećeg denziteta pređe na četvrto-denzitetsku planetu koja je negativnog tipa, služenja sebi?

Ra: Ja sam Ra. Mi sada shvatamo specifičnost vašeg pitanja. U ovoj žetvi postoje vrtlozi mogućnosti/verovatnoće ovog tipa, iako mali. To je tačno.

Ispitivač: Možete li nam reći šta se dogodilo sa Adolfom (Hitlerom)?

Ra: Ja sam Ra. Celina uma/tela/duha, poznata kao Adolf se u ovo vreme nalazi u postupku lečenja na srednjem astralnom planu u polju sile vaše sfere. Taj entitet je bio izuzetno pometen (zbunjen) i, iako svestan okolnosti promene u vibracionom nivou, povezane sa prestankom (funkcija) hemijskog tela, ipak treba veliku negu.

Ispitivač: Da li postoji neko iz naše istorije, ko je prešao na četvrto-denzitetsku planetu negativnog tipa služenja sebi ili će preći?

Ra: Ja sam Ra. Broj entiteta, koji su na taj način požnjeveni, je mali. Međutim, nekolicina je prodrela do osmog nivoa, koji postaje dostupan putem otvaranje sedmog preko šestog. Prodiranje do osmog nivoa intelignetne beskonačnosti omogućava celini uma/tela/duha da bude požnjevena ukoliko to želi u bilo kom vremenu/prostoru unutar ciklusa.

Ispitivač: Da li je bilo ko od tih ljudi poznat u istoriji naše planete po imenu?

Ra: Ja sam Ra. Pomenućemo nekoliko. Onaj poznat pod imenom Taras Buljba, onaj poznat pod imenom Džingis Kan, onaj poznat pod imenom Raspućin.

Ispitivač: Kako su to ostvarili? Šta je bilo neophodno da bi se to ostvarilo?

Ra: Ja sam Ra. Svi pomenuti entiteti su bili svesni, preko memorije, atlantiđanskog znanja, koje je povezano sa korišćenjem različitih centara celine uma/tela/duha za dotok energije da bi se došlo do prolaza ka inteligentnoj beskonačnosti.

Ispitivač: Da li ih je to osposobilo da se bave onim što mi nazivamo magijom? Da li su imali paranormalne sposobnosti dok su bili inkarnirani?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Prva dva entiteta su u maloj meri svesno koristila ove sposobnosti. Međutim, oni su bili snažno usmereni ka cilju, ne štedeći truda u ličnoj disciplini da bi udvostručili, ponovo udvostručili i tako osposobili prolaz. Treći je bio svesni adept i takođe nije štedeo truda u potrazi ka služenju sebi.

Ispitivač: Gde su ta tri entiteta sada?

Ra: Ja sam Ra. Ti entiteti se nalaze na dimenziji, koju vi znate kao četvrtu. Ipak, kontinuumi prostora/vremena nisu kompatibilni. Približnost lokacija vremena/prostora ne bi dala adekvatno razumevanje. Svaki je izabrao planetu četvrtog denziteta koja je bila namenjena potrazi za razumevanjem Zakona Jednog putem služenja sebi; jedan u onome što poznajete kao Orionsku grupu, jedan u onome što znate kao Kasiopeju, jedan u onome što znate kao Južni Krst; međutim, ovo lociranje nije zadovoljavajuće. Mi ne posedujemo rečnik geometrijske kalkulacije, koji je neophodan da bismo vem preneli ovo razumevanje.

Ispitivač: Ko je otišao u Orionsku grupu?

Ra: Ja sam Ra. Onaj ko je poznat kao Džingis Kan.

Ispitivač: Šta on sada radi tamo? Šta je njegov posao ili okupacija?

Ra: Ja sam Ra. Taj entitet služi Kreatoru na svoj sopstveni način.

Ispitivač: Da li za vas nije moguće da nam kažete kako on tačno obavlja tu dužnost?

Ra: Ja sam Ra. Za nas je moguće da govorimo o ovom pitanju. Međutim, mi koristimo svaku priliku koja se pruži da ponovimo da sva bića služe Kreatoru.

Onaj koga nazivate Džingis Kanom je sada inkarniran u fizičkom svetlosnom telu i deluje tako što rasprostire materijal misaone kontrole onima koje biste nazvali krstašima. On je, kako biste vi nazvali taj entitet, službenik na brodu.

Ispitivač: Šta rade krstaši?

Ra: Ja sam Ra. Krstaši putuju u svojim kočijama da bi osvojili planetarne socijalne grupe/kompleksa uma/tela/duha, koje još nisu dostigle stupanj socijalne memorije.

Seansa 12:
Ispitivač: U poslednjoj seansi ste spomenuli da krstaši dolaze ovamo u kočijama. Možete li opisati te kočije?

Ra: Kočije su termin koji se među vašim ljudima koristi u oblasti ratovanja. To je njegov smisao. Oblik orionskih letelica je jedan od narednih: duguljaste, jajolikog oblika, tamnije od srebra ali sa metalik-odsajajem kada se posmatraju na svetlu. U nedostatku svetla, izgledaju crvenkaste ili na neki način užarene.

U druge letelice su uključeni mali objekti u vidu diska, otprilike dvanaest stopa u vašim merama u prečniku, objekti slični kutijama, otprilike četrdeset stopa u vašim merama. Druge letelice mogu menjati oblik po želji, zahvaljujući mehanizmu kontrole mislima. Ima različitih civilizacijskih celina, koje rade/deluju unutar te grupe. Neke su sposobnije da koriste inteligentnu beskonačnost od drugih. Informacije se veoma retko dele; zbog toga, letelice veoma variraju u obliku i izgledu.

Ispitivač: Da li Konfederacija čini neke pokušaje da spreči orionske letelice da dodju ovamo?

Ra: Ja sam Ra. Čini se svaki pokušaj da se ova planeta održi u karantinu. Međutim, mreža čuvara, kao i mnogi drugi oblici patrola na bilo kom nivou, ne sprečavaju svaki entitet da probije karantin, jer kada se postavi zahtev u ime svetla/ljubavi, Zakon Jednog, oni će se povinovati Zakonu Jednog. Međutim, ukoliko se zahtev ne postavi zbog rupa na mreži, dolazi do proboja kroz mrežu.

Ispitivač: Ko postavlja taj zahtev?

Ra: Ja sam Ra. Vaše pitanje je nejasno. Molimo ponovite.

Ispitivač: Ne razumem kako Konfederacija zaustavlja orionske kočije od proboja karantina.

Ra: Ja sam Ra. To je kontakt na nivou svetlosnog oblika ili svetlosnog tela bića u zavisnosti od vibracionog nivoa čuvara. Ti čuvari pretražuju sve domete energetskog polja Zemlje, da bi uočili svaki entitet koji se približava. Entitet koji se približava se pozdravlja u ime Jednog Kreatora. Svaki entitet, pozdravljen na ovaj način, je okupan u svetlosti/ljubavi i odlučuje slobodnom voljom da se pokori karantinu zbog moći Zakona Jednog.

Ispitivač: Šta bi se dogodilo entitetu kada se ne bi pokorio karantinu posle pozdrava?

Ra: Ja sam Ra. Ne poštovati karantin, pošto ste pozdravljeni na nivou o kome govorimo, bi bilo isto kao kada biste vi pokušali da prodjete kroz solidan zid od cigala.

Ispitivač: Šta bi se dogodilo entitetu koji bi to pokušao? Šta bi se dogodilo sa njegovom kočijom?

Ra: Ja sam Ra. Kreator je jedno biće. Vibracioni nivo onih koji bi mogli da naruše taj karantin je takav da im je naočigled mreže ljubavi/svetla nemoguće da prekrše taj zakon. Zbog toga se ništa ne dešava. Ne čine se nikakvi pokušaji. Nema konfrontacije. Jedina bića koja uspevaju da prodju kroz karantin su oni koji otkriju prozore ili distorzije u vremensko/prostornom kontinuumu energetskog polja vaše planete. Oni dolaze kroz te prozore. Ti prozori su retki i nepredvidljivi.

Ispitivač: Da li to objašnjava ono što nazivamo ,,NLO-bumom", kada se pokaže veliki broj NLO-a, kao u 1973?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Da li većina NLO-a koje vidjamo na nebu potiče od Orionske grupe?

