samo-opusteno Aktuelnosti
Pages: 1
Bankama stižu prve kazne By: [Glasnik] Date: April 27, 2012, 00:20:15

Bankama stižu prve kazne
    NARODNA banka Srbije je novčano kaznila Alfa i KBC banku,jer su prekršile Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, ali nije navela iznos. Za ove dve banke je doneto 11 rešenja u kojima im je naloženo da isprave nepravilnosti, pre svega da vrate kamate na nivo kada je zaključen ugovor, da odrede njihov način obračuna, kao i da brišu odredbu kojom zadržavaju pravo promene kamate u “u skladu sa poslovnom politikom”. U svom redovnom tromesečnom izveštaju NBS je navela takođe, da se od 421 prigovora građana na rad banaka, bar polovina odnosi na tri banke, a od toga čak 30,4 odsto na poslovanje jedne banke. Ime jedne je još tajna. U prva tri meseca ove godine građani su se najviše žalili na način na koji su pojedine banke uskladile ugovore zaključene pre stupanja na snagu Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Neke banke nisu, naime, htele da vrate kamate na kredite koje su samovoljno povećale i od klijenata su tražile da ih prihvate.SANKCIJE PREMA novom Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga predviđene su novčane kazne za banke u iznosu od 500.000 do dva miliona dinara zavisno od težine prestupa. Za neosnovano podizanje kamatnih stopa predviđene su novčane sankcije od 500.000 do 800.000 dinara. – Na drugom mestu su poteškoće koje klijenti imaju u otplati dugovanja, zatim sledi obračun kamata na dugovanje po kreditnim karticama, ali i postupak izmirenja obaveza po platnoj kartici zbog nerazumevanja uslova njenog korišćenja – navodi se u izveštaju Centra za zaštitu korisnika NBS. Centralnoj banci od početka godine građani su uputili 686 prigovora na rad svih finansijskih institucija u zemlji, a od toga čak 624 ili 91 odsto se odnosi na rad banaka. Od ukupnog broja upućenih žalbi, nešto manje od polovine je rešeno, tako što je najveći broj prigovora odbačen kao neosnovan. Za 36 od 48 pritužbi na rad banaka doneto je pozitivno rešenje, odnosno banke su morale da isprave propuste. U toku je rešavanje još 236 spornih ugovora. – Broj prigovora je veći za 73,3 odsto u odnosu na isti period lane, čemu je najviše doprinelo donošenje novog Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga – navodi se u izveštaju. – Kao što je i očekivano, povećan je broj pozitivno rešenih žalbi, koji se odnosi na povećanje visine promenljive kamate. Od ukupnog broja osnovanih prigovora pozitivno je završeno čak 70 odsto, dok je u istom periodu lane samo trećina žalbi bila rešena u korist klijenata.


(izvor)