samo-opusteno Magija
Pages: 1
Voodo Magija Teorija i Praksa By: Mord Date: Septembar 13, 2019, 13:17:38
Vidim da postoji tema o vuduu ali je tema zaključana ne znam zašto ali je to bio i ostao jedan od mojih najomiljinijih sistema Hermetizma. Ovo ovde nije klasičan Voodo sistem već je Hermetički sistem Vudua zasnovan na učenju Bakulu Baka zapadnog hermetiste iniciranog u visoki stepen Vudua pa mi je žao da posedujem sistem i da ga ne podelim sa drugima da ga mogu i drugi koristiti ako ih ovo interesuje. Ovo sam preneo sa mog bloga tamo je i dat i pdf na naškom jeziku sa ritualima za preuzimanje koga interesuje. Sa ovim Vuduom sam se upoznao još 1984g. Predivan sistem.

Čujem neko pita ima li rituala Vudu Lutke? Ima ali se zove Viši Ritual Vudu Lutke u kojem operater deluje na samog sebe za razliku od Nižeg Rituala Vudu Lutke u kome operater deluje na druge ljude. Ako se znaju principi Više Lutke lako je posle primenuti principe na ritual Niže Lutke i ,,lečenje" Vudu akunputurom.

Vudu je sistem za sebe i ne sme se mešati i kombinovati sa drugim sistemima magije ali pošto je deo Psihičke Magije može se uporedo raditi sa drugim sistemima. Jedino je moguće kombinovati ga sa hermetizmom ja ću na to skrenuti pažnju kako kada do toga stignemo. Pošto ću kasnije dati još jedan Kabalistički Ritual Psihičke magije možete ga raditi uporedo sa HuDu sistemom ali ne mešajući ih jer sistemi nisu kompatibilni ali principi JESU isti i koriste se u celoj Psihičkoj magiji.

Ovde nije predstavljen klasičan haićanski Vudu već hermetički HuDu sistem zasnovan na dve porodice loa Vudua i to loa Hu duhovi Vode i Du duhovi Zemlje koji je dao hermetista Bakulu Baka upućen u visok stepen tradicionalnog Vudua.

Ovaj sistem Vudua je nemoguće naći više u Serbiji a predivan je kao i sredstvo za spiritualni razvoj, jednom rečju magija za čitav život. Želim da ga postavim ovde da ne bi ostao zaboravljen koliko je to moguće. Izbor je vaš očekujem da će biti onaj pravi. Uradite za sebe nešto Magija je najveći poklon koji neko može dobiti.

Sve potrebne informacije vezane Psihičku Magiju neće biti date na jednom mestu već ,,rasute" jer bih ovde hteo da obradim Vudu a dole će biti dat link za PDF za preuzimanje u kome su dati neki rituali oni najvažniji. Važno je dati svoj pečat ritualu da postane vaš ali bez teorijskog znanja i posedovanja tkz. ,,ključeva" (odgovora na šta,kako,zbog čega, zašto) neće biti uspeha. Tajna uspeha u Magiji je u nijansama! Najteže u magiji je obezbediti prostoriju za rad bez uznemiravanja drugih ljudi. Kada se to postigne ostalo je relativno ,,lako".

Najvažnije informacije će biti sabijene a ne pročitati knjigu debelu iljadu stranica da bi dobijene informacije stale na dve strane dok je ostalo prazna retorika da se nešto tobože ,,duboko umno" napiše. Drugo teorija je takva kakva jeste i ne valja ulaziti u duboko analiziranje tipa: ,,Zašto je Zemlja okrugla a nije ravna i što je okrugla a ne kockasta?" i sl. Jer je takva analiza besplodna. Već valja analizirati šta se može učiniti sa tim što je Zemlja takva kakva jeste i naći način da se pošalju talasi kroz nju kao naš dragi Tesla da bi se dobio rezultat.

Teorija su principi na kojima se zasniva sistem. Vaš posao je da ga razumete kako radi i da ga pustite u rad da bi dobili potreban rezultat. Što je još važnije ne budite ,,gadljivi" loa HuDu-a su vaši prijatelji ako ih spoznate neće vas ostaviti na cedilu čak iako mislite da je sve beznadežno.

Vera u nešto nije sinonim za poverenje u nešto. Poverenje je važnije od vere. Ja ,,verujem" u nekog tamo boga ali nemam POVERENJE u njega!