Ra: Ja sam Ra. Mnogi od onih koji se viđaju na vašem nebu potiču od Orionske grupe. Oni šalju svoje poruke. Neke od njih primaju oni koji su orijentisani u pravcu služenja drugima. Te poruke se onda menjaju tako da bi bile prihvatljive tim entitetima, upozoravajući na predstojeće teškoće. To je najviše što entiteti orijentisani prema sebi mogu učiniti suočeni sa onima koji su orijentisani prema drugima. Kontakti, koje ta grupa (orionska) smatra najkorisnijim za svoje ciljeve, su kontakti sa entitetima čija je orijentacija služenje sebi. Na vašem nebu postoji i mnogo entiteta u vidu misaonih-formi koji su pozitivne prirode i koji su projekcije Konfederacije.

Ispitivač: Pomenuli ste da orionski krstaši, kada se probiju kroz mrežu, daju informacije i tehničke i ne-tehničke prirode. Mislim da znam na šta mislite pod tehničkim informacijama, ali koju vrstu ne-tehničkih informacija daju? Da li sam u pravu da oni to čine putem telepatskog kontakta?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Filozofija Zakona Jednog sa distorzijom služenja sebi se obznanjuje putem telepatije. U naprednim grupama postoje rutuali i vežbe, koji se prenose i zapisuju, kao što i entiteti orijentisani prema drugima zapisuju i šire filozofiju svojih učitelja.

Filozofija se tiče manipulacije drugih, koji bi mogli iskusiti orijentaciju prema drugima-sebi, ali putem ovih iskustava postaju sposobni da prihvate služenje sebi. Takvi entiteti se okreću služenju sebi i manipulišu druge, koji bi opet mogli iskusiti služenje drugima-sebi.

Ispitivač: Da li bi to bilo poreklo onoga što nazivamo ,,crnom magijom"?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno u jednom smislu, netačno u drugom. Orionska grupa je pomagala tzv. negativno orijentisane medju vašim celinama uma/tela/duha. Ti isti entiteti bi posmatrali sebe kao orijentisane prema sebi u svakom pogledu i postoje mnogi na vašim takozvanim unutrašnjim planovima koji su negativno orijentisani i koji su dostupni kao unutrašnji učitelji ili vodiči ili takozvani posednici izvesnih duša koje traže distorziju služenja sebi.

Ispitivač: Da li je moguće da neki entitet ovde na Zemlji bude tako zbunjen, da naizmenično zove i Konfederaciju i Orionsku grupu, prvo jednu, potom drugu, vrativši se zatim na prvu?

Ra: Ja sam Ra. To je apsolutno moguće za nepodešeni kanal, kako vi to nazivate, da dobija i pozitivnu i negativnu komunikaciju. Ukoliko je entitet u toj zbunjenosti orijentisan prema drugima, počeće da dobija vesti o katastrofama (propasti). Ukoliko je entitet orijentisan ka služenju sebi, krstaši neće smatrati da je potrebno da lažu i jednostavno će početi da daju informacije o filozofiji, koju ovde treba da šire. Mnogi među vašim ljudima su postali zbunjeni, auto-destruktivni jer je kanal bio orijentsan ka drugima, ali je, u želji za dokazom, bio otvoren za lažne informacije krstaša koji su onda bili u stanju da neutrališu efektivnost tog kanala.

Ispitivač: Da li je većina krstaša sa četvrtog denziteta?

Ra: Ja sam Ra. Većina je sa četvrtog denziteta. To je tačno.

Ispitivač: Da li je entitet sa četvrtog denziteta normalno nevidljiv za nas?

Ra: Ja sam Ra. Upotreba reči ,,normalno" unosi zabunu u smisao pitanja. Parafraziraćemo to radi jasnoće. Ako tako izabere, četvrti denzitet nije vidljiv za treći denzitet. Za četvrti denzitet je moguće da bude vidljiv. Međutim, entiteti četvrtog denziteta ne biraju da budu vidljivi zbog neophodnosti koncentracije na donekle teškom vibracionom kompleksu koji predstavlja treći denzitet koji vi doživljavate.

Ispitivač: Da li entiteti sa Konfederacije ili Oriona žive i deluju u ovo vreme na Zemlji, vidljivi za nas?

Ra: Ja sam Ra. Ne postoje entiteti iz ovih dveju grupa, koji se sada kreću medju vašim ljudima. Međutim, krstaši sa Oriona koriste dva tipa entiteta da izvršavaju njihove zapovesti, da tako kažemo. Prvi tip je misaona-forma; drugi, jedna vrsta robota.

Ispitivač: Možete li opisati te robote?

Ra: Ja sam Ra. Roboti mogu izgledati kao bilo koje drugo biće. Oni su konstrukcija.

Ispitivač: Da li je robot ono što mi obično nazivamo ,,Ljudi u crnom"?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno.

Ispitivač: Ko su Ljudi u crnom?

Ra: Ja sam Ra. Ljudi u crnom su entiteti tipa misaonih-formi, koje neka bića koriste za svoje prerušavanje. Međutim, njihova prava vibraciona priroda je van vibracionih karakteristika trećeg denziteta i oni su zbog toga sposobni da se materijalizuju i dematerijalizuju ako je to potrebno.

Ispitivač: Da li orionski krstaši koriste sve te Ljude u crnom?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Seansa 16:
Ispitivač: Želeo bih da pitam, kako s obzirom na distorziju slobodne volje Zakona Jednog Čuvari mogu da stave Zemlju pod karantin? Da li je taj karantin u skladu sa Zakonom slobodne volje?

Ra: Ja sam Ra. Čuvari čuvaju distorziju slobodne volje celina uma/duha/tela trećeg denziteta na ovoj planeti. Događaji koji su zahtevali postavljanje karantina su narušili distorziju slobodne volje celina uma/tela/duha.

Ispitivač: Možda grešim, ali mi se čini da je to narušavanje, recimo, Orionske grupe da se umeša. Kako je to usaglašeno sa informacijama koje ste nam upravo dali?

Ra: Ja sam Ra. Balansiranje se kreće sa dimenzije do dimenzije. Pokušaj takozvanih krstaša da naruše slobodnu volju je prihvatljivo na dimenziji njihovog razumevanja. Međutim, celine uma/tela/duha ove dimenzije, treći oblik distorzije slobodne volje, nisu u stanju da u punoj meri raspoznaju distorziju manipulacije. Zbog toga, da bi se uskladile dimenzione nepodudarnosti u vibraciji, uspostavljen je karantin kao balansirajuća situacija u kojoj slobodna volja Orionske grupe nije zaustavljena, već joj je dat izazov. U međuvremenu, slobodna volja treće grupe da slobodno bira nije ometena.

Ispitivač: Da li bi oni ,,prozori", koji se javljaju da bi propustili Orionsku grupu mogli biti povezani sa balansiranjem slobodne volje?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Možete li mi reći kako to funkcioniše?

Ra: Ja sam Ra. Najbliža analogija bi bio proizvoljan broj generatora unutar nekog limita.

Ispitivač: Šta je izvor tih generatora? Da li su to stvorili Čuvari, da bi balansirali svoje čuvanje? Ili je izvor neki drugi?

Ra: Ja sam Ra. Svi izvori su jedan. Međutim, mi razumemo vaše pitanje. Fenomen prozora je fenomen drugog drugih-sebe a ne Čuvara. To deluje sa dimenzija iznad prostora/vremena, u onome što možete nazvati oblast inteligentne energije. Kao i vaš ciklus, takvo balansiranje, takvi ritmovi su kao udari sata. U slučaju prozora, niko nema sat. Zbog toga su oni proizvoljni. To nije proizvoljno u dimenziji koja proizvodi to balansiranje. Zato smo izjavili da je analogija u okviru određenih limita.

Ispitivač: Onda taj prozor balansirajući ometa prevagu pozitivne polarizacije do koje bi došlo kada bi zaštita potpuno eliminisala kontakte sa Orionskom grupom. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je delimično tačno. U ishodu, balansiranje omogućava jednaku količinu pozitivnog i negativnog dotoka, izbalansiranog distorzijama um/tela/duh socijalnog kompleksa. Konkretno, na vašoj planetarnoj sferi manje je negativnih, kako biste ih nazvali, informacija neophodno nego pozitivnih zbog donekle negativne orijentacije distorzije vašeg socijalnog kompleksa.


