samo-opusteno Aktuelnosti
Pages: 1
Tajna ispod Konjovićeve Kupačice By: [Glasnik] Date: Januar 19, 2012, 05:31:23

Tajna ispod Konjovićeve Kupačice    VELIKI slikar Milan Konjović znao je da kaže da svojim platnima ponekad iznenadi i samog sebe. Ovih dana, 19 godina posle smrti, Maestro, kako su  ga oslovljavali, iznenadio je i najveće poznavaoce njegovog opusa od 6.000 slika i crteža. Tokom restauracije Konjovićevog ulja na platnu “Kupačice sa Morave” iz 1922. godine, Olivera Brdarić, slikar-konzervator Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, otkrila je na poleđini još jednu sliku – nepoznati ženski akt. – To je bilo iznenađenje – kaže Olivera Brdarić. – Poleđina “Kupačice” koja nam je poslata na restauraciju, bila je pokrivena debelim belim premazom mestimično ispucalim. Ti “nabori” su prouzrokovali neravnine na osnovnoj slici zbog čega je ona i poslata na restauraciju. Najpre je skinut premaz s poleđine i već ispod prvih milimetara ukazali se se delovi druge slike. Obazrivim potezima, da ne bi oštetila novu sliku, Olivera dnevno obradi po nekoliko centimetara platna. Do sada je otkriveno više od polovine slike. Na njoj će se raditi još mesec-dva, a onda će reč imati stručnjaci – da potvrde verodostojnost ovog rada i odrede vreme nastanka. Pretpostavlja se da je slika urađena pre 1922. godine. To znači da je nepoznati akt čekao 90 godina da bude otkriven! Vest iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture iznenadila je i Petera Mrakovića, direktora Galerije “Milan Konjović” u Somboru, u kojoj se od 1966. godine čuvaju 1.084 dela koja je umetnik darivao rodnom gradu. Tako je postao jedan od retkih slikara u svetu koji je za života dobio galeriju sa svojim imenom. – Mi smo poslali na restauraciju jednu, a dobićemo natrag dve slike – kaže Mraković.   SLIKAREVE MILjENICE PRE nego što je nedavno penzionisana, istoričar umetnosti Irma Lang bila je na čelu Galerije “Milan Konjović” ukupno 42 godine, a 26 provela je uz slikara. – Tu sliku Maestro nikada nije pominjao. Pričao mi je da je 1926. godine, preko nekih svojih starih slika naslikao nove, jer tada nije imao dovoljno para za boje. U njegovom opusu, postoje tri-četiri platna oslikana s obe strane. Ali, nikada se nije dogodilo da jedno od tih lica slike “sakrije” premazom, jer sve su one bile njegove miljenice.


[Izvor]