Vudu je veoma kopleksan filozofsko-religijsko-magijski sistem koji je stvoren na Haitiju i može se svrstati u inicijatičke religije sa izraženom praktično-filozofskim aspektom. HuDu sistem je zasnivan na formuli Tetragramatona po kojoj se odvijaju svi procesi u univerzumi. Tetragramaton predstavlja 4 Sveta Kabale.

   1.  Početni aktivni princip koji inicira procese i kome odgovara Arhetipski svet ili svet čistih ideja njemu odgovara Elemenat Vazduha.

   2.  Pasivni princip, nosač početnog aktivnog principa kojem odgovara Kreativni Svet svet pojedinačnih modela proisteklih iz čistih ideja i Elemenat Vatre.

   3.  Treća faza je spoj prve dve i odgovara joj Formativni svet na kojem modeli počinju da se sažimaju i konkretizuju na putu ka ostvarenju i Elemenat Voda.

    4.  Četvrta faza u kojoj su sadržane prethodne tri i kojoj odgovara Materijalni svet ili fizički plan konkretnih formi a čiji je Elemenat Zemlja.

Oni koji poznaju Kabalu imaju drugačiju interpretaciju elemenata dodeljenih svetovima pa tako imamo prvi svet

1. Aziluth-King-wand-Vatra

2. Briah-Queen-cups-Voda

3. Yetzirah-princ-sword-Vazduh

4. Assiah-princeza-pentacles-Zemlja

I različitu teoriju kako elementi deluju, međutim kako svi svetovi imaju sva četiri elementa u sebi nema suprotnosti između ovih teorija već različiti pogled na istu stvar tako da se mnogo ne opterećujete različitim tumačenjima. Važno je shvatiti da u HuDu sistemu operišemo sa poslednja dva Sveta. Loa Hu pripadaju Formativnom svetu i to elementu vode a loa Du pripadaju Materijalnom svetu i elementu zemlja.

Loa znači duhovi koji odgovaraju približno antičkim bogovima oni su ovo je VAŽNO shvatiti; loa Vudua su personifikovane kosmičke snage i inteligencije, uobličene u arhetipskim slojevima Kolektivnog Nesvesnog.

Kolektivno Nesvesno je neka vrsta psihičke matrice u kojom je arhetipskim simbolima zabeleženo celokupno iskustvo ljudske rase i čija je ,,kopija" usađena u svakog čoveka. Astralna Svetlost hermetizma je identičan pojam. S toga kada radite sa duhovima vi u stvari stupate u kontakt sa dubokim slojevima Kolektivnog Nesvesnog njegovim snagama – kosmičkim snagama koje potpomažu čovekovu psihičku evoluciju.

Uffff koja rogobatna definicija i objašnjenje za zadovoljavanje znatiželje pojedinca a potpuno bezvredna za praktičan jer je vredan samo REZULTAT.

U jednoj lekciji se koristi VEVE. To su simboli loa koji imaju ključnu ulogu u Vudu ceremonijama. Ako vas dublje zanima Vudu možete ga proučavati i koristiti u ovome HuDu sistemu. Radi se o crtežima čija je simbolika višeslojna i duboka a skup vevea čini jedinstvenu Svetu Knjigu Vudua. Poput Tarot karata ili Ji Đinga; vevei su psihološke mašine koje transformišu psihičku energiju i kod sledbenika izazivaju izmenjena stanja svesti, potrebnih za uspešno obavljane rituala i magiskih operacija. Oni su takođe i ,,poziv za loa" simboli koji privlače kosmičke snage oličene u Vudu duhovima.

Kasnije videćete da su pentagrami i heksagrami (ništa drugo do vevei samo se drugačije zovu) i ostali simboli ništa drugo do električna kola kroz kojih je potrebno pustiti struju da bi se dobio potreban rezulatat. E to šta je ,,struja" to je Arkanum (vrhovna tajna) i predstavlja jedan od sakrivenih ključeva u magiji. Kroz dalji tekst sami ćete zaključiti šta je ,,struja" koja se mora pustiti u bavljenju bilo kojem obliku magije od ove pa do zazivanje ,,Demona" koji se pomoću umetnosti metoda magije mogu i hoće pojaviti u vidljivom obliku i od njih zatražiti šta želite u okviru njihovog domena. Mada je njihova magija mlogo komplikovana, ali to je već tema za sebe.

Ritual Vudua započinje Ritualom Samoinicijacije. To je ,,čin uvođenja u tajnu" ili jednostavno sami sebe uvodite u sistem HuDua. Izražavate želju da se bavite Vudu magijom.