Ispitivač: Na taj način apsolutna slobodna volja je balansirana, tako da pojedinci imaju podjednake mogućnosti da izaberu služenje drugima i služenje sebi. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Verujem da to pruža temeljan uvid u Zakon Slobodne Volje. Hvala vam.

Samo još jedno kratko pitanje u tom pravcu, kao primer tog principa. Ako bi Konfederacija sletela na Zemlju, oni bi bili smatrani bogovima. Na taj način bi prekršila Zakon Slobodne Volje i ograničila polarizaciju služenja svima. Pretpostavljam da bi se ista stvar dogodila ukoliko bi Orionska grupa sletela. Kakav bi uticaj imala njihova polarizacija prema služenju sebi, ako bi bili u stanju da slete i bili smatrani bogovima?

Ra: Ja sam Ra. U slučaju masovnog sletanja Orionske grupe efekat polarizacije bi bio snažno usmeren ka služenju sebi. Upravo suprotno bi se dogodilo u prethodnom slučaju koji ste spomenuli.

Ispitivač: Ukoliko bi Orionska grupa bila u stanju da sleti, da li bi to pojačalo njihovu polarizaciju? Ono što pokušavam da pitam je, da li je za njih bolje da rade iza scene da bi pridobili regrute, da tako kažem, sa naše planete, pri čemu bi osoba sa naše planete striktno koristila svoju slobodnu volju, ili je za njih podjednako dobro da slete na našu planetu, demonstriraju impozantnu moć i na taj način pridobiju ljude?

Ra: Ja sam Ra. Prva mogućnost je dugoročno mnogo povoljnija za Orionsku grupu, jer u tom slučaju ne bi prekršili Zakon Jednog izvršivši sletanje, a ipak bi obavili svoj posao preko onih koji žive na ovoj planeti. U drugoj mogućnosti, masovno sletanje bi stvorilo opadanje polarizacije, jer bi se prekršila slobodna volja ove planete. Međutim, to bi bila kocka. Ukoliko bi planeta bila pokorena i postala deo Imperije, slobodna volja bi bila ponovo uspostavljena. To je obuzdavanje delovanja zbog želje Orionske grupe da napreduje ka jednom Stvoritelju. Želja da se napreduje sprečava grupu da prekrši Zakon Konfuzije.

Ispitivač: Spomenuli ste reč Imperija u vezi sa Orionskom grupom. Već neko vreme razmišljam o tome da film Ratovi zvezda na neki način predstavlja alegoriju današnjih događaja. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Tačno je na isti način kao što jednostavne dečije priče mogu biti alegorije distorzije/razumevanja za fizičke/filozofske/socijalne komplekse.

Seansa 16:
Ispitivač: Da li stvari kao što su dnevni snovi postaju realnost u drugim denzitetima?

Ra: Ja sam Ra. To zavisi od prirode dnevnih snova. To je široka tema. Možda bi najjednostavnije mogli reći da ukoliko dnevni san, kako biste vi to rekli, očarava samog sebe, on onda postaje realnost za sebe. Ukoliko je to kontemplativan dnevni san, on može ući u beskonačnost mogućnosti/verovatnoće i pojaviti se negde drugde, nemajući posebnog dodira sa energijom Kreatora.

Ispitivač: Da to malo razjasnimo; ako sanjarim o tome da sagradim brod, da li će se to manifestovati u nekoj drugoj realnosti?

Ra: Ja sam Ra. To se/će/manifestuje se.

Ispitivač: Onda, ako neki entitet sanjari da vodi bitku sa nekim drugim, da li će se to manifestovati?

Ra: Ja sam Ra. U slučaju kada se fantazija entiteta odnosi na sopstvo i druge-sebe, vezujući misaonu-formu uz mogućnost/verovatnoću povezanu sa sopstvom koje je kreator te misaone forme, povećaće se mogućnosti/verovatnoće za manifestaciju na trećem denzitetu.

Ispitivač: Da li Orionska grupa koristi ove principe da bi kreirala okolnosti koje bi joj odgovarale?

Ra: Ja sam Ra. Odgovorićemo preciznije na ovo pitanje. Orionska grupa koristi misaone-forme neprijatelja ili druge negativne prirode da bi vratila ili ojačala te misaone-forme.

Ispitivač: Da li su mnogi Putnici koji su dolazili i koji dolaze predmet misli Orionske grupe?

Ra: Ja sam Ra. Kao što smo prethodne rekli, Putnici postaju u potpunosti bića trećeg denziteta u celini uma/tela. Tako postoje šanse za takav uticaj na entitet Putnika kao celine uma/tela/duha ove planetarne sfere. Jedina razlika se javlja u celini duha, koja je, ako tako hoćete, okružena svetlom i koja ga osposobljava da mnogo jasnije prepozna šta za celinu uma/tela/duha jeste a šta nije adekvatno želeti. To nije više nego sklonost i ne može se nazvati razumevanjem.

Osim toga, Putnik u svom sopstvenom umu/telu/duhu pokazuje manje distorzija prema podmuklostima treće-denzitetske konfuzije pozitivnog/negativnog. Zbog toga on ne raspoznaje tako lako kao negativniji entiteti negativnu prirodu bića i misli.

Ispitivač: Onda bi Putnici, kada su inkarnirani ovde, bili meta prvog prioriteta za Orionsku grupu?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Ukoliko bi napad na Putnika od strane Orionske grupe bio uspesan, šta bi se dogodilo sa Putnikom kada žetva dođe?

Ra: Ja sam Ra. Ukoliko bi entitet Putnika putem akcije demonstrirao negativnu orijentaciju prema drugima-sebi, kao što je to rečeno ranije, on bi bio zahvaćen planetarnom vibracijom i ponovio bi veliki ciklus trećeg denziteta kao planetarni entitet. Neka ovo bude poslednje opširno pitanje za ovu seansu.

Seansa 20:
Ispitivač: Onda, ako sam dobro razumeo, na kraju prvih 25.000 godina nije bilo žetve niti pozitivnih niti negativnih entiteta?

Ra: Ja sam Ra. Oni, koje nazivate Orionskom grupom, su tokom tog ciklusa pokušali da ponude informacije trećem denzitetu. Međutim, te informacije nisu doprele do onih koji su bili zainteresovani da slede tu stazu.

Ispitivač: Koje tehnike je koristila Orionska grupa da bi prenela te informacije?

Ra: Ja sam Ra. Korišćene su dve osnovne tehnike: prvo prenošenje misli, koje nazivate telepatijom. Drugo, aranžiranje kamenja da bi se nametnuo snažan osećaj moći. To su formacije kamenja u vašoj oblasti Pacifika, kako je sada nazivate, i u izvesnoj meri u Centralnoj Americi.

Ispitivač: Da li govorite o kamenim glavama na Istočnim ostrvima?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Kako bi takvo kamenje izvršilo uticaj na ljude da izaberu stazu orijentacije prema sebi?

Ra: Ja sam Ra. Zamislite, ako želite, entitete koji žive na takav način da su njihove celine uma/tela/duha u milosti sila koje ne mogu kontrolisati. Dajući osnaženom entitetu takvu statuu ili formaciju kamena, koja nije ispunjena ničim drugim osim moći, za slobodnu volju onih, koji posmatraju tu strukturu ili formaciju, postaje moguće da prisvoje tu moć, moć nad stvarima koje se ne mogu kontrolisati. To onda daje potencijal za dalju distorziju ka moći nad drugima.

Ispitivač: Kako su konstruisane te glave?

Ra: Ja sam Ra. Konstruisane su mislima posle skeniranja dubine uma, debla drveta uma, tražeći slike najsličnije onima koje će izazvati strahopoštovanje kod posmatrača.

Ispitivač: Da li je Orionska grupa to sama uradila? Da li su to izveli na fizičkom planu? Da li su sleteli ili su to uradili sa mentalnih planova?

