Narodne umotvorine

 • 71 Odgovora
 • 30645 Pregleda

0 Članovi i 1 gost pregledaju ovu temu.

MarkoKg

 • *
 • 5,240
 • +48/-3
 • Pol: Muškarac
 • Music is my aeroplane...
  • samoopustenoinfo
  • Pogledaj profil
  • samo-opusteno
Re: Narodne umotvorine
« Odgovor #15 poslato: Novembar 07, 2009, 10:29:30 »
Arhiepiskop Danilo
(oko 1270-1337)

Molitva pred tvrdima Sunca

A šta ću ja jadna učiniti?
Gde ću sakriti množinu svojih grehova?
Stazu spasenja ne nalazim nigde.

No ti caru vekova, besmrtni Gospode,
koji hoćeš da se svi spasu,
daruj i meni nedostojnoj način
da se pre smrti tebi pokajem.

Meni je dovoljno
ako i dva dana budem robinja
tebi Vladici mome Hristu,
i duh svoj predam,
a da ne budem robinja
besovima i grehu.

Jer evo sunce izlazi na tvrdi svoje,
hoteći osvetliti svu vaseljenu,
a ja grešna ne čekam
da te vidim gde zalaziš,
jer bolje bi bilo
da se nisam ni rodila.

Svako disanje i svako stvorenje
slavi te, Gospode,
a ja jedina zaboravih
da slavim tvoje ime.
Šta da činim?

[Reklama]


MarkoKg

 • *
 • 5,240
 • +48/-3
 • Pol: Muškarac
 • Music is my aeroplane...
  • samoopustenoinfo
  • Pogledaj profil
  • samo-opusteno
Re: Narodne umotvorine
« Odgovor #16 poslato: Novembar 07, 2009, 10:29:45 »
Molitva pred anđelima ljutim

Šta da činim ja grešna, puna stida?
Jer pokri sramota lice moje
i tesno mi je odasvud.

Jaoj meni
odakle ću početi oplakivati
svoja ljuta bezakonja,
koja se ne mogu lako ispovediti?

Zbog čega prvo da zaplačem?
Zbog čega da zastenjem
i zbog čega da zaridam?
Zbog množine grehova
ili zbog odlučenja od Boga?

Pomisli, dušo, šta će te sresti
posle izlaska tvoga od tela!
Evo ti se spremaju razne muke,
anđeli ljuti i nemilosrdni
hoće da te uhvate.

MarkoKg

 • *
 • 5,240
 • +48/-3
 • Pol: Muškarac
 • Music is my aeroplane...
  • samoopustenoinfo
  • Pogledaj profil
  • samo-opusteno
Re: Narodne umotvorine
« Odgovor #17 poslato: Novembar 07, 2009, 10:30:00 »
Molitva u malovremenoj krasoti

Dušo okajana,
o dušo greholjubiva,
evo se svrši život tvoj u ovom veku
i poći ćeš u drugi svet
i među druge ljude.

Jer evo ostavljaš malovremenu krasotu,
gde si čekala da se na vekove nahraniš
sladosno živeći.

Jer evo pristupiše i poslanici
i rekoše:
Zovu te, ustaj i ne kasni.

MarkoKg

 • *
 • 5,240
 • +48/-3
 • Pol: Muškarac
 • Music is my aeroplane...
  • samoopustenoinfo
  • Pogledaj profil
  • samo-opusteno
Re: Narodne umotvorine
« Odgovor #18 poslato: Novembar 07, 2009, 10:30:15 »
Danilov učenik
(kraj XIII v.- posle 1337)

Plač bugarskih vojnika za Carem Mihailom

O ljubimi i slatki naš gospodine,
krepki caru,
tako li pogibe,
i sada ležiš ne imajući nikakve potrebe
od slave tvoga carstva?

Gde je sada tvoj zlatni presto?
Gde slava tvoga bogatstva?
Gde dragoceni biseri tvoji
i drago kamenje i razne zlatne haljine?
Gde su tvoje misli?

Ustani i vidi našu veliku skrb i tugu,
koja nam se danas dogodila.
Evo lišeni slave svoje
i u velikom poniženju
stojimo vođeni silom, kuda i nećemo.

