samo-opusteno

Društvene teme => Glas Naroda => Temu započeo: DaNiLo April 02, 2008, 23:47:54

Naslov: Priroda mora da napreduje - Ugrozene vrste, globalno zagrevanje
Poruka od: DaNiLo April 02, 2008, 23:47:54
(http://i31.tinypic.com/2remc6w.jpg)
PRIRODA MORA PONOVO DA NAPREDUJE!!!
Priroda mora ponovo da napreduje - čak i na račun ljudskih bića. Ako ne preduzmemo mere za zaštitu Prirode, i učinimo je ponovo naprednom i zdravom, onda neće biti nikakve vredne budućnosti za život.
    Mi smo izgubili naše poštovanje za Prirodu - izgubili smo taj balans, tu harmoniju sa Prirodom, i to razumevanje Prirode koje obogaćuje naše sopstvene živote. Mi moramo da prihvatimo kao osnovni princip da Priroda često mora da dođe pre profita, pre zapošljavanja, pre izgradnje kuća, pre razvoja i pre nas samih, kao ljudskih bića. Inače ćemo, zbog kratko ročnih ciljeva, uništiti naš sopstveni život - uništavajući baš ono što nam daruje život i što nas održava zdravim i jakim. Mi smo zaboravili, u našem egoizmu, da mi jesmo Priroda - mi smo rođeni  da rastemo i zatim da umremo, tako da bi bilo obnove, promene i rasta; mi smo rođeni da širimo i da skupljamo našu životnu snagu, našu energiju života, tako da Priroda i sam kosmos mogu da se šire i rastu.
    Zaboravili smo i to - pošto smo i mi Priroda - da smo i mi podložni zakonima Prirode. Zaboravili smo čak i da je najosnovniji zakon Prirode biti zdrav, vitalan i jak; a zatim rasti, širiti se i propagirati našu sopstvenu vrstu, našu sopstvenu rasu. Mi smo zaboravili u našem prenaseljenom, bučnom, materijalističkome svetu na vrednosti i neophodnost prirodne tišine koja se nalazi jedino u Prirodi. Prestali smo da osećamo ili da bar budemo svesni samog duha Prirode; duh koji potrebujemo da osećamo, da ga iskusimo ponovo i ponovo, a da bi bili zdravi i civilizoani.  
    Mi moramo da prihvatimo - baš kao što su naši preci prihvatali - da nije sav ljudski život vredan postojanja; da ono što je važno jeste vitalnost, odvažnost, genije, trijumf volje  nad teškoćama, a ne tek puki ljudski brojevi. Apsolutna većina “ljudskih bića” na ovoj planeti trenutno su sasvim bezvredni - u stvarnosti oni su višak. Ovaj parazitski višak ostećuje zdravlje Prirode, baš kao što štete zdravlju, vitalnosti ljudskog života koji  je vredan življenja, i koji uistinu poseduje genije, koji imaju civilizovane vrline časti, idealizma i dužnosti prema narodu. Većina ovih bezvrednih bića neće ni sada, niti pre, niti će ikada, postati, evolucioni korak napred ka višem životu. Oni neće nikada ostvariti trijumf volje nad teškoćama zbog toga što njima, sasvim prosto, nedostaje stvaralački kapacitet; oni su kao vaške koje sisaju krv više naprednih ljudi koji poseduju geniji i jak karakter. Ova bezvredna većina samo uzima; ona ništa ne stvara kao što se njeni članovi ne žrtvuju sami za dobrobit evolucije. Ova bezvredna većina je degenerična i pod-ljudska; nedostaju im one karakteristike koje jednu osobu čine civilizovanom - a to su: čast, idealizam i dužnost. I kao takvi, ti paraziti trebaju biti uklonjeni; oni bi trebali biti istrebljeni, baš kao što se parazitske napasti istrebljuju ili bi trebali da se prepuste nestanku na prirodan način, baš kao što bi zasigurno nestali kada bi naprednije rase delale na zdrav i prirodan način i kada bi povukle svoju pomoć koje sada daju i koju su davali ovim parazitskim pod-ljudima koji se sada razmnožavaju u nenormalno velikom broju.
    Poznata je činjenica da narod, rasa, ljudi uopšte zahtevaju određenu količinu “životnog prostora” da bi bili zdravi, da bi napredovali i da bi rasli kao što trebaju da rastu. Kada nemaju dovoljno životnog prostora, onda prirodni balans koji je neophodan jeste izgubljen, i takav narod postaje nezdrav. Kada narod ima dovoljno životnog prostora, on živi u harmoniji, i u ravnoteži sa Prirodom: on je pun vrlina i on je jak, i takav narod može da se razvija ka višem nivou.
    Prirodna ravnoteža je ostvarena kada jaka, razumna, inventivna i herojska rasa ili narod koji  se povećavaju u svome broju traži nove zemlje, novi životni prostor. Prirodno je i neophodno je za zdrav narod koji se širi da traži novi životni prostor - jer ako oni ne potraže nove zemlje, novi životni prostor, onda je njihova prirodna zdrava vitalnost izgubljena i započinje propast. Oni više ne napreduju kao što bi trebali da evoluiraju - u karakteru, u snazi, u vitalnosti, u inventivnosti, u genijalnosti. Prirodna ravnoteža - imerativ neophodan za buduću evoluciju - je povraćena kada takav jak, karakterni, inventivni i herojski narod trijumfuje nad ostalima, dominira nad njima i kolonizuje njihovu zemlju. Prirodna ravnoteža je ostvarena kada višak, manje napredne i tako pod-ljudske populacije umire ili je poubijana preko zaraza, gladovanja, rata i prirodnih uzroka kao što su poplave ili zemljotresi. Gorka je istina današnjice da se napredni narodi ovog sveta - i same Prirode - polagano uništavaju od strane ovih neproduktivnih pod-ljudskih masa. Umesto evolucije ovih naprednih ljudi, imamo de-evoluciju, i to zbog nedostatka životnog prostora, zbog nedostatka zemalja u kojima se napredni ljudi mogu sami naseliti, razvijati i rasti još više napred. Naša planeta prosto nemože da izdrži povećanje ljudske populacije koja se dešavala i još uvek se dešava. Pod-ljudska većina pljačka i rastura našu planetu Zemlju: oni uzimaju životni prostor i resurse koji su potrebni naprednim rasama.
    Ono što treba da se desi je da kreativni, jaki, napredni ljudi bezobzirno osvoje i kolonizuju ostale zemlje, brišući bezvredne gde god stignu. Oni koji trijumfuju mogu imati životni prostor koji im je preko potreban.
    Ako za trenutak pogledamo zemlju kao što je to naprimer Britanija, lako je razumeti šta se tu dogodilo i šta se događa. Za zemlju veličine Britanije (a to su: Engleska, Vels, Škotska i Alster) maksimalno održiva zdrava ljudska populacija je oko 10 miliona stanovnika. Onda je tu dovoljno prostora za Prirodu da se rasprostire, i da se narod raširi u ravnoteži sa Prirodom. Da bi bili zdravi, svaka osoba iz naroda potrebuje svoju sopstvenu teritoriju, svoju ličnu zemlju - bar najmanje jedan hektar - baš kao što treba da bude puno neobrađene zemlje, prirodnih oblasti sa šumama, močvarama i dolinama. Kada se populacija zemlje proširi na maksimalni nivo, onda novi životni prostor mora da se pronađe.
    Sadašnja populacija Velike Britanije je narasla na preko 55 miliona ljudi. Svakoga dana desi se nešto novo, negde, sa sve više i više uništene Prirode. Za zdrav narod, za razvijajući narod, odgovor nije rasno samoubistvo sa “kontrolom rađanja”. Takva “kontrola populacije” kod napredne rase je protiv same Prirode. Napredna rasa - tvorac i držilac civilizacije kao što je to Arijevska Rasa - treba i mora da raste u svome broju, jer to je upravo ono što Priroda želi i namerava; to je imperativ evolucije, promena ka višem postojanju. Za naprednu, civilizovanu rasu prirodni i zdrav odgovor za takvu populacionu ekspanziju, za takav nacionalni rast, jeste odvažna i zdrava ekspanzija u nove zemlje - zadobijanje novog životnog prostora, i tako obnavljanje ravnoteže u “Domovini”, u Otađbini. Ono što treba da se razume je da rastuća Imperija, zasnovana na civilizaciji, je Prirodno sredstvo za unapređenje naše ljudske evolucije; ona je ljudska evolucija u dejstvu.  
    Trenutna svetska situacija je užasna. Napredni narodi su preplavljeni nakotom inferiornih naroda. Čak i same otadzbine naprednih naroda su napadnute od ovih bezvrednih pod-ljudi. Superiorni narodi ovoga sveta prestali su da se šire po novim zemljama: prestali su da žude za Imperijom. Umesto toga tragaju za veličinom i slavom, ovi uzvišeni narodi su postali jadni, sebični i materijalistički.
    Činjenica je da su napredne rase sada postale meke, slabe i da gledaju samo unutar sebe. One su postale pokvarene napadnim, neprirodnim, anti-evolucionim materijalizmom ovih naših sadašnjih kapitalističkih i konzumerskih  rasno-mešajućih-socijalističkih društava (kapitalizam i socijalizam-rasnog-mešanja, a to je Marksizam/egalitarni socijalizam, su samo dva tipa jedne te iste neprirodne zaraze koja sada napada napredne narode sveta). Napredni narodi su izgubili, ili gube, svoj civilizovani karakter, njihovu civilizovanu narav. Oni su izgubili, ili gube, svoju rasnu vitalnost, svoju rasnu svesnost, svoj herojizam, svoju čast.
    Napredni narodi su postali bolesni i slabi od zaraza kao što su Judeizam , pacifizam, liberalizam, humanitarizam i socijalizam-rasnog-mešanja. Sve ove dogme su anti-evolucione i suprotne zakonima Prirode. One sve pomažu inferiornima da napreduju i trijumfuju nad superiornima; baš kao što sve štete i slabe superiorne rase koje ih usvoje i koje su infecirane njima.
    Stvari su sada toliko loše, da ako uskoro superiorni narodi ne povrate svoje zdravlje - tako što će odbaciti ove zaraze i povrate svoju bezobzirnu, predatorsku, civilizacisko-graditeljsku prirodu - onda će oni nestati. Same ove zaraze će ih zasigurno pobiti. Sada samo može biti bezobziran i neophodan povratak na ono što je potrebno za superiornije da prežive i procvetaju - ili uništenje i nestanak superiornih kao posledica trijumfa inferiornih pod-ljudi.
    Mi koji pripadamo superiornoj i civilizovanoj Arijevskoj Rasi moramo da očvrsnemo sami sebe. Mi moramo da prestanemo biti sentimentalni u vezi nas samih i ostalih rasa, baš kao što moramo prestati da budemo motivisani sebičnim i materijalističkim brigama. Moramo postati što čvršći; moramo ponovo postati prirodni - ispunjeni samim duhom Prirode. Moramo gledati da idemo napred, da napredujemo, da se širimo; mi moramo tražiti slavu - i to ne samo za sebe, već za naš narod. Moramo postati prirodna sila - prirodni zastupnik  Prirode i da sami odradimo posao Prirode. Ovo jednostavno znači da bezobzirno nametnemo sebe, naš sopstveni napredni narod na račun ostalih naroda!
    Ako mi ne uradimo ove stvari - ako mi ne postanemo okrutni ratnici Imperije, kao što bi trebali da budemo - onda naš sopstveni narod neće imati budućnost; i viši život, civilizacija za koju se Priroda borila milenijumima kroz nas da bi ga stvorila, umreće zauvek, uništen trijumfom pod-ljudi!
Naslov: Re: Природа мора да напредује
Poruka od: NiKooLaa April 03, 2008, 12:39:30
Stanje u Svetu -> Ugrozene vrste