Ra: Ja sam Ra. Gotovo sve te strukture i formacije su konstruisane sa daljine mislima. Veoma mali broj je stvoren kasnije. Njih su napravili entiteti na vašem zemaljskom planu/denzitetu, imitirajući originalne konstrukcije.

Ispitivač: Sa kog denziteta su bili Orionski entiteti koji su konstruisali te glave?

Ra: Ja sam Ra. Četvrti denzitet, denzitet ljubavi i razumevanja, je bio denzitet onih, koji su ponudili ovu mogućnost onima iz vašeg prvog velikog ciklusa.

Ispitivač: Vi koristite isti naziv za negativan četvrti denzitet kao i za pozitivan četvrti denzitet. Oba nazivate dimenzijom ljubavi i razumevanja. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Ljubav i razumevanje, bilo prema sebi ili prema drugima-sebi, je jedna.

Ispitivač: Kada su otprilike nastale te glave?

Ra: Ja sam Ra. To je bilo otprilike pre/oko 60.000 godina u prošlosti vašeg vremenskog kontinuuma.

Ispitivač: Kakve strukture su sagrađene u Južnoj Americi?

Ra: Ja sam Ra. Na toj lokaciji su sagrađene neke karakteristične statue, neke napravljene od onoga što zovete stena, neke koje sadrže zemlju i stenu.

Ispitivač: Da li su u to ukljućene i Nazca linije?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Budući da se one mogu videti samo iz daljine, od kakve su bile koristi?

Ra: Ja sam Ra. Formacije su bile od koristi jer su bile ispunjene moći.

Ispitivač: Malo sam zbunjen. Te Nazca linije bi teško mogao da razume entitet koji hoda po zemlji. Ne može se videti nište osim rascepa na tlu. Međutim, sa visine, sa veće udaljenosti, mogu se videti obrasci. Kako bi neko ko hoda po tlu mogao videti te obrasce?

Ra: Ja sam Ra. Sa vremensko/prostorne distance koja je sada vaša sadašnjost teško se može razumeti da je Zemlja u vremenu/prostoru pre 60.000 vaših godina bila formirana na način da je moćno aranžiran strukturni oblik bio vidljiv sa povoljnog položaja na udaljenim brdima.

Ispitivač: Drugim rečima, u to vreme su postojala brda koja su se nadnosila nad te linije?

Ra: Ja sam Ra. Ovo će biti poslednje pitanje za ovu seansu.

Ravnica, kako danas vidite tu oblast, je na mnogim mestima bila uzdignuta, formirajući brda. Vremensko/prostorni kontinuum je nastavio da vetrom i meteorološkim prilikama erodira kako kolosalne strukture, stvorene u to vreme, tako i prirodu okolnog predela.

Ispitivač: Mislim da su te linije samo bleda kopija onoga što se tu nekada nalazilo?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.
#6
Web Razvoj / Pomoc
April 14, 2012, 10:55:02
Imam problema sa image resizer koristio sam mod od ncode i uopste nece da smanji sliku
evo link od foruma http://itzonetest.vertex-hosting.com/smf/index.php
#7
Tehnologija / Da li preci na linux
April 04, 2012, 19:08:48
E ovako nacitao sam se na ovom forumu dosta toga u linuxu pa me  zanima da li je bolje od windowsa?
Ako moze neko da stavi system req.
#8
IT Vesti / Niža cena EUnet Interneta
April 04, 2012, 18:38:04
Niža cena EUnet Interneta
EUnet vas poziva da iskoristite povoljnosti njihove nove Internet i IPTV ponude! Svi koji se do 01. maja prijave za prolećnu promociju uživaće u prednostima ADSL Interneta i visokokvalitetne televizije za samo 1560 dinara mesečno.

Naime, tokom dvogodišnjeg ugovora, korisnici će na raspolaganju imati ADSL brzine 4 Mb/s, a plaćaće nižu cenu koja važi za osnovni paket 1.

Osim brzog Interneta, čak godinu dana uživaćete u programima Osnovnog paketa IPTV usluge po simboličnoj ceni mesečne pretplate od 1 dinar. Televizija nove generacije vam omogućava vrhunski kvalitet slike, veliki izbor kanala i video na zahtev kada vama to najviše odgovara. IPTV ugovor se takođe potpisuje na 24 meseca.

Uz EUnetADSL do 20 minuta besplatno razgovarajte svakog meseca sa dragim prijateljima, rodbinom ili poslovnim partnerima u inostranstvu, korišćenjem EUnet Phone usluge.

Kako bi vaš Internet uvek besprekorno radio na raspolaganju vam je EUnet Tehnička podrška 24h 365 dana u godini.

IZVOR:http://www.interfejs.tv/arhiva-vesti.php
#9
Kutak za Gamere - Video igre / Sta igrate online
April 04, 2012, 13:29:57
Ajde da cujem koje igre igrate preko interneta
#10
Windows OS / Kako ubrzati Firefox
April 03, 2012, 13:22:55
Evo 2 nacina da ubrzate vas firefox:
1.Proverite pluginove http://www.mozilla.org/en-US/plugincheck/
2.
Windows XP: C:\Documents and Settings\[username]\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\[randomcharacters.default]
Windows Vista: C:\Users\[username]\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\[randomcharacters.default]
Windows 7: C:\Users\[username]\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\[randomcharacters.default]

Sada obavezno ZATVORIMO FIREFOX! i pokrenemo IniFox.bat
Sledeći put kada pokrećete Firefox primetićete primetno brže podizanje browsera.
Download inifox.bat:
[hide]http://www.mediafire.com/?a1qj701gj4rfq57[/hide]
#11
Web Razvoj / Internet Zarada
April 02, 2012, 00:13:17
Sa kolko godina bi mogao da pocnem da se bavim internet zadarom preko ovih reklama sto se drze po sajtovima,forumima...
#12
Fotografija / Web Template
April 01, 2012, 22:40:26
Evo ga mali Web Template koji sam ja pravio uz pomoc tutorijala naravno ovako bi trebao da bude za skolu samo sto imam par problema sa kodiranjem
#13
Hrana i Piće / Vase Omiljeno Jelo
April 01, 2012, 21:30:47
Koje je vase omiljeno jelo
#14
Web Razvoj / Cpanel
Mart 31, 2012, 15:47:15
Sta kazete na novi izgled cpanela
#15
Fotografija / Napravite manga avatar
Mart 29, 2012, 23:14:50
Uglavnom avatari izgledaju nesto slicno mom pa koje kreativ mozda napravi nesto bolje postujte ovde vase idelje  cheesy