MarkoKg

 • *
 • 5,240
 • +48/-3
 • Pol: Muškarac
 • Music is my aeroplane...
  • samoopustenoinfo
  • Pogledaj profil
  • samo-opusteno
Re: Narodne umotvorine
« Odgovor #19 poslato: Novembar 07, 2009, 10:30:30 »
Jefimija Mrnjavčević
oko 1349 - posle 1404

Molitva knezu Lazaru

Dođi na pomoć našu, gde da si.
Na moja mala prinošenja pogledaj
i u mnogo ubroj ovo,
jer ne po zasluzi tebi pohvalu prinesoh,
no po sili maloga mi razuma.
Zato i male nagrade očekujem.

No nisi tako ti,
o mili moj gospodine i sveti mučeniče,
malopodatljiv bio
u propadljivom i malovečnom,
koliko više u neprolaznom i velikom,
što si primo od Boga.

jer telesno tuđu mene
među tuđim ishranio si izobilno,
A sada dvostruko molim:
da me ishraniš
i da utišaš buru ljutu
duše i tela moga.

MarkoKg

 • *
 • 5,240
 • +48/-3
 • Pol: Muškarac
 • Music is my aeroplane...
  • samoopustenoinfo
  • Pogledaj profil
  • samo-opusteno
Re: Narodne umotvorine
« Odgovor #20 poslato: Novembar 07, 2009, 10:31:22 »
Patrijarh Danilo
(oko 1350 - posle 1396)

Slovo kosovskih boraca

Ne poštedimo sebe,
znajući da imamo i posle ovoga otići
i s prahom pomešati se.
Umrimo da svagda živi budemo.

Prinesimo sebe Bogu kao živu žrtvu,
ne kao pre malovremenim
i obmanjivanim gošćenjem naslađenju našem,
no u podvigu kralju svojom.

Ne poštedimo život naš,
da živopisan primer posle ovoga
drugima budemo.

Ne bojmo se straha
koji je došao na nas,
ni ustremljenja nečastivih neprijatelja,
koji skaču na nas.

Ako bismo zaista na strah
i gubitak mislili,
dobra se ne bismo udostojili.

Mi s Ismailćanima
boriti se imamo.

Ako i mač glavu
i koplje rebro
i smrt život
mi s neprijateljima boriti se imamo.

Mi smo jedna priroda čovečanska,
potčinjena istim strastima.
I jedan grob da nam bude.
I jedno polje
tela naših s kostima da primi,
da edemska naselja svetlo nas prime.

MarkoKg

 • *
 • 5,240
 • +48/-3
 • Pol: Muškarac
 • Music is my aeroplane...
  • samoopustenoinfo
  • Pogledaj profil
  • samo-opusteno
Re: Narodne umotvorine
« Odgovor #21 poslato: Novembar 07, 2009, 10:31:38 »
Ispovest mrtvog kneza Lazara

Bolja mi bi pohvalna smrt
negoli sa porugom život.

Ako i na obrazu ranu i po glavi mač,
za blagočašće se patih,
no mužastven pokazah se
i s mučenicima ubrojah se.

Gledah donje bojeve
i izbrojah gornje počasti,
gledah mačeve
i pomišljah na gornje vence,
očekivah smrt
i na besmrtnost pomišljah.

Promena podviga
dovoljno mi bi za utešenje.

MarkoKg

 • *
 • 5,240
 • +48/-3
 • Pol: Muškarac
 • Music is my aeroplane...
  • samoopustenoinfo
  • Pogledaj profil
  • samo-opusteno
Re: Narodne umotvorine
« Odgovor #22 poslato: Novembar 07, 2009, 10:31:54 »
Nepoznati
(druga polovina XIV v.)

Ispovedna molitva

1
O mne grešnomu,
uvi mne grešnomu,
gore mne grešnomu,
ljute mne grešnomu.

Pogiboh va greseh mojih,
kako mi se deti s grehi mojimi,
ne gubi me Gospodi, s grehi mojimi,
i ne pogubi me s bezakoni mojimi.

Velici i mnozi po istine
moji gresi i moja bezakonja
tisušta tisuštami tmi tmami
pred toboju, Gospodi,
po vse dni i po vse nošti
i po vse časi streših ti, Gospodi,
prosti me.

Izbavi me, Gospodi,
gorkija, ljutija, zlija
i naprasnija smrti
i nekrasnija.

