samo-opusteno Aktuelnosti
Pages: 1
Falsifikatori najviše veruju dinaru By: [Glasnik] Date: April 21, 2013, 06:12:15

Falsifikatori najviše veruju dinaru   FALSIFIKATORI novca u Srbiji veruju u domaću valutu, najviše je falsifikuju, a daleko im je najmilija hiljadarka. Od ukupno 5.985 falsifikovanih dinarskih novčanica, koje su lane otkrivene u našoj zemlji, čak 2.106 je u apoenima od hiljadu dinara. Prema podacima Narodne banke Srbije, u 2012. godini je otkrivena čak i jedna lažna novčanica od – 10 dinara!- Najčešće falsifikovani apoeni dinarskih novčanica su apoeni od 1.000 dinara, zatim 500 dinara i 5.000 dinara – rečeno je „Novostima“ u NBS.Iako evre volimo više od dinara, falsifikati ovih novčanica su ređi, bar u našoj zemlji. Ipak, među lažnim stranim novcem, prednjači upravo evropska valuta.- Najčešće falsifikovana strana valuta je evro i to u apoenima 200, 50 i 100 evra – navode u NBS. – Takođe je čest falsifikat američkog dolara, i to apoen od 100.U Srbiji je lane, pored lažnih evra i dolara, otkriveno i tri lažne novčanice bosanske marke, u vrednosti od 50 i 100 maraka. Da nam je još mila nemačka marka, iako se više od decenije ne koristi za plaćanja među „običnim svetom“, pokazuje i otkrivenih 300 nemačkih maraka u tri lažne novčanice od po 100. Na spisku je i šest lažnih novčanica popularnog „švajcarca“, ali i dve britanske funte, dve novčanice falsifikovanih kanadskih dolara…Prepoznati falsifikat, pogotovo kada je dobro urađen, prilično je teško. Zato se i dešava da ljudi kojima slučajno lažna novčanica dospe u ruke, bilo kao kursur na pijaci ili (a bilo je slučajeva) čak sa bankomata banke, ne veruju da novac „nije pravi“.SERIJSKI BROJEVI KADA se kupuje evro ili bilo koja druga strana valuta, preporuka je da se u menjačnici, ali i u banci, traži da se u potvrdi o izvršenoj transakciji upišu serijski brojevi novčanica. – Građani treba da uporede serijske brojeve na kupljenim novčanicama sa serijskim brojevima navedenim u potvrdi, a ako ustanove istovetnost da potvrdu čuvaju do upotrebe tako kupljenog novca – kažu u NBS. – U slučaju da se ispostavi da je neka od kupljenih novčanica falsifikovana, vanopticajna ili možda nenaplativa, građanin se za nadoknadu pretrpljene štete može obratiti menjaču ili banci, koji je izvršio prodaju takve novčanice.Falsifikovani novac mora da se preda bilo kojoj banci ili u MUP-u, jer puštanje takve novčanice u opticaj predstavlja krivično delo, koje se goni po službenoj dužnosti.- Ukoliko građanin ima sumnju da je novčanica oštećena ili falsifikovana nikako ne treba da primi takvu novčanicu zato što nakon prijema i odlaska sa lica mesta teško može dokazati da je neku konkretnu novčanicu primio baš na tom mestu i baš od te osobe – navode u NBS. – Sve reklamacije treba učiniti na licu mesta a najbolje je da se sumnjiva novčanica ne primi. U slučaju da naknadno, po napuštanju mesta dobijanja novčanice, građanin dođe do saznanja ili sumnje da je primio falsifikovanu novčanicu dužan je da takvu novčanicu preda bilo kojoj banci ili organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova.Po predaji novčanice građanin će dobiti potvrdu o privremenom oduzimanju, novčanica se šalje Narodnoj banci na ekspertizu, a o rezultatu ekspertize građanin će biti obavešten od banke ili MUPa u zavisnosti od toga kome je novčanicu predao.- U slučaju da se ekspertizom konstatuje falsifikat, NBS zadržava novčanicu bez naknade – objašnjavaju u centralnoj banci. – Eventualnu nadoknadu štete građanin može tražiti od osobe od koje je novčanicu dobilo ali za uspeh takvog zahteva potrebni su dokazi.U slučaju da se ekspertizom utvrdi da je novčanica originalna građanin će dobiti svoj novac nazad. KAKO PREPOZNATIPRILIKOM prijema novca građani treba da obrate pažnju na stanje novca u smislu fizičkih nedostataka: nedostaje deo novčanice, novčanica progorela, zacepljena, polivena nekom tečnošću ili bojom, papir novčanice nije uobičajenog izgleda vizuelno ili na dodir… kao i na samu autentičnost novca – ukazuju u NBS. – U tim situacijama građanin može zatražiti zamenu novčanice za koju procenjuje da može biti problematična bilo sa stanovišta oštećenosti bilo sa stanovišta autentičnosti.Građani imaju mogućnost da se na internet-stranici Narodne banke Srbije .nbs.rs, pod naslovom Novac, informišu o zaštitnim elementima svih opticajnih dinarskih novčanica. Prilikom prijema dinarskih novčanica građani mogu izvršiti proveru autentičnosti na brz i lak način, bez korišćenja bilo kakvih pomagala.