Photo info Blurring the lines with wearable art
Infini-D, modeled during the World of WearableArt Awards in 2019 in Wellington, New Zealand
© Hagen Hopkins/Getty Images for World of WearableArt

Priroda mora da napreduje - Ugrozene vrste, globalno zagrevanje

Započeo DaNiLo, April 02, 2008, 23:47:54

prethodna tema - sledeća tema

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

DaNiLo

April 02, 2008, 23:47:54 Poslednja Izmena: Avgust 05, 2009, 13:46:31 od MarkoKg

PRIRODA MORA PONOVO DA NAPREDUJE!!!
Priroda mora ponovo da napreduje - čak i na račun ljudskih bića. Ako ne preduzmemo mere za zaštitu Prirode, i učinimo je ponovo naprednom i zdravom, onda neće biti nikakve vredne budućnosti za život.
   Mi smo izgubili naše poštovanje za Prirodu - izgubili smo taj balans, tu harmoniju sa Prirodom, i to razumevanje Prirode koje obogaćuje naše sopstvene živote. Mi moramo da prihvatimo kao osnovni princip da Priroda često mora da dođe pre profita, pre zapošljavanja, pre izgradnje kuća, pre razvoja i pre nas samih, kao ljudskih bića. Inače ćemo, zbog kratko ročnih ciljeva, uništiti naš sopstveni život - uništavajući baš ono što nam daruje život i što nas održava zdravim i jakim. Mi smo zaboravili, u našem egoizmu, da mi jesmo Priroda - mi smo rođeni  da rastemo i zatim da umremo, tako da bi bilo obnove, promene i rasta; mi smo rođeni da širimo i da skupljamo našu životnu snagu, našu energiju života, tako da Priroda i sam kosmos mogu da se šire i rastu.
   Zaboravili smo i to - pošto smo i mi Priroda - da smo i mi podložni zakonima Prirode. Zaboravili smo čak i da je najosnovniji zakon Prirode biti zdrav, vitalan i jak; a zatim rasti, širiti se i propagirati našu sopstvenu vrstu, našu sopstvenu rasu. Mi smo zaboravili u našem prenaseljenom, bučnom, materijalističkome svetu na vrednosti i neophodnost prirodne tišine koja se nalazi jedino u Prirodi. Prestali smo da osećamo ili da bar budemo svesni samog duha Prirode; duh koji potrebujemo da osećamo, da ga iskusimo ponovo i ponovo, a da bi bili zdravi i civilizoani.  
   Mi moramo da prihvatimo - baš kao što su naši preci prihvatali - da nije sav ljudski život vredan postojanja; da ono što je važno jeste vitalnost, odvažnost, genije, trijumf volje  nad teškoćama, a ne tek puki ljudski brojevi. Apsolutna većina "ljudskih bića" na ovoj planeti trenutno su sasvim bezvredni - u stvarnosti oni su višak. Ovaj parazitski višak ostećuje zdravlje Prirode, baš kao što štete zdravlju, vitalnosti ljudskog života koji  je vredan življenja, i koji uistinu poseduje genije, koji imaju civilizovane vrline časti, idealizma i dužnosti prema narodu. Većina ovih bezvrednih bića neće ni sada, niti pre, niti će ikada, postati, evolucioni korak napred ka višem životu. Oni neće nikada ostvariti trijumf volje nad teškoćama zbog toga što njima, sasvim prosto, nedostaje stvaralački kapacitet; oni su kao vaške koje sisaju krv više naprednih ljudi koji poseduju geniji i jak karakter. Ova bezvredna većina samo uzima; ona ništa ne stvara kao što se njeni članovi ne žrtvuju sami za dobrobit evolucije. Ova bezvredna većina je degenerična i pod-ljudska; nedostaju im one karakteristike koje jednu osobu čine civilizovanom - a to su: čast, idealizam i dužnost. I kao takvi, ti paraziti trebaju biti uklonjeni; oni bi trebali biti istrebljeni, baš kao što se parazitske napasti istrebljuju ili bi trebali da se prepuste nestanku na prirodan način, baš kao što bi zasigurno nestali kada bi naprednije rase delale na zdrav i prirodan način i kada bi povukle svoju pomoć koje sada daju i koju su davali ovim parazitskim pod-ljudima koji se sada razmnožavaju u nenormalno velikom broju.