Ugrožene vrste su biljne i životinjske vrste u opasnosti od izumiranja svih jedinki te vrste.
Preko 34 000 biljnih vrsta i 5 200 životinjskih vrsta širom sveta su pred izumiranjem,
a mnogo hiljada njih izumre pre nego što budu uvrštene u spisak ugroženih.

Glavni razlozi izumiranja i ugroženosti vrsta su:
-Uništavanje staništa
-Komercijalna eksploatacija(sakupljanje bilja, lov, trgovina životinjama)
-Šteta izazvana unošenjem stranih, nedomaćih vrsta
-Zagađenje

Sporo izumiranje i nastajanje vrsta je normalan proces u toku evolucije.
Medjutim,od 1600'te godine brzina izumiranja se drastično ubrzavala zbog porasta
broja ljudi na planeti i potrošnje prirodnih resursa.
Tekuća globalna brzina izumiranja je 20 000 vrsta godišnje, eksponencijalno veća od praistorijske brzine izumiranja dinosaurusa.
Mnogi biolozi veruju da smo usred najveće epizode izumiranja od nestanka dinosaurusa pre 65 miliona godina.
Preživljavanje ekosistema kao što su šume, močvare i koralni grebeni zavisi od biodiverziteta,tj. od raznolikosti biljaka,životinja i staništa.
Iseljenje ili nestanak jedne ili više vrsta može trajno uništiti ekosistem ili voditi u njegovo sigurno propadanje.
Nepovratni gubitak biodiverziteta ima trajni uticaj na opstanak preostalih vrsta,uključujući tu i čoveka.
Čovek zavisi od raznolikosti vrsta i čistoce ekosistema zbog hrane, vode, vazduha i čistog tla za agrokulture, a ostale dobrobiti i da ne nabrajamo.
Preko 40% novih lekova u medicinskoj farmaciji dobija se od biljaka i životinja.

