samo-opusteno Aktuelnosti
Pages: 1
Najviše prekršaja iz oblasti saobraćaja By: [Glasnik] Date: April 27, 2013, 20:00:13

Najviše prekršaja iz oblasti saobraćaja    PREKRŠAJNI sudovi dobili su prošle godine 44.228 predmeta manje nego u 2011. Ipak, sama struktura predmeta ostala je ista. Na prvom mestu najviše je prekršaja iz oblasti saobraćaja, zatim privrede, pa javnog reda i carina… Ve-de predsednika Prekršajnog suda u Beogradu Milan Marinović kaže da je broj prekršaja iz saobraćaja – tradicionalno najveći. – To su prekršaji za koje se nama podnosi zahtev, a odnose se, uglavnom na prekoračenje brzine u naselju za 20 do 40 kilometara na sat, zatim prekoračenja van naselja od preko 40 kilometara na čas i prekršaji zbog srednje alkoholisanosti – kaže Marinović. – To su tri najzastupljenija prekršaja po broju podnetih zahteva. Međutim, taj broj je smanjen za destak odsto u odnosu na period kada smo bili gradske sudije za prekršaje, zato što smo dobili u nadležnost i prekršaje iz oblasti poreza, carine, a postupamo i po prijavama Državne revizorske institucije, Agencije za borbu protiv korupcije, Republičke radiodifuzne agencije. Sve to utiče na ukupan broj predmeta. Za razliku od 126.320 prekršajnih predmeta, koliko ih je bilo u prekršajnim sudovima pre dve godine, prošle godine ih je izbrojano 135.735. Marinović kaže da u ovu grupu spadaju prijave svih vrsta inspekcija, a najčešće komunalne, zatim komunalne policije. Najčešće se presavije tabak zbog prodaje na javnom mestu, parkiranja na zelenim površinama, zbog buke, šetanja pasa bez povoca. Slede prijave tržišne inspekcije, ekološke i budžetske. Sudije Prekršajnog suda u Beogradu koji je nadležan za najveću teritoriju i najviše stanovnika, za razliku od svojih kolega, nadležni su i za oko 90 odsto prijava koje su podnete zbog nedoličnog ponašanja na sporstkim priredbama. U svom „opusu“ imaju i prijave zbog okupljanja građana zato što se ogromna većina raznih skupova održava u prestonici.      RASUTI PO GRADU   IAKO je najveći sud u zemlji, beogradski prekršajni sud još nema svoju zgradu. Sudije donose presude na desetak lokacija u gradu.