samo-opusteno Aktuelnosti
Pages: 1
Beogradske priče: Poštari „klizali“ na Dunavu By: [Glasnik] Date: Januar 18, 2014, 16:05:58

Beogradske priče: Poštari „klizali“ na Dunavu    Ovogodišnji januar se na našem podneblju nije mnogo „proslavio“ i do sada zima nije pokazala zube. A nekada je to umela da radi mnogo oštrije, i to tako što su se i Dunav i Sava gotovo redovno ledili. Prvo bi sante počele da prete iz gornjih tokova ovih reka, da bi neretko njihov tok u Beogradu bio potpuno zaleđen. Ratna 1942. godina započela je upravo takvom, oštrom zimom, i u januaru te godine list „Novo vreme“ pisao je o mukama, ali i snalažljivosti beogradskih i pančevačkih poštara. Poslednjeg dana januara novinari objašnjavaju kako je poštanski saobraćaj između dva grada ponovo uspostavljen. Ali kako… – Budući da se pošta između Beograda i Banata nagomilala, odlučeno je da se pristupi razmeni pošte na jedan sasvim nov, ali i dosta rizičan način – beleže ondašnji novinari. – Izvršen je telefonski dogovor da se poštanske pošiljke donesu do sredine Dunava i da se tamo izvrši razmena. Juče je prvi put izvršeno prenošenje pošte na ovaj način. Poštanski organi iz Beograda pošli su oko osam i po časova i poneli više džakova sa pismima i ostalim poštanskim predmetima. Oni su prešli preko dela Pančevačkog mosta. (Podsećamo, tokom 1941. godine most je bio srušen, tako da su mogli da koriste samo neke njegove delove.) – Na kraju Pančevačkog mosta sa beogradske strane spuštene su lestvice – beleže dalje novinari „Novog vremena“. – Bilo je prisutno 15 poštanskih službenika iz Beograda i svi su se oni dobrovoljno prijavili za ovaj posao. (I ova rečenica je diskutabilna, jer je „dobrovoljno prijavljivanje“ tokom okupacije bilo „stimulisano“ posebnim metodama ubeđivanja.) – Oko 15 metara visine, koliko je iznosila razlika od mosta do Dunava uticala je na službenike tako da su samo petorica dragovoljno pristala da se spuste niz lestvice, da prenesu džakove sa poštanskim materijalom preko Dunava, da se na drugoj strani sretnu sa poštanskim organima iz Banata, prime od njih poštu za Beograd, predaju im poštu iz Beograda, i da se vrate natrag. Istog januara novine beleže kako je Sava zaleđena kod Beograda, a je da Dunav okovan ledom od Pešte do Bogojeva. Zbog leda brod „Tisa“ ostao je zaleđen na sredini reke, jer nije blagovremeno uspeo da se povuče do zimovnika. Najzad, i danas mnogim Beograđanima nestvarno izgleda snimak Mosta kralja Aleksandra, prethodnika Brankovog mosta, kako pre rata natkriljuje zaleđenu Savu hodeći ka nekadašnjem Beogradskom sajmu koji danas poznajemo samo kao Staro sajmište.