samo-opusteno Život u braku
Pages: 1
Rituali koji čuvaju porodicu By: Karudijan Date: April 17, 2012, 11:41:01
Rituali koji čuvaju porodicu


Za zdrave i snažne porodične odnose važne su zajedničke aktivnosti koje čuvaju međusobne veze, razvijaju osećaj pripadnosti i bliskosti između članova porodice.

Za rituale u zajednicama je karakteristično da se odvijaju prema određenom redu, tačno utvrđenom scenariju, koji je unapred poznat svim uključenima.

Zbog svoje predvidljivosti i reda koje unose u grupu, rituali povećavaju osećanja sigurnosti i pripadnosti među članovima grupe. Zbog toga svaka grupa ili zajednica, pa i porodica, ima neke svoje formalne ili neformalne rituale.

Porodični rituali obeležavaju sve važnije događaje u životu čoveka – od proslave rođenja, pa do tužnog sahranjivanja pokojnika.

Porodice u kojima su rituali prisutni imaju čvršću strukturu i pokazuju jaču vezu među svojim članovima nego što je to slučaj sa porodicama u kojima ih nema, piše "Politika".

Neke porodice imaju dogovoreno zajedničko vreme za razgovore o važnim porodičnim pitanjima, opuštanje ili kućne poslove.

Porodična rekreacija je važna za jačanje timskog duha. Sportske aktivnosti, zajednički odlasci na utakmice, ili šetnja u parku, doprinose povećanju bliskosti i razvijaju osećaj poverenja.

Praznici su važan deo porodičnih rituala. Ipak, deca i tinejdžeri često imaju otpor prema porodičnim ritualima, smatrajući da su dosadni, pa na razne načine pokušavaju da ih izbegnu.

Nažalost, savremeni roditelji često popuštaju detetu "spasavajući" ga od osećanja dosade, tako da ono ne prihvata porodične rituale. Ali, kada to dete jednom odraste i zasnuje porodicu, verovatno će i tada imati otpor prema porodičnim ritualima. Posledica će biti labava i možda nestabilna emocionalna veza između pripadnika te porodice.

Decu bi trebalo uključiti u pripreme proslave i pričati im o značaju praznika koji se obeležava, jer im tako pomažete da prevaziđu sebičnost karakterističnu za individualizam, i da se dublje emocionalno povežu sa drugim članovima porodice.

Ne zaboravite da je za zdrave odnose među članovima porodice važno da vreme koje provedete zajedno bude ispunjeno kvalitetnim i zanimljivim sadržajima koji mogu postati omiljeni porodični rituali.