   Poznata je činjenica da narod, rasa, ljudi uopšte zahtevaju određenu količinu "životnog prostora" da bi bili zdravi, da bi napredovali i da bi rasli kao što trebaju da rastu. Kada nemaju dovoljno životnog prostora, onda prirodni balans koji je neophodan jeste izgubljen, i takav narod postaje nezdrav. Kada narod ima dovoljno životnog prostora, on živi u harmoniji, i u ravnoteži sa Prirodom: on je pun vrlina i on je jak, i takav narod može da se razvija ka višem nivou.
   Prirodna ravnoteža je ostvarena kada jaka, razumna, inventivna i herojska rasa ili narod koji  se povećavaju u svome broju traži nove zemlje, novi životni prostor. Prirodno je i neophodno je za zdrav narod koji se širi da traži novi životni prostor - jer ako oni ne potraže nove zemlje, novi životni prostor, onda je njihova prirodna zdrava vitalnost izgubljena i započinje propast. Oni više ne napreduju kao što bi trebali da evoluiraju - u karakteru, u snazi, u vitalnosti, u inventivnosti, u genijalnosti. Prirodna ravnoteža - imerativ neophodan za buduću evoluciju - je povraćena kada takav jak, karakterni, inventivni i herojski narod trijumfuje nad ostalima, dominira nad njima i kolonizuje njihovu zemlju. Prirodna ravnoteža je ostvarena kada višak, manje napredne i tako pod-ljudske populacije umire ili je poubijana preko zaraza, gladovanja, rata i prirodnih uzroka kao što su poplave ili zemljotresi. Gorka je istina današnjice da se napredni narodi ovog sveta - i same Prirode - polagano uništavaju od strane ovih neproduktivnih pod-ljudskih masa. Umesto evolucije ovih naprednih ljudi, imamo de-evoluciju, i to zbog nedostatka životnog prostora, zbog nedostatka zemalja u kojima se napredni ljudi mogu sami naseliti, razvijati i rasti još više napred. Naša planeta prosto nemože da izdrži povećanje ljudske populacije koja se dešavala i još uvek se dešava. Pod-ljudska većina pljačka i rastura našu planetu Zemlju: oni uzimaju životni prostor i resurse koji su potrebni naprednim rasama.
   Ono što treba da se desi je da kreativni, jaki, napredni ljudi bezobzirno osvoje i kolonizuju ostale zemlje, brišući bezvredne gde god stignu. Oni koji trijumfuju mogu imati životni prostor koji im je preko potreban.
   Ako za trenutak pogledamo zemlju kao što je to naprimer Britanija, lako je razumeti šta se tu dogodilo i šta se događa. Za zemlju veličine Britanije (a to su: Engleska, Vels, Škotska i Alster) maksimalno održiva zdrava ljudska populacija je oko 10 miliona stanovnika. Onda je tu dovoljno prostora za Prirodu da se rasprostire, i da se narod raširi u ravnoteži sa Prirodom. Da bi bili zdravi, svaka osoba iz naroda potrebuje svoju sopstvenu teritoriju, svoju ličnu zemlju - bar najmanje jedan hektar - baš kao što treba da bude puno neobrađene zemlje, prirodnih oblasti sa šumama, močvarama i dolinama. Kada se populacija zemlje proširi na maksimalni nivo, onda novi životni prostor mora da se pronađe.