http://faceyourmanga.com/
#16
Tinejdžerski kutak / Sta da upisem
Mart 29, 2012, 20:56:34
E ovako dvoumim se sta da upisem Gimnaziju Informaticki smer ili ovo http://www.nikolateslasm.edu.rs/index.php?page=elektrotehnicar-racunara
Zavrsavam osnovnu pa recite  :oui
#17
Recenzije sajtova / FxTool
Mart 29, 2012, 18:08:37
Ovo je inace forum od mog druga ali evo pogledajte recite sta mislite kritike i predlozi su dobrodosli
LINK:
http://fxtool.tk/
#18
Kolekcija od 300 filmova 1 link Rapidsharedl:
    [hide]https://rapidshare.com/files/35754144/011_Beograd_2003_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/849430535/1_na_1_2002__RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3136399219/10_minutes_2002_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/155688141/13._jul_1982_DVDRip_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1121956849/100_minuta_slave_2004_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1567170771/24_sata_2002_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1264423181/32._Decembar_2009_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1469495256/500_kada_-_Slučaj_sa_kadama_1981_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3525922637/9_06_2009_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2429270923/Abeceda_straha_1961_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3872312398/Adrian_1998_RapidSerbia_Forum.flv
    https://rapidshare.com/files/3710754596/Agi_i_Ema_2007_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2655293481/Ajde__dan..._prođi..._2006_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/4025503596/Akcija_-_Operation_1960_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2385016485/Akcija_Stadion_1977_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/942718198/Akcija_Tigar_2002_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2714175397/Albatros_2011_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2255777342/Aleksa_Dundic_1958_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/576828412/Ambasador_1984_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3943224128/Ančika_Dumas_1977_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/986788966/Andric_i_Goja_1984_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/541349553/Anđele_moj_dragi_1996_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3539224317/Anđeo_čuvar_-__Guardian_Angel_1987_1987_DVDRip_XV_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/405160472/Andra_I_Ljubica_1975_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3619337658/Anikina_vremena_1954_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1130283622/Ante_se_vraća_kući_2001_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3727576010/Anticasanova_1985_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1440956410/Aporia_2006_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3963140907/Apsolutnih_100_-_Absolute_Hundred_2001_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/159021165/Aranđelov_udes_1976_TVRip_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3183892294/Armin_2007_DVDRip_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2698061382/A_sad_adio_2000_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2840441975/Atoski_vrtovi_-_Preobraženje__1989__RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1426240733/Avanture_Borivoja_Surdilovica_1980_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2953500531/Azra_1988_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3639843721/Babica_Gre_Na_Jug_1991_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/335363118/Baka_bijela_1992_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2206916256/Bakonja_fra_Brne_1951_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1922882849/Balada_o_Sarku_2005_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/4004036924/Balada_o_svirepom_1971_-_Drama_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/146593030/Balada_o_trubi_i_oblaku_1961_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3289415259/Balkankan_2006_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3739839566/Balkan_Express_1_1983_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/4240027216/Balkan_express_2_1988_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3674531955/Balkanska_braca_2005_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3086105902/Balkanska_pravila_1997_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1447148313/Balkanski_Spijun_1984_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1330099141/Bal_Na_Vodi_1985_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1930722211/Bane_Kerac_s_City_Cat_1992_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2404376391/Banovic_Strahinja_1981_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/754920923/Barba_Zvane_1949_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/898177924/Bastion_2007_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2689335895/Before_The_Rain_1994_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3821998949/Beli_Lavovi_2011_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/968208564/Bez_reci_1972_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/622941701/Bice_skoro_propast_sveta_1968_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1065569743/Bife_Titanik_1979_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1292467427/Bila_jednom_ljubav_jedna_1981_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2842795932/Bio_jednom_jedan_snesko_1987_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/274504704/Biro_za_izgubljene_stvari_2008_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2071270395/Bitka_na_Neretvi_1969_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3294292778/Blagajnica_hoce_ici_na_more_2001_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3213452670/Blago_u_duvaru_1975_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3120082770/Bledi_Mesec_2008_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/868223076/Blizine_2009_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3717794234/BOG_JE_UMRO_UZALUD_1969_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2204179399/Bogorodica_1999_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2074640823/Boj_na_Kosovu_1989_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1425893273/Bokseri_idu_u_raj_1967_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/285799666/Bolje_je_umeti_1960_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3065822732/Bolje_od_bekstva_1993_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1560736603/Bolji_zivot_1989_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2865412737/Bombasi_1973_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/727474725/Bomba_u_10_i_10_1967_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1109324048/Boomerang_2001_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/725405267/Bora_pod_okupacijom_2006_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/673682375/Bore_Lee_Cuvaj_se_sinjske_ruke_2004_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1582340841/Bosko_Buha_1978_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/327865265/Bozicna_pecenica_2007_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2357403104/Braca_i_sestra_1967_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1527412169/Braca_po_materi_1988_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3229410705/Bracna_Putovanja_1991_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/564751923/Bravo_maestro_1978_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3804772271/Breza_1967_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2390749627/Britanski_gambit_1998_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/378679002/Brod_plovi_za_Sangaj_1991_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3363626153/Brooklyn_-_Gusinje_1988_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3302628758/Bubasinter_1971_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/418253195/Bube_u_glavi_1970_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1878558756/Buducnost_sveta_1967_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2715743879/Budjenje_Iz_Mrtvih_2005_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2663866310/Budjenje_Pacova_1967_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3270333268/Buick_Riviera_2008_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2705317257/Bulevar_Revolucije_1992_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/645723026/Burdus_1970_RapidSerbia_Forum.AVI
    https://rapidshare.com/files/2254162893/Bure_baruta_1998_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2256147168/Butnskala_1985_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1879929045/Buža_1989_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/255781037/caj_u_5_1984_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/594076716/Campo_Mamula_1959_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3469599974/Carlston_za_Ognjenku_2008_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/977270297/Caruga_1991_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/644066234/Čavka_1988_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/915853522/Cekaj_me_ja_sigurno_necu_doci_2009_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3569605308/Čep_Koji_Ne_Propušta_Vodu_1971_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/772921864/Cesta_duga_godinu_dana_1958_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/929996608/Cetiri_kilometra_na_sat_1958_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3368341054/Četverored_1999_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2977062746/Cetvrti_covek_2008_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/153599081/Chetniks__Borbena_gerila_1943_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/989125310/Cijena_zivota_1994_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1488542971/Ciganka_1953_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/598584799/Ciganska_Magija_1997_RapidSerbia_Forum.AVI
    https://rapidshare.com/files/2110667019/Ciguli_Miguli_1952_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1688908832/Cipelice_na_asfaltu_1956_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1622628680/Cirkus_Columbia_2010_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2752368936/Circus_Fantasticus_2010_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1002859414/Cisto_Pravi_Gusar_1987_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/217398438/Citulja_za_Eskobara_2008_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2092101668/Ckalja_sa_vama_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2291163216/Corkan_i_Svabica_1980_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2802598963/Covjek_nije_ptica_1965_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3051680566/Covek_od_zemlje-Njeriu_prej_dheu_1984_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/866814953/Covek_sa_cetiri_noge_1983_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3831265396/Covjek_sa_fotografije_1963_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1474399554/Covek_u_praznoj_sobi_1994_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/4119656820/Covik_od_svita_1965_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/138237735/Covjek_ispod_stola_2009_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2856507861/Čovjek_koga_treba_ubiti_1979_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1823023152/Covjek_koji_je_volio_sprovode_1989_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1696033626/Crna_lista_1974_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3615284632/Crna_macka_beli_macor_1998_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/791925244/Crna_Marija_1986_RapidSerbia_Forum.AVI
    https://rapidshare.com/files/2867797615/Crne_Ptice_1967_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/4067757708/Crnci_2009_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/334924606/Crni_Biseri_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/4081760473/Crni_bombarder_1992_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1167977443/Crni_gruja_i_kamen_mudrosti_2007_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3763050810/Crno_Seme_1971_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/4071417491/Cros_contri_1969_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3474371813/Crvena_prasina_1999_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3587550889/Crvena_zemlja_1975_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1460813775/Crveni_Cvet_1950_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2758877900/Crveni_udar_1974_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1299111634/Cubok_1990_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/100254044/Cudesan_san_Dzige_Vertova_1990_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/983161826/Cudna_Noc_1990_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1882631569/Cudo_1971_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/230015356/Cudo_Nevidjeno_1984_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2270626519/Cudotvorni_mac_1950_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1256265679/Cudoviste_iz_Tamisa_2006_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1805641898/Cuvari_noci_2008_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1519388307/Cuvar_plaze_u_zimskom_periodu_1976__RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3297038206/Cvetovi_Zla_2004_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2174320470/Da_Capo_1988_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1690650223/Daleko_je_Australija_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/760197899/Daleko_Je_Sunce_1953_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2313624221/DALEKO_NEBO_1982_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1002281006/Dama_koja_ubija_1992_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/553749486/Da_mi_je_biti_morski_pas_1999_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3415784889/Dan_cetrnaesti_1960_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1729246632/Dan__Dani..._Nedzada_K._1982_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2263089789/Dan_duzi_od_godine_1971_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/662135676/Dani_1963_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2327106114/Dani_od_snova_1980_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/214191719/Dan_odmora_jednog_govornika_1968_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/4064544281/Davitelj_protiv_davitelja_1985_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2113914916/Djavolja_varos_2009_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/931164820/Debeli_i_mrsavi_1985_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/4239854224/Decak_i_violina_1975_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/4083481021/Decak_Mita_1951_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2428606335/Decko_koj_obecava_1981_RapidSerbia_Forum.AVI
    https://rapidshare.com/files/3295154330/Delije_1968_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1245739189/Deps_1974_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1543890827/Derviš_i_smrt_1974_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1251715579/Desant_na_Drvar_1963_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2072781371/Devicanska_Svirka__1973_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3662871768/Devojacki_most_1976_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3256926518/Djevojka_1965_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3122862315/Devojka_I_Hrast_1955_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1198624906/Devojka_Sa_Kosmaja_1972_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1696920818/Devojka_S_Lampom_1992_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1164995768/Dezerter_1992_RapidSerbia_Forum.avi