U Ritualu Samoodbrane se govori o odbrani od negativnih uticaja koji se mogu stvoriti - neko ili nešto i kako se odbraniti od njih recimo protivu mobinga i slično može se ritual upotrebiti kao i za uopšte dobar uticaj....Privlačite dobre vibracije a loše eliminišete. Samo je nebo granica za vidove primene ovog rituala.

Mogao bih ovde objasniti teoriju kako se vrši psihički napad nameran (pomoću magije) ili nenameran stvaranjem koncentrata negativne energije na Astralu (Formativni plan) koji se zatim ispoljavaju na Materijalni plan ali je zaista nebitno za praksu znati mehaniku automobila pa neću u to zalazit.

Dodatno objašnjenje za Viši Ritual Lutke. Istu lutku možete koristiti više puta u jednoj seriji sa jednim ciljem na primer lečenje Marijana Rističevića Vudu akumpukturom. Pa kada je izlečen ondak je uništavate sledećim malim ritualom. Postavite lutku na vaš oltar i obratite se lutki:

"Ja ti uzimam život. Prahu prah, pepelu pepeo!"   

Potom izgovorite svoje ime kojim ste krstili lutku ali unatraške i pretopite lutku jer se ona obično pravi od voska najbolje. Na mestu gde je srce izbušite dublju rupicu u koju kanete par kapi vaše krvi i zatim je zatvorite voskom na lice lutke možete zalepiti vašu malu sličicu lica ko sa lične karte a na glavi zalepite vašu kosu......

                               
Odg: Voodo Magija Teorija i Praksa By: Mord Date: Septembar 13, 2019, 13:20:38
                                                                       PRAKTIČAN RAD

Potrebno je imati oltar neki stočić, komodu i sl. idealno je biti u obliku dvostruke kocke pola metra širine i metar visine. Sa tim što je donja polovina ofarbano u crno a gornja polovina u belo pola metra belo pola metra crno tako da se dobiju dve spojene kocke to je ideal. Zatim čaršav treba biti beo i koriste se sveće u boji i mala čaša sa vodom i posudica za tamjan. Sem komode ili stočića sve ostale stvari moraju biti NOVE i NE SMEJU SE KORISTITI nizašta drugo osim za Vudu. Za drugi sistem magije moraju drugi čaršav i sveće svećnjaci i šta već. To izražava poštovanje, rešenost i nameru. Koliko snage uložite višestruko će vam se vratiti.

Teorija kaže da se Ritual Samoinicijacije radi SAMO JEDANPUT i da se više ne ponavlja dok ostale rituale možete raditi bilo kojim redom ali NEMOJTE U ISTOM DANU RADITI DVA ILI VIŠE RAZLIČITIH RITUALA NITI PONAVLJATI ISTI. Ostavite razmak od najmanje jednog dana a najbolje tri dana kada steknete iskustva.

E sad praksa pošto učenik nije savlada sve tehnike potrebne za uspešno obavljanje rituala valjalo bi Ritual Samoinicijacije ponoviti nekoliko puta dok se ne oseti da si ZAISTA iniciran u HuDu sistem. Vi za sebe odlučite sami. Što se ostalih rituala tiča videće te da je moguće uporedo raditi Kabalistički Ritual sa istim ciljem uporedo sa Vuduom.

Postupak paljenja sveća i gašenja se ponavlja i uvek je isti kao i prizivna molitva koje su kratke i valja ih naučiti napamet. Operacija se mora uraditi bez zastajkivanja i grešaka da bi se moglo koncentrisati na struju koju ćemo pustiti i valja uložiti pošteni napor. Magija je kao i studiranje. Oćete da bude hirurg koliko napora i žrtvovanja morate izvršiti da bi ste to postali ali ako vam se ruke tresu nema ništa od hirurgije iako ostalo znate sve ko Dr Strange. Razmislite o ovom jer je ovo trik pitanje – konstatacija.

Molitve valja izgovoriti glasno personalizujte ih i uložite maksimalnu koncentraciju; prožmite ih sa energijom i emocijama i uživite se u njih. Zato sam rekao da valja Ritual Samoinicijacije valja ipak uraditi više puta sve dok se ne ostvari maximalan efekat ovoga. Valja biti izolovan bez bilo kakve smetnje koje su fatalne za operaciju mislite na hirurgiju u njoj leži Arkanum. ,,Prizivaj često i zapali sebe molitvom!" Vodite dnevnik o vežbanju.

