samo-opusteno Aktuelnosti
Pages: 1
EP: Pregovori sa Srbijom u decembru By: [Glasnik] Date: Oktobar 08, 2013, 20:01:52

EP: Pregovori sa Srbijom u decembru   BRISEL – Srbija je zaslužila da u decembru počne pregovore o pridruživanju sa EU piše u nacrtu godišnjeg izveštaja o napretku koji će se uskoro naći pred poslanicima EP.Smatramo da međuvladina konferencija EU i Srbije treba da se održi u decembru 2013, ako se ispune uslovi koje je u junu zacrtao Evropski savet”, kaže se u nacrtu izveštaja o kome će krajem meseca raspravljati članovi Komiteta za spoljne poslove EP i koji će nakon rasprave biti usvojen u vidu rezolucije. U šest stranica dugom dokumentu, koji će ovih dana biti postavljen na internet stranicu Parlamenta, konstatuje se da je Srbija ostvarila značajan napredak u procesu evropskih integracija, a vlasti se pozivaju da istraju na društveno-ekonomskim reformama. Sem toga, pohvaljuju se napori na implementaciji Briselskog sporazuma, uz isticanje ključne važnosti lokalnih izbora na Kosovu koji su zakazani za 3. novembar. “Ohrabrujemo vlasti u Beogradu da se u dobroj veri angažuju sa srpskom zajednicom na Kosovu i da se uzdrže od forsiranja bilo koje pojedinačne liste, već da se isključivo posvete podsticanju što veće izlaznosti lokalnih Srba”, kaže se u nacrtu izveštaja. U dokumentu se pozdravljaju Strategija i Akcioni plan za reforme u pravosuđu koje je usvojila vlada Srbije, uz poziv vlastima da pojačaju napore na njihovom sprovođenju, ali se ujedno izražava zabrinutost zbog toga što veliki broj sudija i dalje ima status vršioca dužnosti, što, kako je navedeno “izaziva nesigurnost”. Pored pohvala na račun dosadašnjih napora u borbi protiv korupcije, ukazuje se na važnost održanja političke volje kako bi se uspešno privele kraju istrage o zloupotrebama u 24 privatizacije koje vodi Savet za borbu protiv korupcije. Kada je reč o ljudskim pravima, predloženi tekst sadrži oštru osudu zabrane Parade ponosa u septembru, uz poziv da se poštuju prava svih manjina, uključujući nacionalne i seksualne.“Naglasavamo važnost očuvanja slobode medija i u tom smislu pozdravljamo dekriminalizaciju klevete i uvrede”, kaže se u tački 12 nacrta izveštaja. “Ukazujemo na potrebu za snažnim elektronskim javnim servisom i potpunom transparentnošću vlasništva nad medijima”, piše dalje u ovom tekstu, koji sem toga sadrži oštru osudu pretnji i napada na novinare. U nacrtu izveštaja o Srbiji za ovu godinu se izražava zabrinutost zbog pravnog položaja Vojvodine i odlaganja usvajanja Zakona o finansiranju pokrajine, uz isticanje važnosti decentralizacije i jačanja lokalne samouprave za brži ekonomski razvoj zemlje. Parlament izražava posebnu podršku bezviznom režimu za zemlje Zapadnog Balkana i poziva zemlje članice da ne zloupotrebljavaju zaštitni mehanizam kojim se omogućava njegovu suspenzija, nego da se usredrede na izmenu sopstvenih propisa kako bi se problem lažnih azilanata otklonio. Ovaj tekst, koji je sačinio izvestilac za Srbiju Jelko Kacin, biće zvanicno predstavljen članovima Spoljnopolitičkog komiteta EP 24. oktobra, a konačna verzija će nakon diskusije usvajanja poslaničkih amandmana biti izglasana na plenarnom zasedanju u Strazburu. Rezolucije EP nemaju obavezujuću snagu, ali se uzimaju u obzir prilikom donošenja odluka u Evropskom savetu i Komisiji.