    https://rapidshare.com/files/1756823607/Dilizansa_Snova_1960_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2482406495/Dim_1967_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/580486446/Diogenes_1973_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1557946539/Diploma_za_smrt_1989_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1830709764/Direktan_Prenos_1982_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/412403282/Disi_Duboko_2004_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2529409082/Diverzanti_1967_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3142786746/Divlja_Patka_1984_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2555334681/Divlje_Seme_1967_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2549073704/Divlji_andjeli_1969_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1335234176/Divlji_Vetar_1986_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/104727228/Decak_je_isao_za_suncem_1982_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/536190712/Djed_I_Baka_Se_Rastaju_1996_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3256926518/Djevojka_1965_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2755456212/Đuka_Begović_1991_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/4022412664/Dnevnik_uvreda_1994_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/255803222/Dobar_vetar__Plava_ptico__1967_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3061992878/Dobra_kob_1964_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/4216343852/Dobro_jutro_maligna_celijo_2004_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/470579125/Dobro_ustimani_mrtvaci_2005_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/4236934304/Dobrovoljci_1986_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/724872134/Dogadjaj_1969_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1427950692/Dogodilo_se_na_danasnji_dan_1987_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2448098253/Dok_nitko_ne_gleda_1993_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1137181962/Doktor_Ludosti_2003_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1163519358/Doktor_Mladen_1976_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2701836746/Doktorova_Noc_1990_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2321176276/Dole_Sa_Oruzjem_1975_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2950314122/Do_konca_in_naprej_1990_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2082680826/Do_koske_1997_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/132487671/Dom_Za_Vesanje_1988_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3918062023/Donator_1989_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/738498376/Do_pobedata_i_po_nea_1966_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3248774303/Dorcol_Manhattan_2000_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1444767033/Dorotej_1981_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1551219997/Dorucak_sa_djavolom_1971_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2376616363/Dosije_128_1998_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3403753175/DOVIDENJA_U_CIKAGU_1996_RapidSerbia_Forum.AVI
    https://rapidshare.com/files/3299016935/Dr.1962_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/839851736/Draga_Irena_1970_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1460978042/Druga_generacija_1983_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2052338281/Drugarcine_1979_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/4109900731/Druga_Strana_Medalje_1965_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1698201552/Drug_Crni_U_NOB-u_2009_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/150779738/Drugi_Covek_1988_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/558301024/Drug_Predsednik_Centarfor_1960_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1998220771/Druzba_Isusova_2004_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/621915990/Druzba_Pere_Kvrzice_1970_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/946191707/Drvo__kamen__oblak_2008_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1377774291/Drzanje_Za_Vazduh_1985_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3062703335/Drzava_mrtvih_2002_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1098273450/Duboko_U_Sumi_2006_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2579261028/Dubrovacki_suton_1999_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/140667394/Dubrovski_1959_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1156350289/Duga_mracna_noc_2004_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2149122504/Duga_u_crnini_1992_RapidSerbia_Forum.avi
    Dug iz Baden - Badena (2000) IMDb
    https://rapidshare.com/files/3753622078/Dugi_zivot_bracnog_para_Kos_1990_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/4214273951/Duhovi_Sarajeva_2006_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2466095745/Duh_u_mocvari_2007_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3885089277/Dupe_od_mramora_1995_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/618084628/Dva_igraca_s_klupe_2005_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/775956112/Dva_Sata_Kvalitetnog_Programa_1994_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2891785965/Dva_suncana_dana_2010_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2219146853/Dve_Noci_U_Jednom_Danu_1963_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3633548472/Dvije_polovine_srca_1982_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1840176563/Dvoboj_za_juznu_prugu_1981_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1702437886/Dvoboj_Za_Troje_1995_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1564089345/Dvoje_1961_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2717150490/Dvostruki_Obruc_1963_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3604106113/Dvostruki__udar_1985_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1320947267/Dzandrljivi_Muz_1998_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3715244060/Dzangrizalo_1976_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2389190122/Ekran_snezi_1985_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1016063436/Eksperiment_profesora_Hincica_1988_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2210140195/Erogena_zona_1983_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/80243777/Esalon_doktora_M_1955_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2770003252/Estrellita_2007_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/22700636/Farsa_o_Patlenu_1970_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3902538431/Fine_Mrtve_Djevojke_2002_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2864203146/Flert_2005_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/4048295400/Flashback_2010_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/4280093379/Frede_laku_noc_1981_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/140998785/Frosina_1952_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2688989990/Gangl_2003_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3576894635/Gazija_1981_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2356957552/Gde_cveta_mlimun_zut_2006_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3582759427/Gdje_pingvini_lete_2008_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2241655326/Generali_ili_srodstvo_po_oruzju_1974_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/4168880018/Generalov_carski_osmijeh_2002_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/920546501/Glasam_za_ljubav_1965_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3835162208/Glava_Secera_1991_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3588079685/Gledaj_me_2008_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/4072611806/Glembajevi_1988_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3184352025/Glineni_Golub_1966_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/608313147/Gluvi_Barut_1990_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2678229775/Golemata_voda_2004_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2518868526/Goli_covjek_1968_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3809657173/Golubovica_apoteka_1998_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3873195157/Gorila_se_kupa_u_podne__1993_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1324943287/Gori_vatra_2003_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/820213643/Gorke_trave_1967_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/4050390728/Gorski_Vijenac_2000_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/4045117297/Gospa_1995_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1693076479/Gospodja_Kolontaj_1996_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3235555589/Gospodja_ministarka_1958_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2729487484/Gospodin_Dimkovic_1979_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/4110627636/Gosti_iz_galaksije_1981_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3815207184/Go_West_2005_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1417245423/Grad_1963_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2982111696/Granica_1992_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1499130549/Gravitacija_1968_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2805918569/Grbavica_2006_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/228431921/Gremo_mi_po_svoje_2010_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2747887446/Gresnica_bez_greha_1927_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3135407958/Groznica_Ljubavi_1984_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/394222366/Guca_2006_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2292681071/Guernica_1978_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3472035455/H-8_1968_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/327520379/Hadersfild_2007_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/955407222/Hajde_Da_Se_Volimo_1_1987_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/84969488/Hajde_da_se_volimo_2_1989_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/935121360/Hajde_da_se_volimo_3_1990_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3388390073/Hajdučka_Vremena_1977_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/89097090/Hajduk_1980_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3672949691/Hajka_1977_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2977730487/Haloa-Praznik_Kurvi_1988_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2028093738/Halo_taxi_1983_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/268731659/Hanka_1955_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/4255602563/Harmonika_1972_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1692130368/Hasanaginica_1967_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3330618233/Haustorce_1987_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2337901576/Hermano_2007_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3734556523/Heroj_ulice_1986_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3006128192/Heroji_za_jedan_dan_2005_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3713811569/Hildegard_1983_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3165625/Hitler_iz_mog_sokaka_1975_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1596389679/Hocu_zivjeti_1982_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3322137079/Holding_2001_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3554681551/Horoskop_1969_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/700736896/Hristos_voskrese_2007_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1987874186/I_Bog_stvori_kafansku_pevacicu_1972_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3988894756/Idealist_1976_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/366702902/Idemo_dalje_1982_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2873776604/IGMANSKI_MARS_1983_RapidSerbia_Forum.AVI
    https://rapidshare.com/files/1932501912/Ilinden_1_Del_1982_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2468528242/Ilinden_2_Del_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3577985817/Ilinden_3_Del_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3792107775/Ilinden_4_Del_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2769675057/Ilka_2003_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2858883846/Iluzija_1967_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3611373161/Iluzija-Mirage_2004_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3054953862/Ima_ljubavi_nema_ljubavi_1968_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1351236954/Imam_2_mame_i_2_tate_1968_RapidSerbia_forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3739650744/Imas_ti_neku_pricu_2011_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1688869408/Indijsko_Ogledalo_1985_RapidSerbia_forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3515246909/Infekcija_2003_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/569459389/ISKUSAVANJE_DJAVOLA_1991_RapidSerbia_forum.avi
    https://rapidshare.com/files/971706036/IspodCrte_2003_RapidSerbia_forum.avi
    https://rapidshare.com/files/16827005/Ispovijed_koju_niste_zavrijedili_1999_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1138148887/Isprani_1995_RapidSerbia_forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2931787308/Ispravi_se__Delfina_1977_RapidSerbia_forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2383146254/Istrel_1972_RapidSerbia_forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1791794763/Ivan_1996_RapidSerbia_forum.avi
    https://rapidshare.com/files/4248106401/Ivkova_Slava_2006_RapidSerbia_forum.avi
    https://rapidshare.com/files/679846334/Iza_Stakla_2008_RapidSerbia_forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1818369332/Izbavitelj_1976_RapidSerbia_forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2836747740/Izbiracica_1961_RapidSerbia_forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3585137198/Izdajnik_1964_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1505665944/Izgubljena_olovka_1960_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/4681270/Izgubljena_sreca_1976_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/4183669666/Izgubljeni_Zavicaj_1980_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2191236606/Izrazito_Ja_1969_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3885228053/IZVINJAVAMO_SE_MNOGO_SE_IZVINJAVAMO_1976_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3171255494/Ja__Porfirije_III__s_reke_1980_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3697330541/Ja_sam_starinski_ormar_1986_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1827803730/Jas_sum_od_Titov_Veles_2007_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2445853208/Jagoda_u_supermarketu_2003_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/4234390647/JAGODE_U_GRLU_1985_RapidSerbia_Forum.AVI
    https://rapidshare.com/files/1033815770/Jagos_i_Ugljesa_1976_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1365943317/Jaguarov_skok_1984_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/420335434/Jahaci_put_mora_1969_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3035406951/Jasmina_2010_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2231701207/Jastuk_groba_mog_1990_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1614349340/Jazavac_pred_sudom_1988_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/697138881/Je_li_jasno__prijatelju_2000_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1083369934/Jedanaesta_zapovijed_1970_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/7232012/Jedini_izlaz_1968_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1169298804/Jednog_lepog_dana_Srce_i_njena_deca_1988_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1842852459/Jelisavetini_ljubavni_jadi_zbog_molera_1972_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/269991754/Jesen_Djuke_Drazetica_1983_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/546271846/Jesen_stize_dunjo_moja_2004_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3786001289/Jos_ovaj_put_1983_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2730065418/Jovana_Lukina_1979_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/570568346/Jug_-_jugoistok_2005_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3842044607/Jugofilm_1997_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2999107870/Juris_Na_Skupstinu_1992_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/985062618/Kad_Čujes_Zvona_1969_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3470170140/Kad_Golubovi_Polete_1968_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/804609401/KAD_MRTVI_ZAPJEVAJU_1999_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1280457875/Kad_Porastem_Bicu_Kengur_2004_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2097221679/Kafić_biće_bolje_1994_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2027443128/Kajmak_i_marmelada_2003_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/4233804425/Kako_Je_Propao_Rokenrol_1989_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/3135193530/Kako_je_poceo_rat_na_mom_otoku_1996_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/848624758/Kako_prezivjeti_do_prvog_1986_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/425288656/Kako_Sam_Sistematski_Unisten_Od_Idiota_1983_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2742395584/Kako_su_me_ukrali_Nemci_2011_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1323430033/Kako_su_se_volele_dve_budale_1972_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/2562446451/Kala_1955_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/464651505/Kalendar_Jovana_Orlovica_1968_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/169533291/Kameni_horizonti_1953_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1114288578/Kamenita_vrata_1992_RapidSerbia_Forum.avi
    https://rapidshare.com/files/1179825036/Kamiondzije_Paja_i_Jare_DVDRip_1973_RapidSerbia_Forum.avi[/hide]