Pored praktičnih koristi u svakodnevnom životu ove tehnike predstavljaju i efikasno sredstvo spiritualnog samorazvića. Ulažući ozbiljan trud i stupajući u kontakt sa spiritualnim snagama koje stoje iza HuDu sistema, Vi ćete otvoriti još jedne dveri sopstvenog bića i zakoračiti u jedan odista čudesni svet.

U molitvama se upotrebljava reč ,,mrtvi". Nemojte biti gadljivi. To je jednostavno termin, sinonim za one koji više ne borave u ovom svetu materijalne kreacije već žive u onostranom svetu ali mogu da deluju na fizičku ravan.

Izgovorite ovo: ,,Nema tame u silama mrtvih!" pa ponovite ovako: ,,Nema tame u silama mrtvih!" pa probajte ovako: ,,NEMA TAME U SILAMA MRTVIH!" Ako to rečete mlako ,,Pošto nisi ni studen ni vruć izbljuvat ću te iz usta svojih!" nema uspeha u nikakvoj magiji..

             Ritual Samoinicijacije Opšte napomene

Ritual je jedno od najmoćnijih oruđa psihičke magije i magije uopšte. To je u stvari skup tačno propisanih simboličkih postupaka koji preko svesti i nesvesnog operatora snažno deluju na njega ili na drugu osobu. Način delovanja u principu je isti kao kod magijskih simbola, jer su ritualni postupci su u biti živi simboli kadri da psihičku energiju transformišu i usmere u određenom pravcu.
Nužni preduslov za efikasnost rituala jesu snažna mentalna koncentracija ili misaona usredsređivanje i isto tako snažno emocionalno uživljavanje. Ova dva elementa su osnova svih psihomagijskih operacija. Ta dva činioca su pravi ključevi za prodor na više planove egzistencije po formuli Tetragramatona; koji je neophodan uslov efikasnosti magijskih operacija. Stoga prilikom izvođenja Rituala Samoinicijacije kao i ostalih rituala, morate da uložite napor da postignete što je moguće veću mentalnu koncentraciju i emocionalno uživljavanje. Morate se maximalno uživeti u čitav postupak i obaviti ga iskreno i predano. Molitve morate izgovoriti sa predanošću i usredsređenoštuću. Vi treba zaista da se posvetite duhovima HuDua koji su personifikovane snage dubokih slojeva vašeg sopstvenog nesvesnog.

Nemojte da vas zbunjuje simbolički sadržaj molitve. One u stvari spadaju u kategoriju verbalnih magijskih formula koje kao i simboli nose energetsko ,,punjenje" te su kadre da deluju na svesnu i nesvesnu psihu operatora. To važi za celokupnu magiju....

Ritual je na PDFu dole je link ove su date samo opšte napomene.

Kada zamišljate o loa to ne mora da bude u vidu konkretnih obličja već da osetite njihovo prisustvo kao snagu sa kojom stupate u kontakt u svom magijskom radu. Ova faza treba da traje 5~6 minuta.....i važna je za sve rituale koje obavljate...

Kada ste jednom (ili više puta) obavili Ritual Samoinicijacije spremni ste da počnete sa praktičnim radom po HuDu sistemom. Time ste stekli jedno delotvorno psihomagijsko oruđe kojim možete efikasno da utičete na sebe i okolnosti koji vas okružuju. Ono takođe može postati sredstvo vašeg spiritualnog razvoja. U kojoj meri ćete ga iskoristiti zavisi samo od vas.

                             Ritual Za Ostvarenje Želja

Psihička magija bilo kom sistemu pripadala uvek deluje preko svesti operatora (uključujući i njegovo nesvesno). Stoga je jedna od definicija magije kaže da je magija sposobnost izazivanja promena u svesti po sopstvenoj volji. Spoljne okolnosti su samo odraz čovekovog unutrašnjeg stanja. Aspirant menjajući svoja unutrašnja stanja tj. stanja svoje svesti time menja i spoljne okolnosti.
Volja je osnovni činilac psihičke magije. Ona je glavni pokretač koji dovodi do promena u svesti a time i do promena određenih stanja i okolnosti.

Druga definicija magije kaže da je to sredstvo za dostizanje onogo što trenutno nije dostižno. Tu dolazimo do problema dostupnosti želje.

