samo-opusteno Web Razvoj
Pages: 1
[phpbb] Dodavanje oglasa (bez modova) By: NiKooLaa Date: Jul 15, 2013, 19:06:36
[phpbb] Dodavanje oglasa (bez modova)

1. Oglasi u headeru:
Otvorite fajl styles/prosilver/template/overall_header.html i dodajte vaš kod na sam kraj fajla.

2. Oglasi u footeru:
Otvorite fajl styles/prosilver/template/overall_footer.html
Nađite:
Kod: [Izaberi]
<!-- IF U_ACP --><br /><strong><a href="{U_ACP}">{L_ACP}</a></strong><!-- ENDIF -->Kod svog oglasa dodajte posle te linije.


3. Oglas posle prvog posta:
Otvorite fajl styles/prosilver/template/viewtopic_body.html i nadjite:
Kod: [Izaberi]
<!-- END postrow -->I pre toga dodajte:
Kod: [Izaberi]
       <!-- IF postrow.S_FIRST_ROW -->
       <div class="post bg2">
          <div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span>

          <div class="postbody">
             <h3>{postrow.POST_SUBJECT}</h3>
             <p class="author"><strong>Sponsor</strong></p>

             <div class="content" style="text-align: center;">
                Vaš Kod ovde
             </div>
          </div>
         
          <dl class="postprofile" id="profile0000">
             <dt>
                <strong>Sponsor</strong>
             </dt>

             <dd>&nbsp;</dd>
          </dl>
         
          <div class="back2top"><a href="#wrap" class="top" title="{L_BACK_TO_TOP}">{L_BACK_TO_TOP}</a></div>
          <span class="corners-bottom"><span></span></span></div>
       </div>
       <hr class="divider" />
       <!-- ENDIF -->

"Vaš Kod ovde" zamenite naravno sa vašim kodom :)


4. Oglas pre prvog posta:
Otvorite fajl styles/prosilver/template/viewtopic_body.html
Nadjite:
Kod: [Izaberi]
<!-- BEGIN postrow -->I nakon toga dodajte:
Kod: [Izaberi]
       <!-- IF postrow.S_FIRST_ROW -->
       <div class="post bg2">
          <div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span>

          <div class="postbody">
             <h3>{postrow.POST_SUBJECT}</h3>
             <p class="author"><strong>Sponsor</strong></p>

             <div class="content" style="text-align: center;">
                Vaš Kod ovde
             </div>
          </div>
         
          <dl class="postprofile" id="profile0000">
             <dt>
                <strong>Sponsor</strong>
             </dt>

             <dd>&nbsp;</dd>
          </dl>
         
          <div class="back2top"><a href="#wrap" class="top" title="{L_BACK_TO_TOP}">{L_BACK_TO_TOP}</a></div>
          <span class="corners-bottom"><span></span></span></div>
       </div>
       <hr class="divider" />
       <!-- ENDIF -->

"Vaš Kod ovde" zamenite naravno sa vašim kodom :)5. Dodavanje oglasa u pregledu tema (BoardIndex):
Otvorite fajl styles/prosilver/template/viewforum_body.html i svoj kod dodajte nakon sledeće linije:
Kod: [Izaberi]
<!-- INCLUDE overall_header.html -->

6. Dodavanje oglasa izmedju postova (Dodavanje posta nakon x-tog odgovora):
Nadjite:
Kod: [Izaberi]
<!-- END postrow -->I pre toga dodajte:
Kod: [Izaberi]
<!-- IF postrow.S_ROW_COUNT == 2 -->
       <div class="post bg2">
          <div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span>

          <div class="postbody">
             <h3>{postrow.POST_SUBJECT}</h3>
             <p class="author"><strong>Sponsor</strong></p>

             <div class="content" style="text-align: center;">
                Vaš Kod ovde
             </div>
          </div>
         
          <dl class="postprofile" id="profile0000">
             <dt>
                <strong>Sponsor</strong>
             </dt>

             <dd>&nbsp;</dd>
          </dl>
         
          <div class="back2top"><a href="#wrap" class="top" title="{L_BACK_TO_TOP}">{L_BACK_TO_TOP}</a></div>
          <span class="corners-bottom"><span></span></span></div>
       </div>
       <hr class="divider" />
       <!-- ENDIF -->
Napomena: U primeru je stavljen kod za oglas posle drugog odgovora, možete ga staviti posle bilo kog odgovora menjajući kod na početku:
Kod: [Izaberi]
S_ROW_COUNT == 2u:
Kod: [Izaberi]
S_ROW_COUNT == xxTako da je xx broj odgovora nakon kog želite da se oglas pokaže.
Takodje, test "Vaš Kod ovde" promenite sa vašim kodom.