Obavezno kopirajte ceo link neki su mozda razdvojeni
#19
Google ispravio još devet grešaka u Hromu 17

U šestoj bezbednosnoj nadogradnji svog Hroma 17 (Chrome) koji se pojavio 8. februra, Gugl (Google) je u sredu ispravio još devet njegovih slabih tačaka.

Ovo je prva nadogradnja koju je njegov bezbednosni tim izveo posle par brzih ispravki unetih tokom hakerskog nadmetanja Ponijum (Pwnium) održanog na konferenciji CanSecWest početkom marta.

Od ovih devet, šest je spadalo u kategoriju visokog rizika, drugoj na njegovoj skali rangiranja u smislu opasnosti po sistem. Jedna je označena kao umerena a preostale dve su spadale u niskorizične.

Četvorici istraživača koji su otkrili pet grešaka isplaćeno je 5500 dolara. Ostale četiri su otkrili članovi Guglovog bezbednosnog tima ili su bile previše minorne da bi opravdale nagrađivanje.

Trojica od ove četvorke dobili su nedavno Guglova priznanja.

Sergej Glazunov, koji je dobio 2000 dolara za jedan prijavljeni propust ispravljen u sredu, jedan je od dvojice dobitnika nagrade od 60.000 dolara dodeljene na pomenutom takmičenju početkom marta. On je prvi kome je dodeljena novčana nagrada na tom takmičenju koje se odnosi samo na Hrom. Takmičenje je osnovao Gugl nakon što se povukao sa jednog drugog sličnog nadmetanja (Pwn2Own) održanog na istoj konferenciji, zbog neslaganja s načinom na koji se objavljuju rezultati o propustima koji su pobednicima omogućili da sruše ciljane programe.

Druga dvojica, Artur Gerkis i čovek koji je poznat pod pesudonimom "miaubiz", dobili su 1000 odnosno 2000 dolara, redom, za greške koje su zakrpljene u sredu. Obojica su pre tri nedelje dobili specijalne nagrade od po 10.000 dolara za ono što je Gugl nazvao stalnim i izuzetnim doprinosima njegovom programu izveštavanja o softverskim propustima.

Gugl je ove godine spoljnim istraživačima do sada isplatio skoro 200.000 dolara.

Zanimljivo je da propust u Hromu koji je otkriven na takmičenju Pwn2Own nije zakrpljen, jer francuski tim Vupen, koji ga je otkrio, prema pravilima tog takmičenja nije obavezan da ga obznani.
#20
Hakeri ukrali 174 miliona podataka u 2011.Američki operater mobilne telefonije Verizon objavio je svoj godišnji izveštaj o krađi podataka korisnika, koji je izradio zajedno sa policijskim jedinicama za borbu protiv tehnološkog kriminala iz SAD, Holandije, Irske i Velike Britanije.

U izveštaju se navodi da su kiberkradljivci u 2011. godini ukrali oko 174 miliona podataka korisnika, što je porast od 4000% u odnosu na 2010. godinu kada je ukradeno svega 4 miliona podataka.

Ogroman porast broja ukradenih podataka tumeči se povećanom aktivnošću hakera u prošloj godini. U izveštaju se navodi da su hakeri zaslužni za 58 posto svih incidenata u kojima je došlo do krađe podataka.

Uprkos velikom broju ukradenih podataka (2011. je druga "najuspešnija" godina za hakere, od 2004. otkako Verizon objavljuje svoj izveštaj), finansijska šteta je minimalna. Na meti kradljivaca uglavnom su bili lični podaci korisnika - u 95% slučajeva ukradeni podaci su bili ime i prezime korisnika, kontaktne informacije i broj socijalnog osiguranja. U 2010. godini, svega 1% od ukupnog broja ukradenih podataka, predstavljali su lični podaci.

Međutim, ono što zabrinjava istraživače i pripadnike zakona je činjenica da je 97% svih incidenata moglo da bude izbegnuto, kao i da za 96% svih napada nije bilo potrebno nikakvo posebno znanje hakerskih tehnika, niti posebni resursi.
#21
Za manje od tri dana preuzeto 10 miliona kopija igre Angry Birds SpaceKompanija Rovio saopštila je da je za manje od tri dana preuzeto više od 10 miliona kopija njene igreAngry Birds Space.