Svetska unija za očuvanje prirode (IUCN) je nevladina organizacija koja je prateći ugrožene vrste ustanovila standarde i podele po ovom pitanju.RAZLOZI

Uništavanje staništa ljudskom aktivnošću
je najveći razlog izumiranja vrsta. Većina vrsti je idealno prilagođena staništu na kome živi i u skladu sa njime razvila je svoje specifične potrebe. Bez tog staništa vrsta ne može da preživi. Zagađenje, isušivanje močvarnih zemljišta radi navodnjavanja, seča i krčenje šuma, uništavanje koralnih grebena, putevi i brane koji dele nedeljivo stanište, samo su neki od razloga izumiranja. Podela staništa dovodi do gubitka veze između podeljenih vrsta, a time do opadanja njihove genetske raznolikosti čime su znatno ranjivije, nesposobne na brze promene i adaptacije u okviru svoje vrste. Većina vrsta iz podeljenih staništa postala je premala da bi održala populaciju.

Svetska komercijalna eksploatacija
od 1600 te je dovela do toga da su mnoge vrste postale izumrle ili ugrožene. Primer je industrija za izlovljavanje kitova koja ih je dovela na granicu nestanka sa planete. Zatim afrički crni nosorog koji je skoro istrebljen zbog svog roga koji se koristio kao afrodizijak i tako u nedogled. Nebrojeni primeri izlovljavanja svega što je živo zarad prodaje na svetskim tržištima hrane, kozmetike, nakita, suvenira i kućnih ljubimaca.
Razmislite:
Dali retka i skupa hrana koju ste poručili pripada u prirodi nekoj ugroženoj vrsti ili je to možda ta sama vrsta?
Da li je vaša kozmetika od biljaka koje su pred istrebljenjem?
Da li su vaš nakit i suveniri od rogova ili zuba neke retke vrste?
Da li je vaš ljubimac toliko egzotičan da nestaje u prirodi?
Takvom samosvešću i nekupovinom prekidamo lanac smrti, jer on ne funkcioniše bez Vas.

Novodonešene vrste
u ekosistemima izazivaju ozbiljno propadanje domaćih vrsta.
One mogu biti unete slučajno ili namerno i počinju da se takmiče sa domaćim vrstama ili su čak ove njihov plen. Po pravilu domaće vrste nemaju način da se izbore, pa postaju
brojčano oslabljene ili čak nestaju. Efekti ovoga su često nepopravljivi, a širenje se ne može više zaustaviti. Primeri tzv. invazionih vrsta sa su brojni, a na našim prostorima su po tom pitanju pravljene neverovatne greške, uglavnom po pitanju riba i biljaka.

Zagađenje
je vrlo bitan faktor izumiranja. Toksične hemikalije chlorinatid hydrocarboni, pr.dichlorodiphenyltrichloroethan(DDT) i polychlorinat biphenyl(PCB) su postali sveprisutni zahvaljujući svetskoj trgovini proizvodima za ishranu. Nalaze se koncentrisani u hrani i truju bukvalno sve, jer je ceo ekosistem povezan. Drastično utiču na vrste koje su pri vrhu lanca ishrane.
Obe supstance DDT i PCB utiču na promet kalcijuma, posebno kod ptica, omekšavajući ljusku jajeta i poremećaje u razvoju ptica. PCB takođe izaziva poremećaje u razmnožavanju mesoždera. Zagađenje vode i povišena temperatura već su izbrisali neke endemične vrste sa zemlje. Naftne mrlje ubijaju cele ekosisteme, a ne samo ribe, ptice i sisare kontaminirajući vode i okolno kopno na par godina. Kod nas to su teški metali u mulju reka koji ulaze u rečno bilje, iz njih u ribe i naravno u čoveka.
Ostaju prisutni više desetina godina izazivajući tihe ali katastrofalne posledice po zdravlje. Kisele kiše,posledica zagađenja vazduha, ubijaju organizme u otvorenim vodama i uništavaju šume.BIOLOGIJA OČUVANJA - KONZERVACIJA

Bavi se složenim problemom očuvanja staništa i vrsta.
Cilj je shvatiti kako čovek utiče na biodiverzitet (raznolikost živog sveta) i obezbediti moguća rešenja na obostranu korist čoveka i ostalog života na planeti.
Jedan od načina je stvaranje zaštićenih oblasti i koridora koji ih povezuju.
Sve vrste zahtevaju minimum staništa da bi opstale,a zaštićene oblasti upravo to pružaju.
Međutim postoje vrste sa velikim radijusom kretanja kojima ovaj prostor nije dovoljan. Zbog toga se prave koridori koji povezuju više zaštićenih oblasti u jednu celinu.
Savetuje se da i koridori i zaštićene oblasti budu okružene tampon zonama, najčešće prirodnim preprekama, koje bi omogućile nesmetano kretanje i uznemiravanje vrsta.
Zato je unapređenje konzervacije i edukacija o njoj presudna za sve.
Naslov: Re: Природа мора да напредује
Poruka od: DaNiLo April 03, 2008, 22:24:04
Што је много, много је, прети нам катастрофа.
Naslov: Re: Природа мора да напредује
Poruka od: NiKooLaa April 04, 2008, 15:43:19
za 15 godina tjemo dostici nepowratnu tachku...
Naslov: Re: Природа мора да напредује
Poruka od: DaNiLo April 04, 2008, 20:57:25
Посети овај еколошки сајт, и немој да те ознаке деморалишу, не могу сада да ти објашњавам
http://www.nazi.org/nazi/policy/2006/
Naslov: Re: Природа мора да напредује
Poruka od: NiKooLaa Maj 16, 2008, 15:58:49
Odushewljen sam... x)
Naslov: Re: Природа мора да напредује
Poruka od: DaNiLo Maj 16, 2008, 20:45:36
И ја мајке ми, реко ти си еколог, па ће ти се свидети. И ја сам исто, екстремни борац за заштиту природе. Али не можеш ти да чуваш шта се теби свиди. Например тачно је да бели медведи, коале и слични изумиру, али изумире и бела раса, а то је најгоре.
Naslov: Re: Природа мора да напредује
Poruka od: NiKooLaa Maj 20, 2008, 07:52:20
ma, da ti si postao extremni borac kako su ti oni twoji to nalozhili...
hmmm....ali ljudska wrsta ne izumire...ne josh uwek...
Naslov: Re: Природа мора да напредује
Poruka od: DaNiLo Maj 20, 2008, 14:02:21
Не људска врста, али бела раса да, а њу је важно сачувати, ако се овако настави последње дете са плавим очима ће се родити у Норвешкој за 200 година.
Naslov: Re: Природа мора да напредује
Poruka od: BREEZY_BABY Avgust 26, 2008, 12:43:32
(http://i31.tinypic.com/2remc6w.jpg)
PRIRODA MORA PONOVO DA NAPREDUJE!!!

malo pre sam posadio neku semenku... jel to za pohvalu?!