   Sadašnja populacija Velike Britanije je narasla na preko 55 miliona ljudi. Svakoga dana desi se nešto novo, negde, sa sve više i više uništene Prirode. Za zdrav narod, za razvijajući narod, odgovor nije rasno samoubistvo sa "kontrolom rađanja". Takva "kontrola populacije" kod napredne rase je protiv same Prirode. Napredna rasa - tvorac i držilac civilizacije kao što je to Arijevska Rasa - treba i mora da raste u svome broju, jer to je upravo ono što Priroda želi i namerava; to je imperativ evolucije, promena ka višem postojanju. Za naprednu, civilizovanu rasu prirodni i zdrav odgovor za takvu populacionu ekspanziju, za takav nacionalni rast, jeste odvažna i zdrava ekspanzija u nove zemlje - zadobijanje novog životnog prostora, i tako obnavljanje ravnoteže u "Domovini", u Otađbini. Ono što treba da se razume je da rastuća Imperija, zasnovana na civilizaciji, je Prirodno sredstvo za unapređenje naše ljudske evolucije; ona je ljudska evolucija u dejstvu.  
   Trenutna svetska situacija je užasna. Napredni narodi su preplavljeni nakotom inferiornih naroda. Čak i same otadzbine naprednih naroda su napadnute od ovih bezvrednih pod-ljudi. Superiorni narodi ovoga sveta prestali su da se šire po novim zemljama: prestali su da žude za Imperijom. Umesto toga tragaju za veličinom i slavom, ovi uzvišeni narodi su postali jadni, sebični i materijalistički.
   Činjenica je da su napredne rase sada postale meke, slabe i da gledaju samo unutar sebe. One su postale pokvarene napadnim, neprirodnim, anti-evolucionim materijalizmom ovih naših sadašnjih kapitalističkih i konzumerskih  rasno-mešajućih-socijalističkih društava (kapitalizam i socijalizam-rasnog-mešanja, a to je Marksizam/egalitarni socijalizam, su samo dva tipa jedne te iste neprirodne zaraze koja sada napada napredne narode sveta). Napredni narodi su izgubili, ili gube, svoj civilizovani karakter, njihovu civilizovanu narav. Oni su izgubili, ili gube, svoju rasnu vitalnost, svoju rasnu svesnost, svoj herojizam, svoju čast.
   Napredni narodi su postali bolesni i slabi od zaraza kao što su Judeizam , pacifizam, liberalizam, humanitarizam i socijalizam-rasnog-mešanja. Sve ove dogme su anti-evolucione i suprotne zakonima Prirode. One sve pomažu inferiornima da napreduju i trijumfuju nad superiornima; baš kao što sve štete i slabe superiorne rase koje ih usvoje i koje su infecirane njima.
   Stvari su sada toliko loše, da ako uskoro superiorni narodi ne povrate svoje zdravlje - tako što će odbaciti ove zaraze i povrate svoju bezobzirnu, predatorsku, civilizacisko-graditeljsku prirodu - onda će oni nestati. Same ove zaraze će ih zasigurno pobiti. Sada samo može biti bezobziran i neophodan povratak na ono što je potrebno za superiornije da prežive i procvetaju - ili uništenje i nestanak superiornih kao posledica trijumfa inferiornih pod-ljudi.
   Mi koji pripadamo superiornoj i civilizovanoj Arijevskoj Rasi moramo da očvrsnemo sami sebe. Mi moramo da prestanemo biti sentimentalni u vezi nas samih i ostalih rasa, baš kao što moramo prestati da budemo motivisani sebičnim i materijalističkim brigama. Moramo postati što čvršći; moramo ponovo postati prirodni - ispunjeni samim duhom Prirode. Moramo gledati da idemo napred, da napredujemo, da se širimo; mi moramo tražiti slavu - i to ne samo za sebe, već za naš narod. Moramo postati prirodna sila - prirodni zastupnik  Prirode i da sami odradimo posao Prirode. Ovo jednostavno znači da bezobzirno nametnemo sebe, naš sopstveni napredni narod na račun ostalih naroda!
   Ako mi ne uradimo ove stvari - ako mi ne postanemo okrutni ratnici Imperije, kao što bi trebali da budemo - onda naš sopstveni narod neće imati budućnost; i viši život, civilizacija za koju se Priroda borila milenijumima kroz nas da bi ga stvorila, umreće zauvek, uništen trijumfom pod-ljudi!

