samo-opusteno Aktuelnosti
Pages: 1
Niš: Dekan Milan Višnjić zaposlio sve rođake By: [Glasnik] Date: April 27, 2012, 00:20:25

Niš: Dekan Milan Višnjić zaposlio sve rođake




    AGENCIJA za borbu protiv korupcije podnela je Prekršajnom sudu u Nišu zahtev za pokretanje postupka protiv Milana Višnjića, dekana Medicinskog fakulteta u Nišu. Postoji osnovana sumnja da, Višnjić, kao javni funkcioner, nije obavestio pismeno Savet fakulteta i Agenciju o postajanju sukoba interesa pre zaključivanja ugovora o radu sa njegovim bliskim srodnicima. I to sa sinom Aleksandrom, na radnom mestu docenta na predmetu Socijalna medicina, sa kćerkom Jelenom Višnjić, na radnom mestu asistenta na predmetu Matematika i informatika kao i sa zetom, Srđanom Ljubisavljevićem, asistentom na predmetu Patofiziologija. Višnjić se sumnjiči da je zaključio ugovor o radu i sa majkom njegovog zeta, Snežanom Ljubisavljević, na radnom mestu tehničkog sekretara na predmetu Urgentna medicina. Svi oni se smatraju “povezanim licima” u smislu Zakona o Agenciji. Agencija za borbu protiv korupcije podseća da je 11. aprila naložila Savetu Medicinskog fakulteta u Nišu da sa mesta dekana smeni Višnjića zbog zapošljavanja bliskih srodnika. Prozvani dekan za “Novosti” kaže da će se odazvati eventualnom pozivu suda, uz komentar da su se na njega i fakultet mnogi “ostrvili kao hijene”, otkako je javno ukazao na korupciju u zdravstvu. – Nadležni iz Ministarstva za rad obavili su kontrolu na fakultetu i nisu imali nikakve zamerke – kaže dr Višnjić. – A sada se pokazuje totalno nepoznavanje procedure izbora i prijema na fakultetu i zaboravlja njihova autonomija. Višnjić kaže i “da bi baš voleo da se vidi sa onim koji je podneo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka” i da ga pita u kojoj fazi prijema je trebalo da pita Agenciju za borbu protiv korupcije. Jer, kako kaže, ako to uradi pre raspisivanja konkursa ispašće da se zna ko će biti primljen. A ako to uradi po okončanju, tada već mora da primi one koji su izabrani. – Šta ljudi misle o meni i mom radu na fakultetu, pokazuje jednoglasna tajna odluka Nastavno-naučnog veća da budem predložen za rektora Univerziteta u Nišu – predočava dr Višnjić.            ČEKA SE SMENA   SAVET Medicinskog fakulteta u Nišu je pre dva meseca izabrao novog dekana, koji bi dužnost trebalo da preuzme tek 1. oktobra. Međutim, u Agenciji za borbu protiv korupcije su pojasnili da ta odluka Saveta nema veze sa smenom koju su tražili i da bi ona morala da bude obavljena bez odlaganja.


(izvor)