 :cheers
Naslov: Re: Природа мора да напредује
Poruka od: DaNiLo Avgust 26, 2008, 13:18:01
Citat
malo pre sam posadio neku semenku... jel to za pohvalu?!


E, kad bi svako posadio po semenku, gde bi nam bio kraj, naravno da je za pohvalu...
Naslov: Re: Природа мора да напредује
Poruka od: BREEZY_BABY Decembar 26, 2008, 13:21:02
jeste, jedan chovek mozhe da promeni svet!!!! kao ja recimo,/.... xD  :)
Naslov: Re: Priroda mora da napreduje - Ugrozene vrste, globalno zagrevanje
Poruka od: MarkoKg Avgust 05, 2009, 13:47:45
Sahara postaje sve zelenija?

Širenje pustinje, suša i očaj - to je ono što globalno zagrevanje "sprema" za Afriku – ili je bar ono što nam govore. Međutim, upravo je ukazano na potpuno drugačiji razvoj događaja, prema kojem bi se sve više temperature ustvari pogodovale milionima Afrikanaca u najsuvljim delovima kontinenta.

(http://www.blic.rs/_customfiles/Image/slike/2009/08_avgust/04/slobodno/sahara-AFP-x.jpg)

Naučnici sada uviđaju da su pustinja Sahara i regioni u blizini sve zeleniji, zahvaljujući sve češćim padavinama, piše "Nešenel Džiografik". Ukoliko se ovakav scenario nastavi, kiše će revitalizovati sušne regione.
Trend smanjivanja pustinje podržan je modelom menjanja klime, koji predviđaju povratak uslova koji su pre oko 12.000 godina pretvorili Saharu u raskošnu savanu.

(http://www.blic.rs/_customfiles/Image/slike/2009/08_avgust/04/slobodno/sahara-satelit-AP-vr.jpg)

Zeleni delovi u pustinji vide se na satelitskim snimcima regiona, uključujući i Sahel, polupustinjsko područje na granici sa Saharom, koje se proteže na nekih 3,860 kilometara. Fotografije načinje u periodu od 1982. do 2002. pokazuju da se zelenilo širi u Sahelu. Vegetacija se uvećala i u centralnom delu Čada i zapadnom Sudanu, ukazali su naučnici.
Ovo se možda događa jer vreo vazduh ima više kapaciteta da drži vlagu, koja zauzvrat stvara više kiše, dodali su naučnici.
Naslov: Re: Priroda mora da napreduje - Ugrozene vrste, globalno zagrevanje
Poruka od: NiKooLaa Avgust 16, 2009, 17:34:55
Ovo leto pogubno za Antarktik i Arktik
Topi se i sever i jug

(http://www.blic.rs/_customfiles/Image/slike/2009/08_avgust/16/svet/otopljavanje-x.jpg)

Ukoliko se nastavi njeno otapanje, arktička ledena kapa ove godine bi mogla da se smanji više nego ikada. Samo tokom meseca jula na Arktiku se otopilo 106.000 kvadratnih kilometara leda, saopštio je američki Institut za podatke o snegu i ledu.


Da se arktički ledeni pokrivač dramatično smanjuje, potvrđuje i specijalni satelit „Icesat“, koji iz svemira meri njegovo otapanje. Od 2004. do 2008. godine ledeni pokrivač se smanjio za više od 60 centimetara, dok je površina prekrivena višegodišnjim ledom smanjena za 42 odsto.
Arktički ledeni pokrivač se u julu još jednom drastično smanjio. Prema podacima naučnika, tokom proteklog meseca, zbog visokih temperatura, svakodnevno se u proseku otapalo 106.000 kvadratnih kilometara leda, što odgovara trostrukoj površini Belgije. Drugim rečima, svaka tri dana nestaje deo ledenog pokrivača veličine Nemačke, saopštava američki Institut za podatke o snegu i ledu (NSIDC).

(http://www.blic.rs/_customfiles/Image/slike/2009/08_avgust/16/svet/otopljavanjee.jpg)

Deca se kupaju
U eskimskom selu Tuktojaktuk, na severozapadu Kanade, temperature su ove godine dostigle 30. podeljak Celzijusove skale. „Deca su se kupala u okeanu“, tvrdi preduzetnik Edi Gruben. Ovaj 89-godišnjak već četiri decenije prati otapanje leda u selu od 900 stanovnika. „Pre četrdeset godina led je bio udaljen 64 kilometra od obale, a danas se ivica ledenog pokrivača nalazi na udaljenosti od 128 kilometara.
Dok su temperature u toku poslednjeg veka širom sveta u proseku porasle za 0,6 stepeni, zagrevanje na Arktiku je bilo dvostruko veće. Naučnici smatraju da je uzrok ovih klimatskih promena gotovo isključivo emisija štetnih gasova.
Volt Majer iz NSIDC-a kaže da ovogodišnja klima može da se uporedi s onom iz 2007. godine, kada je površina pod polarnim ledom svedena na minimalnih 4,3 miliona kvadratnih kilometara. Ovih dana ledena kapa zauzima 6,75 miliona kvadratnih kilometara, a otapanje koje se u julu odvijalo ubrzanim tempom već izvesno vreme je usporeno. Uprkos tome, upozorava Majer, površina pod ledom bi do septembra, kada se završava leto na Arktiku, mogla da premaši najmanju izmerenu vrednost.
Američki institut za kontrolu kvaliteta okeana i atmosfere (NOAA) prognozirao je u aprilu da bi leta na Arktiku već za 30 godina mogla da budu bez leda – a ne krajem veka, kao što se ranije očekivalo.
Prema mišljenju nemačkih stručnjaka, drastično otapanje leda na Arktiku tokom letnjih meseci moglo bi da izazove značajne promene u ekološkom sistemu. Ono ne utiče samo na životno okruženje polarnih medveda, ptica, foka i rakova, već i na morska strujanja i transport slatke vode (u okviru hidrološkog ciklusa), istakao je u Bremerhafenu profesor Ridiger Gerdes sa Instituta za polarna i morska istraživanja „Alfred Vegener“ (AWI). Sa strujama bi u Severni ledeni okean dospele nove vrste, dok bi druge nestale iz lanca ishrane.