Daruj mi, Gospodi
slzi pokajanija,
slzi pokajanija,
slzi umiljenija.

Daruj mi, Gospodi,
smrt i končinu blagu
s pokajanijem i sa slzami
i sa pričaštenijem svetih božestvenih
i prečistih Hristovih tajin
sa ispovedanijem čistim.

Sgreših, Gospodi,
prosti me za ime tvoje svetoje,
Gospodi,
prosti me jelika ti sgreših
va vse dni života mojego
i po vse nošti i po vse časi
jeliko ot junosti mojeja
i do starosti.

MarkoKg

 • *
 • 5,240
 • +48/-3
 • Pol: Muškarac
 • Music is my aeroplane...
  • samoopustenoinfo
  • Pogledaj profil
  • samo-opusteno
Re: Narodne umotvorine
« Odgovor #23 poslato: Novembar 07, 2009, 10:32:07 »
2
A se sut gresi moji:
ljubodejanije, preljubodejanije,
blud, nečistota,
rastljenije tela,
raždeženije ploti,
istecanije pohoti skvrnije
na jave i va sne

Sgreših, Gospodi, prosti me.

MarkoKg

 • *
 • 5,240
 • +48/-3
 • Pol: Muškarac
 • Music is my aeroplane...
  • samoopustenoinfo
  • Pogledaj profil
  • samo-opusteno
Re: Narodne umotvorine
« Odgovor #24 poslato: Novembar 07, 2009, 10:32:33 »
3
A se sut gresi moji:
srebroljubije, zlatoljubije,
slastoljubije, slavoljubije,
samoljubije, sanoljubije,
miroljubije, platoljubije

Sgreših ti, Gospodi, prosti me.


4
A se sut gresi moji -
mnogoslovije, ljuboslovije
praznoslovije, skrvnoslovije,
lažeslovije, smehoslovije,
bludoslovije, sramoslovije,
bujeslovije, sujeslovije,
basnoslovije, sprotivslovije,
zloslovije

Sgreših, Gospodi, prosti me

MarkoKg

 • *
 • 5,240
 • +48/-3
 • Pol: Muškarac
 • Music is my aeroplane...
  • samoopustenoinfo
  • Pogledaj profil
  • samo-opusteno
Re: Narodne umotvorine
« Odgovor #25 poslato: Novembar 07, 2009, 10:32:47 »
5
A se sut gresi moji:
lihoimstvo, mazdoimstvo,
posuloimstvo, rezoimstvo,
čužeimstvo,
opalstvo i okajanstvo,
nasilstvo, krivosudstvo,
upremstvo, unovorstvo,
naprasanstvo, nepokorstvo,
lakomstvo, pretebstvo,
laskrdstvo, nesitstvo,
pijanstvo,
nečuvstvo, neverstvo,
visokoumstvo,
svetokradenije,
surovstvo, prezorstvo,
licemerstvo, pronirstvo,
lukavstvo, zbojstvo,
izvitstvo,
neumstvo, nepostavstvo,
nedostojimstvo

Sgreših ti, Gospodi, prosti me.

MarkoKg

 • *
 • 5,240
 • +48/-3
 • Pol: Muškarac
 • Music is my aeroplane...
  • samoopustenoinfo
  • Pogledaj profil
  • samo-opusteno
Re: Narodne umotvorine
« Odgovor #26 poslato: Novembar 07, 2009, 10:33:02 »
6
A se sut gresi moji:

objadenije,
upivanije, blvanije,
tajnojadenije
i oklevetanije, oglagolanije,
osuždenije, kičenije,
zlonravije, zlopomnenije,
zlosrdije, žestosrdije,
nemilosrdije,
šetanije, šeptanije,
roptanije,
huljenije, kobenije,
uninije, bezčinije,
mnenije, prenije,
tašteslovije,
neposlušanije,
samopravljenije,
neispravljenije molitvi,
nebreženije o svojej duši,
nebreženije o svojem spaseniji,
nebreženije o Božjim dele,
nebreženije o crkovnom peniji,
nebreženije o kelejnoj molitve,
nebreženije mnišskago pravila,
nebreženije manastirskago opštago žitija

Sagreših ti, Gospodi, prosti me.

