samo-opusteno Aktuelnosti
Pages: 1
Kamate tresu džep građana! By: [Glasnik] Date: Mart 04, 2013, 04:04:54

Kamate tresu džep građana!   TRI banke, od 32 koliko ih posluje u Srbiji, i dalje zagorčavaju život svojim klijentima. Od 1.513 pritužbi na rad banaka, koje su građani lane uputili Centru za zaštitu korisnika finansijskih usluga pri NBS, čak 608 odnosi se na tri banke. Koje, u Narodnoj banci Srbije neće da kažu. Ali, ono što je javni podatak jeste da su lane novčano kažnjene dve banke: KBC i Alfa banka, zbog kršenja odredbi Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga.Broj pritužbi na rad banaka gotovo se udvostručio za godinu dana. U 2011. godini u NBS je pristiglo 855 pritužbi. Lane je ovaj broj bio gotovo duplo veći: čak 1.513. Ono što građane muči, međutim, nije se promenilo. Stambeni krediti, u obe godine, prednjače kao osnov prigovora. Od 194 došlo se do broja od 428 pritužbi na banke po osnovu ovih dugoročnih zajmova.- Korisnici su se u 2011. najviše žalili na promenu visine kamatnih stopa, odnosno marže kao jednog od elemenata koji čine kamatnu stopu na stambene kredite u otplati, koje su u prethodnom periodu povećane – navode u NBS. – Takođe, žalili su se na neobaveštavanje ili nepotpuno obaveštavanje o razlozima povećanja kamatnih stopa.ŽALE SE I NA DRUGE KLIJENTI finansijskih institucija žale se i na rad osiguravajućih i lizing kuća, dok je lane pristigla i jedna pritužba na rad društva koje upravlja privatnim penzijskim fondom. Kada je reč o osiguranju, najčešće se pritužbe, a stiglo ih je 246, neznatno više nego godinu pre, odnose na visinu ponuđene naknade štete, kao i na kašnjenje u isplati štete. Gotovo polovina svih pritužbi na osiguravače pristiglo je u oblasti auto-odgovornosti. Ukupno je lane pristiglo tačno 1.777 pritužbi na finansijske institucije.Krajem te godine počela je primena zakona koji štiti bankarske klijente, upravo u tom delu: da spreči samovolju banaka i bespravno podizanje kamatnih stopa. Tako se očekivalo da broj pritužbi na banke u 2012. bude manji. Međutim, pristiglo ih je više nego dvostruko više.- Prošle godine korisnici su se najčešće Centru obraćali zbog nerazumevanja načina na koji su pojedine banke izvršile usklađivanje odredaba već zaključenih ugovora, po kojima obaveze dospevaju posle primene Zakona o zaštiti korisnika, to jest posle 5. decembra 2011. – objašnjavaju u NBS.Neke banke su iskoristile “prazan hod” od momenta početka primene ovog zakona do momenta “usklađivanja” sa njim. I to tako što su klijentima uredno zaračunavale više kamatne stope, sve dok nisu potpisale aneks ugovora kojim su se obavezale da neće više poskupljivati kredite bez osnova i da će poštovati prvobitno sklopljene ugovore. U tom periodu klijenti su plaćali više kamate, pa se ispostavilo da je taj novac praktično bačen. Jer, banke nisu htele da im vrate to što su preplatili.Tako je lane veliki broj prigovora bio upućen Narodnoj banci upravo zbog nemogućnosti povraćaja sredstava po osnovu kamate na kredite, obračunate u tom periodu “praznog hoda”.Osim na obračun i naplatu kamata na kredite, korisnici se žale na banke i po drugim osnovama. Lane je zbog svih kredita upućeno ukupno 925 prigovora, dok je po osnovu kartica stiglo 188 žalbi. Međutim, prilično veliki broj pritužbi stigao je i na korišćenje tekućih računa. Najčešće zbog toga što banka klijente ne obavesti o svim troškovima koje korišćenje ovih računa podrazumeva. Tako ima banaka koje zaračunavaju redovan mesečni trošak čak i kada nema nikakvih priliva po računu, što mnoge klijente “utera” u nedozvoljeni minus, dok neki dobiju i “prijavu” Kreditnom birou…