samo-opusteno Aktuelnosti
Pages: 1
Ispravljanje kamate u obećanjima By: [Glasnik] Date: Jul 23, 2013, 22:00:25

Ispravljanje kamate u obećanjima    KORISNICI kredita, kojima su banke podizale kamatne stope pravdajući to „poslovnom politikom“ od 1. avgusta mogli bi da očekuju ispravljanje ove nepravde. Tako bi iznos koji im je banka više zaračunala i pre 5. decembra 2011. godine, od kad je počela primena Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, trebalo da im se računa kao prevremena otplata kredita. Bez ikakvih dodatnih troškova. Da su banke, uz preporuku o rešavanju problema zaduženih u švajcarskim francima, zaista prihvatile i ovu, drugu preporuku Narodne banke Srbije, koja se odnosi na sve zadužene, potvrdio je i Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije. – Rešavanju ovoga problema banke su različito pristupile – kaže Dugalić. – Neke će banke taj problem rešiti na teret kapitala, a druge iz tekuće dobiti. Možda će pojedine banke, u dogovoru sa klijentom, ići na smanjivanje ukupnog iznosa dugovanja. Koliko ima klijenata pogođenih višim ratama zbog promena kamate stope u „skladu sa aktima poslovne politike, „opštim uslovima poslovanja“, ili „promenljivim tržišnim uslovima“ poznato je samo Narodnoj banci Srbije. – Neodredive kamatne stope su predmet preporuke broj dva. Od banaka smo dobili precizne podatke, ali su oni u domenu poslovne tajne – kaže Jorgovanka Tabaković, guverner Narodne banke Srbije. – Rukovodili smo se iznad svega potrebom da u ovako teškom trenutku niko ne troši vreme, energiju i sredstva na suđenja i da je princip dogovaranja pravilo koje se uvodi u svim ljudskim i poslovnim odnosima. Tako razumite i ovu preporuku NBS, koja ne želi da koristi nikakvu prinudu i koja je svesna da sa svoje strane u priličnoj meri utiče na troškove pod kojima banke odobravaju kredite, jer propisujemo regulatorne uslove. To nije volja NBS, to je obaveza NBS. Draginja Đurić, predsednica izvršnog odbora Banke Inteza i upravnog odbora Udruženja banaka kaže da je tačno da se banke odriču dela kapitala, ali da im je stalo da se smanji deo loših kredita, jer to nije dobro ni za banku, ni za privredu u celosti. – Prihvatanje ove preporuke ne znači da banke priznaju da su uradile nešto protiv propisa. Sve je bilo u skladu sa ugovorima, a klijenti su mogli da biraju banku u kojoj će uzeti kredit – ističe Draginja Đurić. Kada je reč o preporuci „broj jedan“, koja se odnosi na zadužene u švajcarcima, banke će, prema rečima Veroljuba Dugalića, do kraja ovog meseca pripremiti ponudu za svoje klijente i do kraja godine biće poznato da li će klijenti pristati na promenu tih ugovora. – Ne preporučujem građanima tužbe jer će izgubiti vreme i novac, a jedini korist će imati advokati – rekao je Dugalić na zajednčkoj konferenciji za novinare sa guvernerom NBS Jorgovankom Tabaković i predsednicom Upravnog odbora Udruženja banaka Srbije Draginjom Đurić.     NE CILJAMO KURS NBS ne cilja nijednu vrednost kursa, da bi moglo da se govori o precenjenosti dinara – kaže guverner NBS. – Na kretanje kursa dinara utiču kretanja na svetskom finansijskom tržištu i izjave u domaćoj javnosti, ali pre svega potreba da se finansiraju zatečeni dug i deficit prodajom hartija od vrednosti na domaćem i stranom tržištu. Nema potreba da se spekuliše o razlozima za kretanje kursa kada se zna da na to utiču ulazak investitora na domaće tržište sa očekivanjem da zarade kroz kurs i kamatnu stopu, kao i njihov izlazak sa tržišta kada nađu mesto za veću i sigurniju zaradu. Guverner kaže da treba imati u vidu da je kurs jedan od značajnijih faktora „koji se kao bumerang“ vraća na veću inflaciju i da se po pravilu veći kurs preliva i na veće cene, a da se obrnuto ne dešava.