NiKooLaa

April 03, 2008, 12:39:30 #1 Poslednja Izmena: April 03, 2008, 12:41:36 od NiKooLaa
Stanje u Svetu -> Ugrozene vrste

Ugrožene vrste su biljne i životinjske vrste u opasnosti od izumiranja svih jedinki te vrste.
Preko 34 000 biljnih vrsta i 5 200 životinjskih vrsta širom sveta su pred izumiranjem,
a mnogo hiljada njih izumre pre nego što budu uvrštene u spisak ugroženih.

Glavni razlozi izumiranja i ugroženosti vrsta su:
-Uništavanje staništa
-Komercijalna eksploatacija(sakupljanje bilja, lov, trgovina životinjama)
-Šteta izazvana unošenjem stranih, nedomaćih vrsta
-Zagađenje

Sporo izumiranje i nastajanje vrsta je normalan proces u toku evolucije.
Medjutim,od 1600'te godine brzina izumiranja se drastično ubrzavala zbog porasta
broja ljudi na planeti i potrošnje prirodnih resursa.
Tekuća globalna brzina izumiranja je 20 000 vrsta godišnje, eksponencijalno veća od praistorijske brzine izumiranja dinosaurusa.
Mnogi biolozi veruju da smo usred najveće epizode izumiranja od nestanka dinosaurusa pre 65 miliona godina.
Preživljavanje ekosistema kao što su šume, močvare i koralni grebeni zavisi od biodiverziteta,tj. od raznolikosti biljaka,životinja i staništa.
Iseljenje ili nestanak jedne ili više vrsta može trajno uništiti ekosistem ili voditi u njegovo sigurno propadanje.
Nepovratni gubitak biodiverziteta ima trajni uticaj na opstanak preostalih vrsta,uključujući tu i čoveka.
Čovek zavisi od raznolikosti vrsta i čistoce ekosistema zbog hrane, vode, vazduha i čistog tla za agrokulture, a ostale dobrobiti i da ne nabrajamo.
Preko 40% novih lekova u medicinskoj farmaciji dobija se od biljaka i životinja.

Svetska unija za očuvanje prirode (IUCN) je nevladina organizacija koja je prateći ugrožene vrste ustanovila standarde i podele po ovom pitanju.RAZLOZI

Uništavanje staništa ljudskom aktivnošću
je najveći razlog izumiranja vrsta. Većina vrsti je idealno prilagođena staništu na kome živi i u skladu sa njime razvila je svoje specifične potrebe. Bez tog staništa vrsta ne može da preživi. Zagađenje, isušivanje močvarnih zemljišta radi navodnjavanja, seča i krčenje šuma, uništavanje koralnih grebena, putevi i brane koji dele nedeljivo stanište, samo su neki od razloga izumiranja. Podela staništa dovodi do gubitka veze između podeljenih vrsta, a time do opadanja njihove genetske raznolikosti čime su znatno ranjivije, nesposobne na brze promene i adaptacije u okviru svoje vrste. Većina vrsta iz podeljenih staništa postala je premala da bi održala populaciju.

Svetska komercijalna eksploatacija
od 1600 te je dovela do toga da su mnoge vrste postale izumrle ili ugrožene. Primer je industrija za izlovljavanje kitova koja ih je dovela na granicu nestanka sa planete. Zatim afrički crni nosorog koji je skoro istrebljen zbog svog roga koji se koristio kao afrodizijak i tako u nedogled. Nebrojeni primeri izlovljavanja svega što je živo zarad prodaje na svetskim tržištima hrane, kozmetike, nakita, suvenira i kućnih ljubimaca.
Razmislite:
Dali retka i skupa hrana koju ste poručili pripada u prirodi nekoj ugroženoj vrsti ili je to možda ta sama vrsta?
Da li je vaša kozmetika od biljaka koje su pred istrebljenjem?
Da li su vaš nakit i suveniri od rogova ili zuba neke retke vrste?
Da li je vaš ljubimac toliko egzotičan da nestaje u prirodi?
Takvom samosvešću i nekupovinom prekidamo lanac smrti, jer on ne funkcioniše bez Vas.

Novodonešene vrste
u ekosistemima izazivaju ozbiljno propadanje domaćih vrsta.
One mogu biti unete slučajno ili namerno i počinju da se takmiče sa domaćim vrstama ili su čak ove njihov plen. Po pravilu domaće vrste nemaju način da se izbore, pa postaju
brojčano oslabljene ili čak nestaju. Efekti ovoga su često nepopravljivi, a širenje se ne može više zaustaviti. Primeri tzv. invazionih vrsta sa su brojni, a na našim prostorima su po tom pitanju pravljene neverovatne greške, uglavnom po pitanju riba i biljaka.

