samo-opusteno Aktuelnosti
Pages: 1
CIA:Klintonova administracija pristrasna prema Bošnjacima By: [Glasnik] Date: Oktobar 01, 2013, 16:00:11

CIA:Klintonova administracija pristrasna prema Bošnjacima   BANjALUKA – Administracija Bila Klintona je znala da Bošnjaci zloupotrebljavaju zaštićene zone UN-a napadajući Srbe radi provociranja NATO intervencije, ali je ovo pitanje ignorisala ili umanjivala njegov značaj, vidljivo je iz dokumenata koje je objavila američka Centralna obaveštajna agencija (CIA), pišu banjalučke “Nezavisne novine”.Zaštićene zone su stvorene 16. aprila i 6. maja 1993. radi zaštite bošnjačkog stanovništva od srpskih napada i počinjenih zločina tokom 1992. i u prvoj polovini 1993. Ali, dokumenti jasno pokazuju da su Bošnjaci svesno zloupotrebljavali zaštićene zone, a da SAD, iako su to znale, nisu tome pridavale pažnju.Primer kako je to funkcionisalo je otkriven u dokumentu od 13. aprila 1994. godine, o dvoiposatnom sastanku direktora u Vašingtonu na kojem je raspravljano o efektima vazdušnog udara protiv Srba zbog napada na Goražde. Samo u jednoj rečenici, u sredini teksta, je usput napomenuto da su napad u stvari isprovocirali Bošnjaci, ali se toj činjenici ne pridaje nikakva pažnja, piše list.Dokument, naime, počinje s izveštajem o Klintonovoj pres-konferenciji povodom napada, zatim se nastavlja izveštajem o napadu na Srbe dva aviona F-16. Istaknuto je da će udari biti nastavljeni ako Srbi nastave napade. Dalje je navedeno da je došlo do manjih teškoća u vezi s napadom zbog loših vremenskih uslova, zbog čega su piloti imali probleme da pogode mete. Zatim se razgovaralo o područjima oko Goražda koja su Srbi osvojili. Onda, se u jednoj usputnoj rečenici doslovno spominje sledeće:”Pri kraju sastanka, zamenik je napomenuo da UN veruju da su napade u području Goražda isprovocirali muslimani”, ističe se u zapisniku. Nakon ove primedbe i dalje se razgovara o načinima kako zaštititi zonu Goražda i naterati Srbe na povlačenje bez osvrtanja na ovu informaciju. Na narednom sastanku o temi Goražda, održanom 22. aprila 1994. godine, opet je razgovarano o efektima bombardovanja Srba, srpskom izazivanju, sprečavanju daljih srpskih osvajanja oko Goražda i drugim sigurnim zonama.”Zamenik se osvrnuo na istragu da li obaveštajna zajednica ima dokaze da su muslimani isprovocirali srpsko napredovanje u enklavi Goražde”, istaknuto je u jednoj rečenici., prenosi list i dodaje da se u nastavku zapisnika govori o sankcijama protiv Srbije, kao i na preveliko oslanjanje na informacije UN-a o situaciji u BiH. Nakon toga, iznesen je veoma zanimljiv komentar:”Na kraju, učesnici sastanka su izrazili zabrinutost najnovijim analizama CIA i DIA da Srbi neće dalje značajno napredovati u Goražde”, istaknuto je, a da pritom nije objašnjeno zašto bi činjenica da Srbi neće dalje napadati Goražde uopšte bio razlog za zabrinutost.Slične stvari su se dešavale i u drugim zonama, kao na primer u Bihaću. U dokumentu od 21. novembra 1994. godine raspravljano je kako stvoriti ekskluzivnu zonu bez oružja oko Bihaća.”Direktori su zaključili da nema dovoljno podrške za takvu akciju zato što Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Rusija okrivljuju Muslimane zbog teške situacije oko Bihaća”, navedeno je, implicirajući bošnjačku odgovornost. Direktori dalje raspravljaju šta će biti “okidač” za žešću akciju protiv Srba zbog napredovanja ostvarenih nakon muslimanske ofanzive od 24. oktobra. Umesto adresiranja muslimanske ofanzive iz zaštićene zone, direktori i u nastavku raspravljaju o načinu izvođenja vazdušnih udara protiv Srba.U dokumentu od 27. novembra 1994. CIA procenjuje da je cilj srpskih napada na bihaćki region onemogućavanje ofanziva bosanske armije iz džepa, a ne zauzimanje grada.Drugačije od Bihaća nije bilo ni u zaštićenoj zoni Sarajevo, kao što se može videti iz dokumenta od 17. oktobra 1994. godine, u kojem je ponovo raspravljano o sankcijama protiv Srbije, ukidanju embarga na oružje Bošnjacima i srpskim pretnjama ofanzivom u Sarajevu. U jednoj rečenici je napomenuto:”Skrećemo vam pažnju da Srbi prete da će napasti vladine snage, oko 500 vojnika, u demilitarizovanoj zoni na planini Igman, ako se ne povuku do četvrtka. Pre dve sedmice francuski UNPROFOR je nasilno uklonio 500 vojnika bosanske vojske iz te zone i uništio njihove tranšeje”, ističe se u dokumentu, koji dovoljno govori sam za sebe. Učesnici sastanka u Vašingtonu se, međutim, ne bave ovim kršenjem zaštićene zone od Bošnjaka, nego se bave planovima daljih akcija protiv Srba.O očiglednoj pristrasnosti američke administracije govori i dokument CIA od 12. avgusta 1994. godine, u kojem Majkl Rouz, general UN-a na terenu, upozorava da bi kršenje zaštićenih zona trebalo da se odnosi i na Bošnjake. U tom dokumentu piše da su se neke odluke NATO-a potencijalno odnosile i na napade protiv Bošnjaka, ali da bi kršenja od Bošnjaka morala biti “flagrantna” da bi bili odobreni napadi protiv njih.”Ali čak i tada bi SAD mogle da iskoriste princip ‘dvostrukog ključa’ da spreče vazdušne udare (protiv Bošnjaka)”, doslovce piše u dokumentu, prenele su “Nezavisne”.