samo-opusteno Aktuelnosti
Pages: 1
Batinanje dece na testu zakona By: [Glasnik] Date: Januar 08, 2012, 23:01:36

Batinanje dece na testu zakona
    ZAKONODAVAC bi trebalo ozbiljno da razmotri ideju da svako, pa i najblaže fizičko kažnjavanje dece bude krivično delo, smatra profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Milan Škulić. – Ako bi se svaki „vaspitni udarac po turu“ shvatio kao kriminal, većina porodica imala bi kriminalca u kući – kaže Škulić, podsećajući da je izričita zabrana batinanja predviđena Nacrtom zakona o pravima deteta i Prednacrtom građanskog zakonika Srbije. Zabrana fizičke kazne, inače, proistekla je iz obaveze Srbije preuzete ratifikovanjem Konvencije UN o pravima deteta, koja izričito predviđa da svaka potpisnica mora da preduzme sve mere da zaštiti mališane od fizičkog nasilja. Škulić, međutim, smatra da se nijedna konvencija ne može tako široko tumačiti kao što je to uradio naš zakonodavac.GASTARBAJTERSKE MUKE  VEĆINA evropskih država ima slična zakonska rešenja kao Srbija, a Nemačka čak nema ni krivično delo nasilja u porodici. Drastična rešenja imaju neke skandinavske zemlje, pa se često, napominje Škulić, dešavalo da naši gastarbajteri ostanu bez dece posle ćuški po stražnjici. Deca bivaju smeštena u druge porodice, što je traumatično za celu porodicu. – Ako bi roditelj u Srbiji svom detetu naneo telesnu povredu, on bi time i sada, bez bilo kakve nove inkriminacije, počinio krivično delo protiv života i tela ili delo nasilja u porodici. Zbog toga bi čak mogao da bude lišen roditeljskog prava – kaže Škulić. Ako hoće da ide korak dalje, kao neke skandinavske zemlje, Srbija može da zabrani svako telesno kažnjavanje dece, pa i ono koje ne proizvodi nikakve povrede. U tom slučaju svako ko prekrši zakon počinio bi krivično delo. – Ne treba zaboraviti da je krivično gonjenje često skopčano i sa gubitkom posla, što dovodi u pitanje izdržavanje deteta, koje država tako energično štiti. Krivično zakonodavstvo ne može da stvori savršenu porodicu, ali ovoliko uplitanje zakona u rešavanje porodičnih odnosa može da proizvede kontraefekte – zaključuje profesor Pravnog fakulteta Milan Škulić.


Izvor: Novosti