Sledeća godina najtoplija
„Značajno je da se led ubrzano otapa već treću godinu zaredom. U stvari, otapanje je sve veće iz godine u godinu“, izjavio je Gerdes. Prema njegovim procenama, vrednosti će do kraja leta biti slične kao i u 2008. godini.
Nije beznačajno ni zagrevanje Pacifika, koje može promeniti vremenske prilike širom sveta - kažu meteorolozi, a prenosi Independent. Tako će se u narednih nekoliko meseci povećati suša u Africi, Indiji i Australiji, očekuju se obilne kiše u Južnoj Africi, dok će u Velikoj Britaniji temperatura ekstremno oscilirati – od toplog do hladnog.
Meteorolozi najavljuju da bi zbog svega ovog 2010. godina mogla biti najtoplija ikad zabeležena.

Ledena ploča može da se rastavi
Prema istraživanjima koje prati BBC, jedan od najvećih glečera na Antarktiku topi se četiri puta brže nego pre 10 godina. Studija nastala kao rezultat satelitskog merenja lednika Pajn Ajlend na zapadu Antarktika pokazuje da se površina pod ledom smanjuje brzinom i do 16 metara godišnje. Od 1994. godine, glečer se smanjio za više od 90 metara, što značajno utiče na nivo mora.
Prema proračunima urađenim na osnovu stope otapanja pre 15 godina, glečer je trebalo da opstane 600 godina, ali novi podaci ukazuju na to on postojati još samo 100 godina. Proces otapanja se najbrže odvija u središtu lednika i strahuje se da bi, ukoliko se bude otapao istim tempom, glečer mogao da pukne i da utiče na otapanje leda dublje u kontinentu. Jedan od autora studije, profesor Endru Šepard sa Univerziteta u Lidsu, rekao je da će se usled otapanja u središtu lednika nivo mora povećati za oko tri ceimetra. „Led zarobljen iza njega, međutim, može da podigne nivo mora za 20-30 centimetara“, rekao je on za BBC njuz.
Lednik Pajn Ajlend je predmet opširnih istraživanja u poslednjih nekoliko godina zbog straha da bi njegov kolaps mogao da izazove ubrzanu dezintegraciju zpadnoantarktičke ledene ploče.
Naslov: Re: Priroda mora da napreduje - Ugrozene vrste, globalno zagrevanje
Poruka od: MarkoKg Septembar 27, 2009, 12:55:21
Najezda zmija
Mada nisu otrovne i retko ujedaju, ovi sve češći gosti gradova širom Srbije ozbiljno su upozorenje o promenama klime i poremećenom eko-sistemu
(http://www.kurir-info.rs//files/image_for_teaser/Thumb_0604poskok.jpg)

BEOGRAD - Sve veći broj zmija koje poslednjih dana plaše građane širom Srbije upozorava na ozbiljne klimatske promene odnosno poremećaj eko-sistema. Pojava da gmizavci u potrazi za hranom okupiraju naseljena mesta jeste posledica dramatičnih promena kojima je izložena naša planeta, tvrde stručnjaci.
Dr Živorad Kostić, predsednik beogradskog ogranka Veterinarske komore, potvrdio je da „zmijska okupacija“ gradskih ulica može da ukaže na neki poremećaj eko-sistema.
- Kao moguća objašnjenja za ovako veliki broj gmizavaca u naseljenim mestima navode se podzemne vode, koje ih privlače, i klimatske promene. I jedno i drugo zvuči logično i moglo bi da bude tačno. Lično smatram da bi velike suše mogle da izazovu takvo ponašanje zmija, ali bez ozbiljnijeg istraživanja na tu temu ne možemo sa sigurnošću govoriti o uzroku - objasnio je dr Kostić.
Sedam ekipa za zoohigijenu pri Veterinarskoj stanici „Beograd“ potvrdilo je da ovih dana ima pune ruke posla sa zmijama i skoro da ne prođe dan bez intervencije. One su učestali gosti Višnjičke banje, naselja na obali Dunava, ali i drugih delova grada. U veterinarskoj stanici kao moguć razlog najezde naveli su i jednostavnu potragu zmija za skrovištem.
- Poznato je da se zmije razmile s proleća u potrazi za hranom, kao i u ranu jesen tražeći skrovište za zimu. Građani se odmah uspaniče misleći da su posredi otrovnice ili da se u okolini nalazi leglo. Međutim, zmije koje obitavaju na gradskoj teritoriji nisu otrovne - to su najčešće vodene zmije, belouške i smukovi. Otrovnice, pitoni i boe, koji ponekad uplaše građane, jesu isključivo odbegli kućni ljubimci. Sve zmije i divlje životinje, koje po prijavi građana naša terenska služba uhvati na teritoriji grada, vraćaju se u svoja prirodna staništa - kažu u stanici.
Veterinari ne isključuju ni verovatnoću da zmije okupiraju grad zbog snažnog uticaja podzemnih voda, na kojima često leže naseljena mesta.
- Zbog toga je Beograd, slikovito rečeno, velika bara koja udomljava ove gmizavce. Njih samo treba usmeriti tamo gde im je mesto - ka rekama i zelenim površinama - dodaju u Zoohigijeni.
Tačan uzrok povećanog broja zmija ulicama još nije dovoljno ispitan, ali stručnjaci tvrde da građani nemaju razloga za paniku. Čak i u slučaju da zmije nekoga ujedu, to nije opasno po život.

Poskok na vratima

Miroslav Stajić, biolog u Institutu „Torlak“, rekao je za Kurir da, iako na teritoriji većih gradova do sada nije uhvaćena nijedna otrovnica, postoje podaci koji ukazuju da se poskoci u poslednjih 50 godina sve više nastanjuju na severu.
- To znači da možemo da očekujemo da će se ova vrsta otrovnica uskoro približiti Beogradu. Poskok kao dominantna vrsta gotovo da je proterao šarku. Uzrok su blage zime, koje omogućavaju veće razmnožavanje i migraciju poskoka na sever - rekao je Stajić.

Pet beogradskih vrsta

Na teritoriji prestonice živi pet vrsta zmija koje nisu opasne i čije je prisustvo čak veoma korisno za okolinu! Vrlo česta je ribarica, koja ima romboidne šare i može da bude dugačka oko metar. Belouška se može prepoznati po tome što iza očiju ima bele mrlje i dugačko i tanko telo. Smuk je tamnosmeđe ili tamnomaslinaste boje, a stepski smuk može da dostigne i dva metra.
Glavna razlika između otrovnih i neotrovnih zmija je u veličini, jer otrovnice ne prelaze 90 cm. Tako se dešava da se mladunci neotrovnih zmija pomešaju sa otrovnicama. Nijedna vrsta nema običaj da ujeda, osim smukulje, koja pri tom i sikće. Pošto je smeđecrvene boje, naziva se još i bakarna zmija.