Želite da postanete prešjednik države dok ste običan građanin kako će te to postići? Lako! Ako radite odmah ritual da postanete prešjednik nikada nećete uspeti. Ali ako se učlanite u najaču partiju i radite ritual da budete njen omiljeni član put do ministarskog mesta je veoma kratak. Put od ministra do premijera još kraći a od premijera do prešjednika najkraći. Tu treba uzeti u obzir da se može desiti i ono ,,Dok nekom ne smrkne drugom ne svane" izbor je vaš.

Nikada nemojte da vizualizujete ili radite ritual za novac kao takav već pre posao koji će vam doneti novac jer se može desiti da dobijete novac na osnovu smrtnog slučaja od osiguranja ili slično.
Ili želite sedmicu na lotou. Prvo treba da vidite da li ste maler koji ni jedan ne može da pogodi ili možete da dođete do četvorke. Ako možete radite ritual da dobijete jedan broj više ako li ste maler ondak je mnogo teže...

Ima jedna priča da je francuz igrao loto veoma dugo ali je potrefio zgoditak tek kada je ostario i zato izgradio WC po Parizu. Kada su ga pitali što? Neka ljudi seredu i pišaju na moju sreću. Neke stvari nisu vredne uloženog napora sve ima svoj limit. Ako li pak imate nekog u porodici da je srećne ruke možete da radite ritual za njega da on dobije sedmicu itd.

Osnovno pravilo je da se borite i na materijalnom planu za ostvarenje svoje želje ritual je tu da pomogne kada mito ne pomaže. Ključevi psihičke magije će se još razrađivati u drugim temama.

Veoma važan deo je u kome na kraju rituala radite vizualizaciju. Vizualizacija je zamišljanje snagom imaginacije željenog događaja, stanja ili promene. Tim postupkom stvaramo model željenih promena na astromentalnim planovima na kojima se odvija vizualizacija (jer to je misaoni proces praćen emocijama). Stvarna promena koju vizualizujemo izazivamo na višim planovima (i time uzrokujemo njeno ostvarenje na materijalnom planu), treba da je dovoljno jaka kako bi mogla da se materijalizuje. Misaona forma ili emocija je jača tj. što više energije sadrži to joj je vek na astralu duži i time mogućnost njenog ostvarenja na fizičkom planu veća. Stoga vizualizacija mora da zadovolji sledeće uslove:
-      Jasna, precizna i živa psihička slika,
-      Emocionalno uživljavanje u tu sliku i
-      Uložen napor volje.
Na taj način će se misaoni model, psihička slika koju stvarate,
"napuniti" dovoljnom količinom psihičke energije kako bi mogla
da se ,,spusti" na fizički plan odnosno materijalizuje. Različite
vibracije se odbijaju a iste privlače...


Odg: Voodo Magija Teorija i Praksa By: vidoviti prevaranti Date: Jun 30, 2020, 10:13:54
VIDOVITA LAMIJA PREVARANT
VIDOVITA MAJKA ANAMARIJA PREVARANT
VIDOVITA BLAGINJA PREVARANT
VIDOVITA MOCNA IVA PREVARANT
VIDOVITA LAMIJA PREVARANT
VIDOVITA VERICA PREVARANT. NACE VERICA JE MENI PRETILA I REKLA DA JE POLICIJA NJENA I DA IM NEMOZE NIKO NISTA
VIDOVITA VERICA PREVARANT
ISCELITELJKA MARIJA PREVARANT
CUDOTVORNA MIHOLJKA PREVARANT
VIDOVITI BOZIDAR PREVARNT I LAZOV
OTAC MILOMIR PREVARANT I LAZOV
VIDOVITI MONAH PAVLE PREVARNT I LAZOV
Otac Milomir prevarant
VIDOVITA DANIJELA PREVARANT
VIDOVITA JOVANKA PREVARANT
VIDOVITA MAJKA VAGELIJA PREVARANT
VIDOVITA BLAGINJA PREVARANT
VIDOVITA REGINA PREVARANT
VIDOVITA AMALIJA PREVARNT I LAZOV
VIDOVITI JAKOV PREVARANT
VIDOVIT MILA PREVARANT
VIDOVITA BLAGINJA PREVARANT
VIDOVITA MELISA SPSILAC PREVARNT I LAZOV VIDOVIT BAKA STANA PREVARANT I LAZOV VIDOVITA ILDA PREVARANT
VIDOVITA SLVENKA PREVARANT I LAZOV INACE MI JE REKLA DA PUSIM
BELI MAG MEHMED I PROROCICA AZRA PREVARANTI I LAZOVI