Zagađenje
je vrlo bitan faktor izumiranja. Toksične hemikalije chlorinatid hydrocarboni, pr.dichlorodiphenyltrichloroethan(DDT) i polychlorinat biphenyl(PCB) su postali sveprisutni zahvaljujući svetskoj trgovini proizvodima za ishranu. Nalaze se koncentrisani u hrani i truju bukvalno sve, jer je ceo ekosistem povezan. Drastično utiču na vrste koje su pri vrhu lanca ishrane.
Obe supstance DDT i PCB utiču na promet kalcijuma, posebno kod ptica, omekšavajući ljusku jajeta i poremećaje u razvoju ptica. PCB takođe izaziva poremećaje u razmnožavanju mesoždera. Zagađenje vode i povišena temperatura već su izbrisali neke endemične vrste sa zemlje. Naftne mrlje ubijaju cele ekosisteme, a ne samo ribe, ptice i sisare kontaminirajući vode i okolno kopno na par godina. Kod nas to su teški metali u mulju reka koji ulaze u rečno bilje, iz njih u ribe i naravno u čoveka.
Ostaju prisutni više desetina godina izazivajući tihe ali katastrofalne posledice po zdravlje. Kisele kiše,posledica zagađenja vazduha, ubijaju organizme u otvorenim vodama i uništavaju šume.BIOLOGIJA OČUVANJA - KONZERVACIJA

Bavi se složenim problemom očuvanja staništa i vrsta.
Cilj je shvatiti kako čovek utiče na biodiverzitet (raznolikost živog sveta) i obezbediti moguća rešenja na obostranu korist čoveka i ostalog života na planeti.
Jedan od načina je stvaranje zaštićenih oblasti i koridora koji ih povezuju.
Sve vrste zahtevaju minimum staništa da bi opstale,a zaštićene oblasti upravo to pružaju.
Međutim postoje vrste sa velikim radijusom kretanja kojima ovaj prostor nije dovoljan. Zbog toga se prave koridori koji povezuju više zaštićenih oblasti u jednu celinu.
Savetuje se da i koridori i zaštićene oblasti budu okružene tampon zonama, najčešće prirodnim preprekama, koje bi omogućile nesmetano kretanje i uznemiravanje vrsta.
Zato je unapređenje konzervacije i edukacija o njoj presudna za sve.
::Za webmastere :: Pravilnik foruma ::Baneri :: Magija
samo-opusteno userbar5
>> Registrujte se kako bi videli sadrzaj celog foruma! Neki delovi foruma nisu vidljivi za goste!<<
[Kako da vidim linkove na forumu??]
VAratonac :: ITcyberCOP

DaNiLo

Што је много, много је, прети нам катастрофа.

NiKooLaa

za 15 godina tjemo dostici nepowratnu tachku...
::Za webmastere :: Pravilnik foruma ::Baneri :: Magija
samo-opusteno userbar5
>> Registrujte se kako bi videli sadrzaj celog foruma! Neki delovi foruma nisu vidljivi za goste!<<
[Kako da vidim linkove na forumu??]
VAratonac :: ITcyberCOP

DaNiLo

Посети овај еколошки сајт, и немој да те ознаке деморалишу, не могу сада да ти објашњавам
http://www.nazi.org/nazi/policy/2006/

NiKooLaa

::Za webmastere :: Pravilnik foruma ::Baneri :: Magija
samo-opusteno userbar5
>> Registrujte se kako bi videli sadrzaj celog foruma! Neki delovi foruma nisu vidljivi za goste!<<
[Kako da vidim linkove na forumu??]
VAratonac :: ITcyberCOP

DaNiLo

И ја мајке ми, реко ти си еколог, па ће ти се свидети. И ја сам исто, екстремни борац за заштиту природе. Али не можеш ти да чуваш шта се теби свиди. Например тачно је да бели медведи, коале и слични изумиру, али изумире и бела раса, а то је најгоре.

NiKooLaa

ma, da ti si postao extremni borac kako su ti oni twoji to nalozhili...
hmmm....ali ljudska wrsta ne izumire...ne josh uwek...
::Za webmastere :: Pravilnik foruma ::Baneri :: Magija
samo-opusteno userbar5
>> Registrujte se kako bi videli sadrzaj celog foruma! Neki delovi foruma nisu vidljivi za goste!<<
[Kako da vidim linkove na forumu??]
VAratonac :: ITcyberCOP

DaNiLo

Не људска врста, али бела раса да, а њу је важно сачувати, ако се овако настави последње дете са плавим очима ће се родити у Норвешкој за 200 година.

BREEZY_BABY

Citat: Knez Danilo II poslato April 02, 2008, 23:47:54

PRIRODA MORA PONOVO DA NAPREDUJE!!!

malo pre sam posadio neku semenku... jel to za pohvalu?!