Neuhvatljivi uljezi

Avgust 2009 - Viđena zmija ispod haube „pežoa 206“ u Kondinoj ulici.
4. septembar 2009 - Jedna zmija pronađena u žardinjeri u Brsjačkoj ulici na Zvezdari, a druga na parkingu na Južnom bulevaru.
13. septembar 2009 - Na uglu Francuske i Gospodar Jevremove prolaznici naišli na zmiju dugačku metar. Ista zmija viđena je i sutradan, ali dok je stigla policija, nezvani gost se izmigoljio i pobegao.
23. septembar 200 - Zmija dužine 30 centimetara, nalik na šarku, viđena u RK „Beograd“ u Ustaničkoj ulici, ali čuvari nisu uspeli da je ulove.


Izvor: Kurir
Naslov: Re: Priroda mora da napreduje - Ugrozene vrste, globalno zagrevanje
Poruka od: NiKooLaa Septembar 29, 2009, 11:10:39
Svetu preti rast temperature veći od očekivanog
Autor: Tanjug | Foto:Ilustracija | 28.09.2009. - 20:38

(http://www.blic.rs/_customfiles/Image/slike/2009/09_septembar/28/slobodno/globalno-zagrevanje-vert.jpg)

Globalna temperatura bi mogla da poraste za četiri stepena Celzijusa do sredine pedesetih godina ovog veka ukoliko se nastavi sadašnji trend emisija gasova s efektom staklene bašte, navedeno je u danas objavljenoj studiji britanskog centra "Met Ofis Hadli".

Ove nepovoljne prognoze su u skladu s prošlonedeljnim izveštajem Ujedinjenih nacija, u kojem je upozoreno da klimatske promene nadmašuju najgore scenarije koje je 2007. prognozirao Međuvladin panel UN za klimatske promene (IPCC).
Lideri najvećih emitera gasova s efektom staklene bašte prihvatili su u junu stavove naučnika da temperature ne bi smele da porastu više od dva stepena Celzijusa iznad predindustrijskih nivoa da bi se izbegle opasne promene klime na našoj planeti. IPCC, koji je 2007. podelio Nobelovu nagladu za mir, ranije je prognozirao da bi globalna temperatura mogla porasti četiri stepena do kraja 50-ih godina, a najnoviji izveštaj potvrđuje da bi do takvog zagrevanja moglo doći i ranije, do sredine pedesetih godina ovog veka.
Oko 190 zemalja će na sastanku u Kopenhagenu u decembru pokušati da postigne sporazum o načinima na koje bi se moglo usporiti globalno zagrevanje.
Naučnici su predočili da je temperatura na našoj planeti porasla 0,7 stepeni Celzijusa tokom prošlog veka. Globalno otopljavanje za prosečno četiri stepena maskira još veća regionalna povećanja, uključujući rast veći od 15 stepeni u delovima Arktika i od deset stepeni u zapadnoj i južnoj Africi. Tako veliki porast temperatura na Arktiku bi, sem otapanja zaleđenog mora, mogao da dovede i do otapanja večito zaleđenog tla koje je do sada zadržavalo u sebi metan, gas s jakim efektom staklene bašte, što bi podstaklo dalje zagrevanje.
Naučnici ukazuju da postoje potencijalno prilično negativne posledice jer bi, između ostalog, kišne padavine u ovom veku mogle opasti za petinu ili još više u delovima Afrike, Centralne Amerike, Mediterana, priobalne Australije, što je "potencijalno ekstremnije" nego što je 2007. prognozirao IPCC.
Naslov: Re: Priroda mora da napreduje - Ugrozene vrste, globalno zagrevanje
Poruka od: NiKooLaa Oktobar 16, 2009, 11:10:30
Naučnici upozorili
Arktik bez leda za deset godina
Autor: Blic online | Foto:AP | 15.10.2009. - 10:19

Severni pol će ostati bez leda ranije nego što se mislilo, upozorio je naučni tim koji istražuje arktičku oblast, prenosi "Dejli telegraf". Prema najnovijim podacima, arktički led će nestati već za deset godina.

(http://www.blic.rs/_customfiles/Image/slike/2009/10_oktobar/15/slobodno/otapanje-arktik-ap-x.jpg)

Naučno-istraživački tim, na čelu sa Penom Hadouom sakupio je podatke koji ukazuju na to da će u narednoj dekadi, tokom letnjih perioda najveći deo Arktika ostati bez leda.
Istraživači su prešli više od 430 kilometara u arktičkom krugu, gde su merili dubinu leda u zimskom periodu. Prosečna debljina je bila 1.8 metara, što je ukazalo na to da je ledeni prekrivač sačinjen u najvećem delu od ovogodišnjeg leda, a ne od višegodišnjih naslaga.
"Našim istraživanjem smo želeli da pomognemo ostalim naučnicima da bolje razumeju ovaj krhki ekosistem", izjavio je Pen Hadou i dodao da veruje da će se trud njegovog tima isplatiti.
Naučnici sa Kembridža su, zahvaljujući analizama, došli do zaključka da se Arktik u poslednje vreme topi sa takvim intenzitetom da će najverovatnije već za desetak godina najveći deo njegove površine ostati bez leda, pa će čak i brodovi moći tuda da plove bez problema.
Dalje analize "Svetskog fonda za prirodu" upozoravaju na "nepovratni trend" koji će izazvati opasne posledice, jer voda apsorbuje više sunčeve toplote od leda, pa će se tako ubrzati proces globalnog zagrevanja.
Topljenje leda bi takođe moglo da pokrene ekstremne klimatske promene, jer će se i morske struje promeniti i pustiti više gasova koji su zahvaljujući efektu staklene bašte bili uskladišteni ispod leda.
Rezultati istraživanja će biti predstavljeni na sastanku Ujedinjenih nacija u Kopenhagenu u decembru, kako bi se svetu pokazalo da je neophodno dalje smanjenje emisija gasova, i sprečilo da se led na Arktiku još više i brže istopi.
Naslov: Re: Priroda mora da napreduje - Ugrozene vrste, globalno zagrevanje
Poruka od: NiKooLaa Novembar 08, 2009, 11:00:10
Nestaju glečeri u Centralnoj Aziji
Autor: Beta | Foto:AFP | 08.11.2009. - 10:05

(http://www.blic.rs/_customfiles/Image/slike/2009/11_novembar/06/slobodno/nepal-gleceri2-AFP-v.jpg)

Naučnici u Kirgiziji su zabrinuti da bi, ako se ne zaustavi globalno zagrevanje, svih 2.200 glečera u toj zemlji moglo da nestane za samo 100 godina.

