Photo info So fresh, so clean
Freshwater plants and tetra fish, Aquário Natural, Rio Baía Bonita, Mato Grosso do Sul, Brazil
© Michel Roggo/Minden Pictures

Seminarski radovi i Sastavi

Započeo MarkoKg, Mart 11, 2009, 10:57:01

prethodna tema - sledeća tema

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

sančo pansa

Kaže se jel može nepismeni stvore!!!!Tebi ni ovaj forum ne može pomoći i treba da imaš jedan iz srpskog! :0

NiKooLaa

Seminarski radovi - Pravo

Teme:
Ugovor o Lizingu
Kupoprodajni ugovor
Ugovor o prodaji

Tri fajla prikačena uz post.
::Za webmastere :: Pravilnik foruma ::Baneri :: Magija
samo-opusteno userbar5
>> Registrujte se kako bi videli sadrzaj celog foruma! Neki delovi foruma nisu vidljivi za goste!<<
[Kako da vidim linkove na forumu??]
VAratonac :: ITcyberCOP

Nikola225


marijakg

Citat: NiKooLaa poslato Jul 01, 2013, 18:27:56
Seminarski radovi - Pravo

Teme:
Ugovor o Lizingu
Kupoprodajni ugovor
Ugovor o prodaji

Tri fajla prikačena uz post.

Ugovor o špediciji

1.UVOD

Ugovor predstavlja saglasnost volje dva ili vise lica kojom ona žele da postignu odrđeno pravno dejstvo. Ugovori su uglavnom neformalni osim u slučaju kada zakon traži pismenu formu. Ugovorom se stvaraju prava i obaveze i ugovor obe strane vezuje kao zakon. Sinonimi za ugovor su: dogovor, sporazum, nagodba, ali se samo izraz ugovor koristi u zakonu. Ugovori u robnom prometu su građansko pravni ugovori i prikazuju izvesne karakteristike koje zahtevaju njihovo posebno izučavanje. Obavljanje poslova robnog prometa važno je zbog prenosa robe od proizvođača do potrošača. Prenos robe se ne vrši direktno od proizvođača do potrošača, već se roba u međuvremenu prerađuje, preprodaje, prelazi iz jedne ruke u drugu dok ne dođe do potrošača. Zato je bitno zaključiti više ugovora kao što su: ugovor o kupovini i prodaji, ugovor o posredovanju, ugovor o trgovinskom zastupanju, ugovor o komisionu, ugovor o špediciji, ugovor o uskladištenju. To su sve tipični ugovori koji se pojavljuju u robnom prometu. Da bi došlo do zaključenja tih ugovora a zatim i do ispunjenja obaveza iz ugovora prvenstveno je potrebno poslati ponudu za zaključenje ugovora koja predstavlja predlog jedne strane drugoj za sklapanje ugovora, zatim je potrebno da druga strana prihvati ponudu, odnosno da da saglasnost za zaključenje ugovora, prihvatanjem ponude izražena je saglasnost i time je ugovor zaključen. Te dve strane ne moraju biti lično prisutne da bi ugovor mogao biti zaključen, to se može učiniti i preko telefona, putem telegrama, teleprintera. Strane koje se odluče da na neki od ovih način zaključe ugovore su obično one koje već duže vremena posluju zajedno i imaju poverenja jedni u druge. Ako pak ugovorne strane nemaju poverenja jedni u druge ili žele da ispunjenje ugovora bude obezbeđeno oni to mogu učiniti pomoću sredstava obezbeđenja i izvršenja ugovora kao što su kapara, odustanica, ugovorna kazna, jemstvo, pravo zaloge i retencije, garancija, kaucija, penali. Ugovor redovno prestaje ispunjenjem obaveza iz ugovora kako od strane dužnika, tako i od poverioca. Naravno, ugovor se može i raskinuti. To može biti volja jedne ili obe ugovorne strane. Stranke su trenutkom raskida ugovora oslobođene svih svojih obaveza, osim obaveze na nadoknadu štete.