MarkoKg

 • *
 • 5,240
 • +48/-3
 • Pol: Muškarac
 • Music is my aeroplane...
  • samoopustenoinfo
  • Pogledaj profil
  • samo-opusteno
Re: Narodne umotvorine
« Odgovor #27 poslato: Novembar 07, 2009, 10:33:16 »
7
A se sut gresi moji:

zavisti, nenavist,
revnost, jarost,
skupost, lenost,
slabost, ljutist,
bujest,
unost, praznost,
gordost,
drzost, mrzost,
gorest,
ostroželčije, naglodušije,
sverepstvo,
zlokozanstvo, zlomistvo,
rugateljstvo,
pitljivstvo, strpotljivstvo,
plenjenije, pomračenije,
prevraštenije, razvraštenije,
parenije, složenije,
smeh, klič, plišt,
gnev, svar, boj,
tatba, laža, svada,
obada, obida, vražda,
mnogosanije,
riznoje ukrašenije,
skrvnih mislej primanije,
posvednevnoje padenije
va sne i va jave,
sablažnjenije,
iskušenije.

MarkoKg

 • *
 • 5,240
 • +48/-3
 • Pol: Muškarac
 • Music is my aeroplane...
  • samoopustenoinfo
  • Pogledaj profil
  • samo-opusteno
Re: Narodne umotvorine
« Odgovor #28 poslato: Novembar 07, 2009, 10:33:30 »
8
Mnogaždi nedostojin si vhodil jesam
va svetuju crkov i va sveti oltar.
mnogaždi nedostojin si celoval jesam
svetoje jevangelije i svetija ikoni
i časni krst i mošti svetih,
mnogaždi nedostojin si jal jesmi
svetuja doru i hleb svetuja
Bogorodicu iže ot Panagija,
mnogaždi nedostojin si pričastah se
svethi i božastvenih
prečistih tajin Hristovih,
mnogaždi krošku uronil jesam
Bogorodicu svetija hlebca
ili dori ili proskuri,
mnogaždi klet se i rotil se jesam na krive,
mnogaždi va kletvu vpadoh,
mnogaždi kletvu prestupih,
mnogaždi mnogih poklepal jesam,
mnogaždi u mnogih zaprel jesam
čužego imenija,
mnogaždi namita lišil jesam
mita ili najma ili mazdi jego,
mnogaždi u mnogim posuli i mazdi
vzimal jesam,
mnogaždi mnogih lajal jesam,
mnogaždi mnogih ukoril jesam,
mnogaždi mnogih pohulil jesam,
mnogaždi mnogih zloslovil jesam,
mnogaždi mnogih sablaznil jesam,
mnogaždi mnogih oskrbil jesam,
mnogaždi mnogih klet jesam,
mnogaždi mnogih bil jesam i do krove
a sa vsemi time ne prostil se jesam
mnogaždi osezah i zreh
smradnija tajnija detorodnija udi moja,
mnogaždi na ženu ili devicu
ili na otroča krasno vazirah
s pomišljenijem i sa želanijem plotskim
mnogaždi mnogih obidel jesam,
ili oklevetal,
mnogaždi mnogih osudil jesam,
mnogaždi oblenih se vstati
na kelejnuju molitvu
i crkovnoje sbornoje penije
na polunoštnicu i na utrnuju i na moleben
ili k časom i k liturgiji
i k večernji i k nefimonu.

MarkoKg

 • *
 • 5,240
 • +48/-3
 • Pol: Muškarac
 • Music is my aeroplane...
  • samoopustenoinfo
  • Pogledaj profil
  • samo-opusteno
Re: Narodne umotvorine
« Odgovor #29 poslato: Novembar 07, 2009, 10:33:51 »
9
Ne ispravil ti jesam, Gospodi,
pokajanija i ispovedanija na zemlji sej,
va vse dni života mojego,
ne ispravil ti jesam, Gospodi,
va belceh krštenija
a v črnorizceh obeta mnišskago žitija
i velikago svetago obraza skitničeskago,
i ne ispravil jesam, Gospodi,
otcem svojim duhovnim va pokajaniji
i va ispovedaniji i va opitemijah,
i ne ispravil jesam, Gospodi,
posta, poklonov molitvi
i vsakija ne stvoril jesam opitemiji
i vsegda stvoril jesam delo Božije
s nebreženijem.