"Pod uobičajenim okolnostima, glečeri se leti tope, ali zimi ponovo dostižu svoju punu veličinu", kaže geolog kirgijske hidrogeološke agencije Bakutbek Jermenbajev za Bi-bi-si. Međutim, glečeri su se sada smanjili u proseku za 20 odsto.
Glečeri u planinskim zemljama Kirgiziji i Tadžikistanu, koje leže na planinama Tjen Šan i Pamir, ključni su za vodosnabdevanje Centralne Azije. Susednom Uzbekistanu su, na primer, potrebne velike količine vode za intenzivnu proizvodnju pamuka.
Hidrogeološka agencija Kirgizije prati topljenje glečera u poslednjih 50 godina, a za poslednjih 20 se, kaže Jermenbajev, tope mnogo brže nego ranije, dok su neki već sasvim nestali.
Jermenbajev dodaje i da je veličina okolnih planinskih jezera još jedna pokazatelj dejstva globalnog zagrevanja. "Kada glečer počne da se topi, stvaraju se mala jezera, a ona su svake godine sve veća", objašnjava Jermenbajev.
Kada jezero postane preveliko, dodaje ovaj geolog, voda počne da plavi i teče kroz doline i klance ugrožavajući sela koja joj se nađu na putu.
On kaže da su bujice krajem devedesetih godina odnele mnoge kuće u klancu Ala-Arča koji se nalazi na preko 2.000 metara nadmorske visine, oko sat vremena od prestonice Biškeka.
Dok je Kirgizija bila deo Sovjetskog Saveza u ugroženim oblastima je bila zabranjena izgradnja trajnih naselja, a Jermenbajev smatra da bi ta ograničenja trebalo ponovo uvesti.
On kaže da njihov rad na praćenju stanja glečera otežava i činjenica da više ne mogu da pristupe zemljištu koje je privatizovano posle raspada Sovjetskog Saveza.
Jermenbajev navodi da topljenje glečera možda zvuči kao dobra vest u zemljama na nižoj nadmorskoj visini jer im obezbeđuje veće zalihe vode, ali na duže staze će dovesti do nestašica.
Pristup izvorima vode je inače već izazvao napetosti u ovom delu sveta.
Glečeri predstavljaju rezerve zaleđene vode koja se ranije postepeno oslobađala topljenjem leda, ali kada se u nižim predelima ona čuva u rezervoarima, isparava mnogo brže nego na većim nadmorskim visinama gde je hladnije.
"Za te zemlje nije dobro da u rezervoarima čuvaju velike zalihe vode jer ona može da ispari, a od toga neće imati nikakve koristi", kaže Jermenbajev.
On smatra da bi izgradnja brana na planinskim jezerima predstavljala kratkoročno rešenje jer bi voda mogla duže da se čuva, a i njen tok ka nižim predelima bi se bolje regulisao.
Takvi predlozi na žalost nisu popularni kod suseda na nižoj nadmorskoj visini koji ne žele nikakva ograničenja u vodosnabdevanju.
Jermenbajev naglašava da bi jedino dugoročno rešenje bilo zaustavljanje globalnog zagrevanja, a ako se to ne dogodi, izgled planina će se zauvek promeniti.
Naslov: Re: Priroda mora da napreduje - Ugrozene vrste, globalno zagrevanje
Poruka od: NiKooLaa Novembar 25, 2009, 21:59:04
Mrtvom moru preti sušenje
Autor: Beta | Foto:AP | 25.11.2009. - 08:59 izmena 09:25

Mrtvom moru, najslanijem vodenom prostranstvu na svetu koje sadrži blagotvorne minerale, preti da uskoro postane obična močvara, pre nego što potpuno nestane.

(http://www.blic.rs/_customfiles/Image/slike/2009/11_novembar/25/slobodno/mrtvo-more-AP-x.jpg)

Nivo mora smajuje se godišnje za jedan metar a obala se na nekim mestima smanjila za više od jednog kilometra, saopštili su stručnjaci.
Mrtvom moru, posećenom turističkom mestu, preti potpuno sušenje do 2050. godine, a glavni krivac je ljudska nebriga.
"To je veoma ozbiljno i niko ništa ne čini da spasi more" zbog
nedostatka saradnje i izraelsko-palestinskog sukoba, izjavio je
hidrolog Dureid Mahasneh.

(http://www.blic.rs/_customfiles/Image/slike/2009/11_novembar/25/slobodno/zagadjenje2-AP-x.jpg)

Zemlja sve manje podnosi posledice ljudskih aktivnosti

Naša planeta sve manje može da podnosni posledice ljudskih aktivnosti i potrebno joj je najmanje 18 meseci da obnovi izvore koje godišnje potroši
čovek, saopštili su međunarodni stručnjaci.
Udruženje za zaštitu životne sredine "Global futprint netvork" saopštilo je da čovečanstvo koristi izvore i proizvodi ugljen-dioksid, glavni gas za stvaranje efekta staklene bašte, 44 odsto više nego što to priroda na Zemlji može
da podnese. U izveštaju udruženja se navodi da su "alarmantni simptomi" ugroženosti planete klimatske promene i zagrevanje.
Naslov: Re: Priroda mora da napreduje - Ugrozene vrste, globalno zagrevanje
Poruka od: NiKooLaa Decembar 09, 2009, 09:51:18
Svet koji tone

(http://www.novosti.rs/upload/images/2009/12dec/0812/sve-maldivi.jpg)
Upozoravajuća podvodna sednica vlade Maldiva