:cheers

DaNiLo

Citatmalo pre sam posadio neku semenku... jel to za pohvalu?!

E, kad bi svako posadio po semenku, gde bi nam bio kraj, naravno da je za pohvalu...

BREEZY_BABY

jeste, jedan chovek mozhe da promeni svet!!!! kao ja recimo,/.... xD  :)

MarkoKg

Sahara postaje sve zelenija?

Širenje pustinje, suša i očaj - to je ono što globalno zagrevanje "sprema" za Afriku – ili je bar ono što nam govore. Međutim, upravo je ukazano na potpuno drugačiji razvoj događaja, prema kojem bi se sve više temperature ustvari pogodovale milionima Afrikanaca u najsuvljim delovima kontinenta.

sahara

Naučnici sada uviđaju da su pustinja Sahara i regioni u blizini sve zeleniji, zahvaljujući sve češćim padavinama, piše "Nešenel Džiografik". Ukoliko se ovakav scenario nastavi, kiše će revitalizovati sušne regione.
Trend smanjivanja pustinje podržan je modelom menjanja klime, koji predviđaju povratak uslova koji su pre oko 12.000 godina pretvorili Saharu u raskošnu savanu.

planeta

Zeleni delovi u pustinji vide se na satelitskim snimcima regiona, uključujući i Sahel, polupustinjsko područje na granici sa Saharom, koje se proteže na nekih 3,860 kilometara. Fotografije načinje u periodu od 1982. do 2002. pokazuju da se zelenilo širi u Sahelu. Vegetacija se uvećala i u centralnom delu Čada i zapadnom Sudanu, ukazali su naučnici.
Ovo se možda događa jer vreo vazduh ima više kapaciteta da drži vlagu, koja zauzvrat stvara više kiše, dodali su naučnici.

NiKooLaa

Ovo leto pogubno za Antarktik i Arktik
Topi se i sever i jugUkoliko se nastavi njeno otapanje, arktička ledena kapa ove godine bi mogla da se smanji više nego ikada. Samo tokom meseca jula na Arktiku se otopilo 106.000 kvadratnih kilometara leda, saopštio je američki Institut za podatke o snegu i ledu.


Da se arktički ledeni pokrivač dramatično smanjuje, potvrđuje i specijalni satelit ,,Icesat", koji iz svemira meri njegovo otapanje. Od 2004. do 2008. godine ledeni pokrivač se smanjio za više od 60 centimetara, dok je površina prekrivena višegodišnjim ledom smanjena za 42 odsto.
Arktički ledeni pokrivač se u julu još jednom drastično smanjio. Prema podacima naučnika, tokom proteklog meseca, zbog visokih temperatura, svakodnevno se u proseku otapalo 106.000 kvadratnih kilometara leda, što odgovara trostrukoj površini Belgije. Drugim rečima, svaka tri dana nestaje deo ledenog pokrivača veličine Nemačke, saopštava američki Institut za podatke o snegu i ledu (NSIDC).Deca se kupaju
U eskimskom selu Tuktojaktuk, na severozapadu Kanade, temperature su ove godine dostigle 30. podeljak Celzijusove skale. ,,Deca su se kupala u okeanu", tvrdi preduzetnik Edi Gruben. Ovaj 89-godišnjak već četiri decenije prati otapanje leda u selu od 900 stanovnika. ,,Pre četrdeset godina led je bio udaljen 64 kilometra od obale, a danas se ivica ledenog pokrivača nalazi na udaljenosti od 128 kilometara.
Dok su temperature u toku poslednjeg veka širom sveta u proseku porasle za 0,6 stepeni, zagrevanje na Arktiku je bilo dvostruko veće. Naučnici smatraju da je uzrok ovih klimatskih promena gotovo isključivo emisija štetnih gasova.
Volt Majer iz NSIDC-a kaže da ovogodišnja klima može da se uporedi s onom iz 2007. godine, kada je površina pod polarnim ledom svedena na minimalnih 4,3 miliona kvadratnih kilometara. Ovih dana ledena kapa zauzima 6,75 miliona kvadratnih kilometara, a otapanje koje se u julu odvijalo ubrzanim tempom već izvesno vreme je usporeno. Uprkos tome, upozorava Majer, površina pod ledom bi do septembra, kada se završava leto na Arktiku, mogla da premaši najmanju izmerenu vrednost.
Američki institut za kontrolu kvaliteta okeana i atmosfere (NOAA) prognozirao je u aprilu da bi leta na Arktiku već za 30 godina mogla da budu bez leda – a ne krajem veka, kao što se ranije očekivalo.
Prema mišljenju nemačkih stručnjaka, drastično otapanje leda na Arktiku tokom letnjih meseci moglo bi da izazove značajne promene u ekološkom sistemu. Ono ne utiče samo na životno okruženje polarnih medveda, ptica, foka i rakova, već i na morska strujanja i transport slatke vode (u okviru hidrološkog ciklusa), istakao je u Bremerhafenu profesor Ridiger Gerdes sa Instituta za polarna i morska istraživanja ,,Alfred Vegener" (AWI). Sa strujama bi u Severni ledeni okean dospele nove vrste, dok bi druge nestale iz lanca ishrane.