Kompanija je prošle nedelje predstavila ovu verziju popularne igre za mobilne uređaje sa Androidom, Windowsom i operativnim sistemom iOS. Radi se o četvrtoj verziji igre, koja nudi 60 novih nivoa uzbudljive igre, koja se ovog puta odvija u svemiru.

Korisnici novog iPada će svakako biti zadovoljni činjenicom da je igra Angry Birds Space optimizovana za rezoluciju njegovog ekrana Retina od 2048 x 1536 piksela. Što se tiče korisnika starijih verzija iPada, izvestan broj njih je prijavio probleme prilikom igranja igre, ali su predstavnici kompanije Rovio saopštili da će oni uskoro biti otklonjeni.

Igra Angry Birds Space se prodaje po različitim cenama, zavisno od verzije uređaja - od 0,99 USD za uređaje sa operativnim sistemom iOS do 3 USD za iPad, odnosno 6 USD za PC računare sa Windowsom.
#22
AMD i Rockwell Collins pomažu u unapređenju pažnje pilota pružajući im detaljan 3D prikaz

AMD je objavio da je Rockwell Collins, lider u inovativnim komunikacionim i avio sistemima za aeronautičku i odbrambenu industriju, odabrao AMD Radeon E2400 ugradni grafički procesor za implementaciju u svoje Pro Line Fusion visoko-intuitvne, integrisane avio-kokpite. Odabran zbog svojih naprednih 3D grafičkih sposobnosti, AMD Radeon E2400 omogućava generisanje realističnih grafičkih modela spoljašnjeg okruženja aviona kako bi se unapredila pažnja pilota na teren, prepreke i pistu u uslovima smanjene vidljivosti. Putem ove tehnologije, pilotima su sada ključne informacije dostupne na vrh prsta, a to im omogućava da donesu informisane odluke u svakoj fazi leta.

"Brza i tačna vizuelizacija podataka i pristup informacijama su od esencijalne važnosti profesionalcima u aeronautičkoj i odbrambenoj industriji," kaže Ričard Jenik (Richard Jaenicke), director, Ugradnih Klijent Poslova, u AMD-u. "AMD Radeon E2400 je specijalno dizajniran kako bi izašao u susret zahtevima kupaca za visokim kvalitetom grafičkog prikaza, sa stabilnom i dugotrajnom dostupnošću, što ga čini idealnim za dizajnere sistema poput Rockwell Collins-a."

Prednosti AMD Radeon E2400 u Avio-Sistemima
•Visoko performansna 3D tehnologija: prikaz u realnom vremenu realističnih fotografija terena na 15.1" primarnom LCD displeju kokpita
•Napredna 3D grafička akceleracija: podrška za OpenGL 2.0, Shader Model 4.0, anti-aliasing, anisotropic filtering i texture compression
•Mala površina sa 128MB GDDR3 memorije na čipu: pomaže u minimizaciji prostora koje sistem zauzima i pojednostavljuje dizajin sistema
•Sofisticirani sistem upravljanja potrošnjom energije: fleksibilnost u podešavanju radnih frekvencija pomaže u smanjenju potrošnje energije
#23
Cooler Master Storm Sirus - slušalice za prave igrače

Cooler Master, kompanija poznata po kvalitenim kućištima i napajanjima, u ponudi ima i uređaje namenjene igračkoj populaciji. Reč je o seriji proizvoda serije ,,Storm", u koju spadaju miševi, slušalice, hladnjaci za prenosive računari i slušalice.

Slušalice Storm Srius su model tipa 5.1 sa okružujućim zvukom i mikrofonom, što ih čini idealnim za mrežno igranje i najdinamičnijih igara. Odličnog su dizajna, robustne i kvalitetne izrade. Na kablu za povezivanje sa računarom smeštene su kontrole za podešavanje kanala i jačine basova, kao i i potenciometar za podešavanje jačine zvuka. Za povezivanje je predviđen USB priključak, a tu je i adapter za analogne audio priključke ukoliko su sve USB utičnice zauzete.

U svakoj slušalici su po četiri zvučnika, za svaki kanal posebno a peti je rezervisan samo za basove. U kompletu se dobijaju dve vrste obloga za slušalice, jedna od mikrofibera a druga od vštačke kože. Obe su ispunjene sunđerom i dobro smanjuju nivo spoljašnje buke, a na korisniku je da odabere koje mu više odgovaraju. Mikrofon je smešten na levoj strani i dobro se uklapa sa nosačem slušalica kada se ne koristi.

Sa slušalicama dolazi i softver za podešavanje zvuka, sa predefinisanim postavkama i sa mogućnošću podešavanja prema ličnim željama i potrebama. Većina korisnika biće zadovoljna predefinisanim modovima, a oni koji vole da "čeprkaju" imaće dovoljno materijala za eksperimentisanje i moći će da snime svoje postavke.

Zvuk je odličan prilikom igranja. Bez problema se može odrediti iz kojeg pravca dolazi, čuju se svi detalji a mikrofon perfektno prenosi sve glasovne poruke. Korisnik može i da ga isključi mikrofon (mute) i tada se pali crvena signalna lampica.

Nekima se neće svideti cena ovog modela, ali ona je sasvim primerena kvalitetu. Pravi igrači znaju to da cene i njima ona neće smetati, budući da znaju šta dobijaju i da uz Storm Sirius mogu ostvariti mnogo pobeda u toku dugog vremenskog perioda.

#24
Potrebni su mi neki free intro za youtube snimak ili da sam napravim pa ako imate neke tutorijale ili intro-e stavite ovde
#25
Recenzije sajtova / ITzoneProba
Mart 19, 2012, 23:48:25
Dobio sam poddomen i hosting pa sad sam malo izucavao smf forum pa ako imate neke predloge i modove koje da dodam pisite mi ovde
Evo link od foruma:
http://itzonetest.vertex-hosting.com/smf/index.php
#26

Korisnici Pirate Bay-a koji su se uplašili zbog jučerašnjeg višesatnog "prekida rada" poznate internet stranice nemaju razloga za zabrinutost, tvrde iz Pirate Bay-a. Naime, poznata stranica za deljenje sadržaja je morala da poradi na održavanju i poboljša način rada zbog rastućeg broja korisnika.

Jedna od stvari koju stalno pokušavaju da poboljšaju je lokacija računara koja preusmeravaju saobraćaj podataka na tajnu lokaciju pa su odlučili da osmisle izvanredno rešenje problema.

S razvojem GPS-om kontrolisanih nosača, jeftinom radio opremom dalekog dosega i sićušnim računarima kao što je Raspberry Pi pokušaće da pošalju svoje računare za preusmeravanje podataka na visinu od nekoliko kilometara pa će se sistem moći ugasiti jedino ako se ugasi celokupan zračni promet.

S obzirom da tek započinju sa ostvarivanjem svoje ideje priznaju kako još nisu osmislili sve detalje. Ove niskoorbitne serverske stanice (LOSS) samo su prvi pokušaj, a zahvaljujući modernim radio odašiljačima brzina prenosa podataka može dosezati 100 Mbps po čvoru na visini od 50 kilometara. Tvrde kako je to i više nego dovoljno za sistem koji osmišljavaju.

Najavljuju i kako će, kada dođe vreme za to, svoje serverske stanice poslati u sve delove galaksije i tako ostvariti svoj slogan kako su najotporniji sistem u galaksiji. Naravno sve programe koje budu koristili za izgradnju takvog sistema biće moguće skinuti sa njihove stranice.
#27
Web Template Photoshop tutorial na Srpskom
#28
Malo glupo pitanje ali stvarno cuo sam da avast ima posebi unistaller pa ako moze pomoc i kako da pokrenem windows safe mod na windows 7
#29
Support Centar :: PC Klinika / Jedan Klik
Mart 18, 2012, 20:17:36
Posto nisam znao gde da postavim ovu temu postavicu je ovde.
O cemu se radi
Pa potrebna mi je pomoc svako ko moze da klikne na ovaj link(takmicenje za hosting)
http://vertex-hosting.com/referral/poen.php?korisnik=Slonator
#30
Support Centar :: PC Klinika / Wamp
Mart 18, 2012, 09:37:22
Imam problema sa wamp serverom prvi put kad sam ga instalirao radio je odlicno sada nece da se upali stalno je offline