samo-opusteno Aktuelnosti
Pages: 1
Stranci uteruju dugove po Srbiji By: [Glasnik] Date: April 04, 2014, 04:03:07

Stranci uteruju dugove po Srbiji    DA građane Srbije pokušava da „očerupa“ ko kako stigne najbolje pokazuje slučaj Beograđanina V. S., koji je pre četiri godine izmirio dug prema kablovskom operateru SBB, raskinuo ugovor i vratio opremu. Nakon izvesnog vremena, pozvali su ga iz „Svea finans“ kompanije i rekli mu da su otkupili njegov navodni dug od 5.919 dinara od SBB, koji mora da plati! Osim što dug ne postoji i V. S. ima dokaze (aneks na ugovor o raskidu sa SBB), problem je i što „Svea finans“ po zakonu, pošto nije ovlašćeni izvršitelj, nema pravo da od njega potražuje novac. Sve što može jeste da ga tuži sudu. – Pre nego što sam napustio stan u kom sam sa porodicom živeo, otišao sam u SBB da razdužim opremu – priča V. S. – Kao uslov tražili su da platim dva meseca unapred pretplatu i zapretili da će u suprotnom ugovor nastaviti da teče i dug će mi se gomilati. Platio sam šta su tražili i raskinuo ugovor. Četiri godine kasnije poštom mi je stiglo obaveštenje firme „Svea finans“ da im je SBB, u oktobru 2013, ustupio moja navodna dugovanja. V. S. je odmah pozvao „Svea finans“ i tako počinje šetanje od jedne firme do druge. On napominje i da u vreme dok je koristio usluge SBB i račune plaćao u njihovoj ekspozituri u Ulici kralja Petra, na priznanici nikada nije pisalo koja usluga i za koji mesec je izmirena, što otvara prostor za manipulacije. – U SBB kol-centru su mi rekli da kod njih ne postoji nikakvo dugovanje po osnovu mog ugovora, ali su izbegavali da mi dostave kopiju raskida ugovora. Srećom, ja taj ugovor imam. Ali cela ova situacija i stres koji izaziva pomisao da ću morati da platim fantomski dug ma kako on bio mali ugrožava mi zdravlje. Pokušao sam i u poslovnici VIP da prijavim telefonsko uznemiravanje, ali su me odbili jer „nije standardno uznemiravanje već agencija za naplatu dugovanja“. V. S. je na kraju alarmirao portal InfoSerbia tim i angažovao advokata, koji mu je „otvorio oči“ šta „Svea finans“, inače kiparska firma, pokušava da uradi stalnim pozivanjem – da izvrši pritisak i natera ga da prizna nepostojeći dug, što će snimiti i iskoristiti na sudu, pozivajući se na član 387 Zakona o Obligacionim odnosima. U Srbiji, inače, postoji više stranih agencija koje otkupljuju tuđe dugove. Pošto građani ne znaju da dugovi mogu da se naplate samo sudskim putem ili preko izvršitelja, mnogi „nasednu“ na priče o ogromnim kamatama i krivičnoj odgovornosti, pa na kraju plate. – Agencije za naplatu potraživanja sa poveriocima najčešće zaključuju ugovor o nalogu i na osnovu njega istupaju kao poveriočevi nalogoprimci. Po tom osnovu ispituju bonitet dužnika, posreduju u postizanju dogovora radi otplate duga, pokreću postupke prinudne naplate, sve u skladu sa nalogom poverioca. Prema važećim propisima, prinudna naplata je u isključivoj nadležnosti sudova i izvršitelja, pa navedene agencije ne mogu vršiti prinudnu naplatu, već samo inicirati takve postupke – objašnjava Aleksandra Trešnjev, predsednik Komore izvršitelja. Ni u SBB, ni u „Svea finans“ kojima smo se obratili, nisu objasnili zašto, ako znaju propise, pozivaju dužnike.  ZASTAREVA ZA GODINU DANAPOTRAŽIVANjA za upotrebu radio ili TV prijemnika, prema Zakonu o obligacionim odnosima, zastarevaju nakon godinu dana. Pošto su kod V. S. u pitanju dugovi za kablovsku televiziju nastali pre četiri godine, ako i dođe do tužbe, V. S. će svakako moći da uloži prigovor zastarelosti.Zabranjeno je preuzimanje teksta bez saglasnosti redakcije.