Sledeća godina najtoplija
,,Značajno je da se led ubrzano otapa već treću godinu zaredom. U stvari, otapanje je sve veće iz godine u godinu", izjavio je Gerdes. Prema njegovim procenama, vrednosti će do kraja leta biti slične kao i u 2008. godini.
Nije beznačajno ni zagrevanje Pacifika, koje može promeniti vremenske prilike širom sveta - kažu meteorolozi, a prenosi Independent. Tako će se u narednih nekoliko meseci povećati suša u Africi, Indiji i Australiji, očekuju se obilne kiše u Južnoj Africi, dok će u Velikoj Britaniji temperatura ekstremno oscilirati – od toplog do hladnog.
Meteorolozi najavljuju da bi zbog svega ovog 2010. godina mogla biti najtoplija ikad zabeležena.

Ledena ploča može da se rastavi
Prema istraživanjima koje prati BBC, jedan od najvećih glečera na Antarktiku topi se četiri puta brže nego pre 10 godina. Studija nastala kao rezultat satelitskog merenja lednika Pajn Ajlend na zapadu Antarktika pokazuje da se površina pod ledom smanjuje brzinom i do 16 metara godišnje. Od 1994. godine, glečer se smanjio za više od 90 metara, što značajno utiče na nivo mora.
Prema proračunima urađenim na osnovu stope otapanja pre 15 godina, glečer je trebalo da opstane 600 godina, ali novi podaci ukazuju na to on postojati još samo 100 godina. Proces otapanja se najbrže odvija u središtu lednika i strahuje se da bi, ukoliko se bude otapao istim tempom, glečer mogao da pukne i da utiče na otapanje leda dublje u kontinentu. Jedan od autora studije, profesor Endru Šepard sa Univerziteta u Lidsu, rekao je da će se usled otapanja u središtu lednika nivo mora povećati za oko tri ceimetra. ,,Led zarobljen iza njega, međutim, može da podigne nivo mora za 20-30 centimetara", rekao je on za BBC njuz.
Lednik Pajn Ajlend je predmet opširnih istraživanja u poslednjih nekoliko godina zbog straha da bi njegov kolaps mogao da izazove ubrzanu dezintegraciju zpadnoantarktičke ledene ploče.
::Za webmastere :: Pravilnik foruma ::Baneri :: Magija
samo-opusteno userbar5
>> Registrujte se kako bi videli sadrzaj celog foruma! Neki delovi foruma nisu vidljivi za goste!<<
[Kako da vidim linkove na forumu??]
VAratonac :: ITcyberCOP

MarkoKg

Najezda zmija
Mada nisu otrovne i retko ujedaju, ovi sve češći gosti gradova širom Srbije ozbiljno su upozorenje o promenama klime i poremećenom eko-sistemu


