samo-opusteno Linux OS
Pages: 1
Dve korisne Linux komande By: TanjicA Date: Mart 14, 2012, 18:43:22
Dve korisne Linux komande

Samo kratko, dve komande za Linux:

1.
Briše sve fajlove koji se završavaju na ~ (možete staviti koji god hoćete format) u tekućem folderu i podfolderima:
Kod: [Izaberi]
find ./ -name '*~' -exec rm '{}' ';' -print
2. Izlistava sve aplikacije koje trenutno koriste internet:

Kod: [Izaberi]
lsof -P -i -n | cut -f 1 -d " "| uniq | tail -n +2