 NIVO mora na planeti mogao bi do kraja veka da poraste za gotovo dva metra - ranije nego što se očekivalo - čime bi apokaliptički scenario velikog potopa postao realnost.
Nemačko-finski par naučnika, Martin Vermer sa Helsinškog univerziteta za tehnologiju, i Štefan Ramštorf iz Potsdamskog instituta za istraživanje klime, došli su do ovog zaključka na osnovu merenja nivoa i temperature mora u poslednjih 130 godina.
Od 1990. godine nivo mora se povećavao za 3,4 milimetra godišnje, dva puta brže nego tokom 20. veka. Aktuelnim globalnim zagrevanjem, taj proces će, tvrde oni, da dobije na ubrzanju, i do kraja stoleća se poveća za 1,9 metara, preteći priobalnim metropolama i celim ostrvima.
- Da bi se ovaj proces preokrenuo emisija gasova koji izazivaju globalno zagrevanje morao bi pod hitno da se prekine - upozorili su naučnici.
Dok predstavnici 192 zemlje, okupljeni do 18. decembra na najvećem ikad organizovanom skupu UN o klimi u Kopenhagenu, ukrštaju koplja utvrđujući ko je najodgovorniji za globalno otopljavanje, i ko kome treba da plati da bi se, eventualno, proces zaustavio, nivo mora neumitno raste.
-
Posetite Maldive - dok još možete! - poručuju oni željni zarade, dok stanovnici ostrva vape za pomoć.
Otkrića dvojice naučnika, nedelju dana pošto je još jedan međunarodni tim naučnika ustanovio da su ranija predviđanja o rastu mora od 59 santimetara u ovom veku preterano optimistična, alarmirala su ne samo stanovnike ostrva “izgubljenih” u okeanima, već i one u moćnim zemljama.
Na udaru neumoljive vodene stihije mogli bi se, upozoravaju naučnici, naći istočni delovi Engleske. Povećavaju se šanse da olujni nanosi izazovu poplave i u velikim priobalnim gradovima, poput Njujorka i Londona. Nju Orleans je već iskusio svu tragiku nepripremljenosti za suočenje sa poplavama.
Delovi Bangladeša mogli bi, predviđa se, da budu poplavljeni i opustošeni. Sa lica zemlje nestala bi mnoga ostrva, poput Maldiva ili Tuvalu, koji su i mesta sa najvišim stepenom rizika od nestanka sa lica zemlje.
Holandija dobrim delom leži ispod nivoa mora, najpomnije meri porast nivoa vode još od 1700. godine, beležeći stalni rast od oko milimetar i po godišnje. Rame uz rame po revnosti je i Australija, koja beleži podizanje nivoa mora od milimetar godišnje.
- Samo 20 santimetara viši nivo mora ostavio bi 740 hiljada ljudi bez doma u Nigeriji - upozorava se, uz procenu da će čak petina stanovništva, odnosno dve milijarde ljudi živeti u predelima povećanog rizika od poplava.

OBAMA MOŽE BEZ SENATA
VLADA SAD preduzela je odlučujući korak - proglasila je da gasovi koji izazivaju efekat “staklene bašte” ugrožavaju zdravlje američkih građana i da moraju potpasti pod zakonsku regulativu. To znači da predsednik Barak Obama sada može da naredi smanjenje emisije štetnih gasova bez potrebe da za to dobije i podršku Senata, u kojem je trenutno blokiran predlog zakona o klimatskim promenama. EU i UN pozdravili su odluku SAD.

KANIBALIZAM BELIH MEDVEDA
TOPLjENjE arktičkog leda uništava lovišta belih medveda, pretvarajući ih u kanibale. Mužjak belog medveda zatečen je sa ostacima mladunčeta u čeljustima, 300 kilometara severno od kanadskog grada Čerčila.
Naslov: Odg: Priroda mora da napreduje - Ugrozene vrste, globalno zagrevanje
Poruka od: MarkoKg Maj 31, 2010, 11:54:20
Mesožderi polako izumiru
E. B. | 30. 05. 2010. - 00:02h |

Na zemlji se odvija šesto po redu masovno izumiranje, kojim je obuhvaćena približno jedna četvrtina svih vrsta sisara, kaže Ana Dejvidson, međunarodni istraživač u oblasti konzervacije životinjskih vrsta i saradnica Univerziteta države Nju Meksiko i Univerziteta Meksika u Meksiko Sitiju.

(http://www.blic.rs/data/images/2010-05-29/42680_vesnamaca_f.jpg?ver=1275151530)

Kaže da opasnost po sisare proističe iz nekoliko činilaca, kao što su klimatske promene, uništavanje šuma i ilegalan lov.

Dejvidson i nekoliko drugih naučnika koji se bave pitanjima konzervacije razvili su kompjuterski model za projektovanje mogućih trendova izumiranja ugroženih sisara, koje je identifikovao Međunarodni savez za konzervaciju prirode, IUCN.
Ona dodaje da je model dizajniran tako da pokaže koje će vrste sisara biti ugrožene u budućnosti, uzimajući u obzir nekoliko ekoloških faktora, kao što je ukupna površina zemlje na kojoj se kreću.


Spisak obuhvata više od 1.100 ugroženih životinja, od kojih su neke svrstane u kategoriju kritično ugroženih, kao što je iberijski puh. Druge, kao mačka ribolovac, iz jugoistočne Azije, smatraju se za ugrožene vrste zbog gubitka prirodnih staništa.


– Uzimamo u obzir da li neka životinja živi na zemlji, na drveću, u okeanu ili drugde. Takođe unosimo veličinu grupa, što je mera društvenosti pojedinih vrsta. Koristimo istorijske podatke koji nam pokazuju koliko brzo se neke životinje razmnožavaju i tome slično – kaže ona.


Ana Dejvidson kaže da su vrste krupnijih životinja ugroženije od manjih jer se često nadmeću sa drugim mesožderima za prostor i hranu, pa ne rađaju mnogo mladunaca.


Ovaj kompjuterski model predstavlja pokušaj da se pomogne konzervatorima da precizno usmeravaju svoje resurse.
Naslov: Odg: Priroda mora da napreduje - Ugrozene vrste, globalno zagrevanje
Poruka od: MarkoKg Jul 21, 2010, 11:18:23
Ubrzano topljenje glečera na Mont Everestu
Tanjug | 21. 07. 2010. - 10:14h | Foto: AFP

Novi snimci sa Mont Everesta, najvišeg planinskog vrha na Zemlji (8,848 metara), pokazuju da se tamošnji glečeri u poslednjih osam decenija tope alarmantnom brzinom.

(http://www.blic.rs/data/images/2010-07-19/59027_mont-everest-afp_ff.jpg?ver=1279530153)
Severna strana Mont Everesta, glečer Rongbuk 1921. (levo) i 2007. godine

Najnovije fotografije, čiji je autor američki alpinista Dejvid Briširs, ukazuju na značajno topljenje leda.

Fotografije su snimljena na zahtev udruženja "Asia Society" sa istog mesta na glečeru Rongbuk na severnom delu Mont Everesta u Tibetu, prenosi britanski list Telegraf.

"Fotografije razotkrivaju zapanjujuću istinu, a to je da led na Himalajima nestaje. U pitanju su alarmantni gubici ledene mase", izjavio je Briširs.

Pitanje topljenja glečera na Himalajima postalo je kontroverzno nakon što je naučno telo Ujedinjenjih nacija moralo da se izvini javnosti, jer je greškom saopštilo da će glečeri na Himalajima nestati do 2035. godine.