BEOGRAD - Sve veći broj zmija koje poslednjih dana plaše građane širom Srbije upozorava na ozbiljne klimatske promene odnosno poremećaj eko-sistema. Pojava da gmizavci u potrazi za hranom okupiraju naseljena mesta jeste posledica dramatičnih promena kojima je izložena naša planeta, tvrde stručnjaci.
Dr Živorad Kostić, predsednik beogradskog ogranka Veterinarske komore, potvrdio je da ,,zmijska okupacija" gradskih ulica može da ukaže na neki poremećaj eko-sistema.
- Kao moguća objašnjenja za ovako veliki broj gmizavaca u naseljenim mestima navode se podzemne vode, koje ih privlače, i klimatske promene. I jedno i drugo zvuči logično i moglo bi da bude tačno. Lično smatram da bi velike suše mogle da izazovu takvo ponašanje zmija, ali bez ozbiljnijeg istraživanja na tu temu ne možemo sa sigurnošću govoriti o uzroku - objasnio je dr Kostić.
Sedam ekipa za zoohigijenu pri Veterinarskoj stanici ,,Beograd" potvrdilo je da ovih dana ima pune ruke posla sa zmijama i skoro da ne prođe dan bez intervencije. One su učestali gosti Višnjičke banje, naselja na obali Dunava, ali i drugih delova grada. U veterinarskoj stanici kao moguć razlog najezde naveli su i jednostavnu potragu zmija za skrovištem.
- Poznato je da se zmije razmile s proleća u potrazi za hranom, kao i u ranu jesen tražeći skrovište za zimu. Građani se odmah uspaniče misleći da su posredi otrovnice ili da se u okolini nalazi leglo. Međutim, zmije koje obitavaju na gradskoj teritoriji nisu otrovne - to su najčešće vodene zmije, belouške i smukovi. Otrovnice, pitoni i boe, koji ponekad uplaše građane, jesu isključivo odbegli kućni ljubimci. Sve zmije i divlje životinje, koje po prijavi građana naša terenska služba uhvati na teritoriji grada, vraćaju se u svoja prirodna staništa - kažu u stanici.
Veterinari ne isključuju ni verovatnoću da zmije okupiraju grad zbog snažnog uticaja podzemnih voda, na kojima često leže naseljena mesta.
- Zbog toga je Beograd, slikovito rečeno, velika bara koja udomljava ove gmizavce. Njih samo treba usmeriti tamo gde im je mesto - ka rekama i zelenim površinama - dodaju u Zoohigijeni.
Tačan uzrok povećanog broja zmija ulicama još nije dovoljno ispitan, ali stručnjaci tvrde da građani nemaju razloga za paniku. Čak i u slučaju da zmije nekoga ujedu, to nije opasno po život.

Poskok na vratima

Miroslav Stajić, biolog u Institutu ,,Torlak", rekao je za Kurir da, iako na teritoriji većih gradova do sada nije uhvaćena nijedna otrovnica, postoje podaci koji ukazuju da se poskoci u poslednjih 50 godina sve više nastanjuju na severu.
- To znači da možemo da očekujemo da će se ova vrsta otrovnica uskoro približiti Beogradu. Poskok kao dominantna vrsta gotovo da je proterao šarku. Uzrok su blage zime, koje omogućavaju veće razmnožavanje i migraciju poskoka na sever - rekao je Stajić.

Pet beogradskih vrsta

Na teritoriji prestonice živi pet vrsta zmija koje nisu opasne i čije je prisustvo čak veoma korisno za okolinu! Vrlo česta je ribarica, koja ima romboidne šare i može da bude dugačka oko metar. Belouška se može prepoznati po tome što iza očiju ima bele mrlje i dugačko i tanko telo. Smuk je tamnosmeđe ili tamnomaslinaste boje, a stepski smuk može da dostigne i dva metra.
Glavna razlika između otrovnih i neotrovnih zmija je u veličini, jer otrovnice ne prelaze 90 cm. Tako se dešava da se mladunci neotrovnih zmija pomešaju sa otrovnicama. Nijedna vrsta nema običaj da ujeda, osim smukulje, koja pri tom i sikće. Pošto je smeđecrvene boje, naziva se još i bakarna zmija.

Neuhvatljivi uljezi

Avgust 2009 - Viđena zmija ispod haube ,,pežoa 206" u Kondinoj ulici.
4. septembar 2009 - Jedna zmija pronađena u žardinjeri u Brsjačkoj ulici na Zvezdari, a druga na parkingu na Južnom bulevaru.
13. septembar 2009 - Na uglu Francuske i Gospodar Jevremove prolaznici naišli na zmiju dugačku metar. Ista zmija viđena je i sutradan, ali dok je stigla policija, nezvani gost se izmigoljio i pobegao.
23. septembar 200 - Zmija dužine 30 centimetara, nalik na šarku, viđena u RK ,,Beograd" u Ustaničkoj ulici, ali čuvari nisu uspeli da je ulove.


Izvor: Kurir