2.ZNAČAJ ŠPEDICIJE

Špedicija je stručno organizovanje transporta robe od strane špeditera u svoje ime i za račun komintenta uz nagradu. U transportnom lancu, špediter je važna karika, privredni subjekt koji daje logističku podršku transportnim preduzećima. Špedicija više od drugih grana privrednih delatnosti u svom delokrugu rada  mora poznavati poslove međunarodnog transporta, transportnog osiguranja, poslove carine, kontrole kvaliteta i kvantiteta robe i slično.  Veliku pažnju posvaćuju brzini i ekonomičnosti rada, zatim maksimalnoj sigurnosti u prevozu i organizaciji i svim drugim činiocima koji prate ovu delatnost. Špedicija ima međunarodni karakter i posmatrajući je kao samostalnu privrednu delatnost vidimo njene osnovne funkcije kao što su: prostorna, vremenska, kreditna, kvalitativna i kvantitativna i propagandna. Svaka od njih je povezana što špediciju čini brzom, ekonomičnom i savremenom. Špedicija je veoma važan faktor sistema društvene reprodukcije i bez nje savremena privreda ne bi mogla da funkcioniše. Agencije i privredna društva specijalizovana za obavljanje špediterskih poslova pružaju usluge drugim privrednim društvima uz zaključenje ugovora o špediciji.


3.POJAM I ZNAČAJ UGOVORA O ŠPEDICIJI (OTPREMANJU)

Ugovor o špediciji je takav ugovor privrednog prava koji obavezuje jednu ugovornu stranu da organizuje otpremu stvari u svoje ime, a po nalogu i za račun druge ugovorne strane uz nagradu. Ugovorna strana koja organizuje otpremu stvari u svoje ime, a za tuđi račun se zove špediter ili, ređe, otpremnik, a druga ugovorna strana, koja je izdala nalog i za čiji račun se organizuje otprema stvari, komitent, nalogodavac ili klijent. Špediteri su specijalizovane organizacije za obavljanje špedicije i zbog toga kada ispune dobijeni nalog imaju pravo na nagradu (proviziju).  Reč špediter ne treba mešati sa rečju gradski vozač  jer nepravilna upotreba termina može da dovede do nepovoljnih posledica u privrednoj praksi. Razlika je u tome što špediter organizuje prevoz robe, ali ne vrši prevoz iste. To obavljaju vozači, transporteri. Osnovni smisao špedicije je stručna zaštita interesa komitenta za sva pitanja u vezi sa transportom robe. Špediterska preduzeća iz tog razloga traže od transportnih preduzeća da se usavršavaju i razvijaju, traže najbolju, najjeftiniju i najsigurniju uslugu. Špediterovi komitenti su u najčešćem slučaju industrijska i trgovinska preduzeća. Početkom ovog veka bilo je pokušaja da se špediterska preduzeća izbace kao posrednici između transportnih preduzeća i korisnika transporta. Poslove špedicije su tada bili počeli da obavljaju transportna, trgovinska i industrijska preduzeća za svoje potrebe. Svi ti pokušaji su propali jer posao špedicije ekonomski najbolje mogu da obave samostalne specijalizovane organizacije. Špediterova nagrda (provizija) je minimalna u odnosu na korist koju špedicija pruža privredi u celini. Špediteri pored posredničke uloge često samostalno obavljaju poslove potrebne radi izvršenja transporta. Pojavljuju se i kao transporteri u drumskom saobraćaju. U principu špediter obavlja sve poslove kako bi zaštitio interes komitenta. Osnovne karakteristike savremene špedicije su: 1) specijalizacija špediterskih preduzeća; 2) pretežno međunarodni karakter delatnosti; 3) veliki obim i raznovrsnost delatnosti.
http://www.ucionica.rs/materjal-45055-ugovor-o-spediciji-seminarski-rad

I mnogi drugi:
http://www.ucionica.rs/search.php?s=seminarski+rad

MarkoKg

AKTUELNI PROCESI TRANZICIJE I GLOBALIZACIJE - Seminarski rad