samo-opusteno Tutorijali i Literature
Pages: 1
VBScript - Matematičke funkcije By: MarkoKg Date: Novembar 18, 2009, 20:53:14

VBScript - Matematičke funkcije Kao i svaki programski, skript jezik, i VBScript poseduje poseban odeljak matematičkih funkcija, koje služe za operisanje sa brojevima u okviru VBS skriptova. Navešćemo vam i sve matematičke funkcije koje će vam sigurno zatrebati u svakodnevnom skriptovanju:

    * Abs - Funkcija Abs prihvata kao parametar broj, i kao rezultat vraća apsolutnu vrednost. Apsolutna vrednost broja je numerička vrednost broja bez odgovarajućeg predznaka (+/-). Ako kao argument pošaljemo -7, vratiće nam se samo 7.

    * Array - Funkcija Array vraća variant tip vrednosti koja sadrži niz. Sam niz može biti sastavljen od bilo kog podtipa podataka. Ova funkcija, kao parametar, preuzima listu vrednosti odvojenih zarezom.

    * Atn - Funkcija Atn kao rezultat vraća arkustangens prosleđenog broja, trigonometrijsku funkciju koja se koristi za određivanje uglova unutar trougla. Ova funkcija je inverzna funkciji tangens (Tan), koja računa odnos strana u pravouglom trouglu. I ova kao argument prihvata broj.

    * Exp - Funkcija Exp prihvata numerički argument i vraća e (osnova prirodnog logaritma) uvećano stepenom.

    * Hex - Funkcija Hex vraća string vrednost koja sadrži vrednost argumenta konvertovanog u heksadecimalni sistem. Ukoliko je argument razlomak, njegova vrednost će se zaokružiti na najbliži ceo broj pre nego što funkcija vrati string. Uvek pazite da ova funkcija vraća string. Ukoliko želite da izvedete matematičke operacije sa vraćenom vrednošću funkcije, moraćete prvo da konvertujete string nazad u numeričku vrednost. Heksadecimalni brojevi se u VBScript-u predstavljaju korišćenjem prefiksa &H.

    * Int - Funkcija Int vraća celobrojni deo argumenta. Ukoliko je argument negativna vrednost, ova funkcija će vratiti prvu integer vrednost, koja je manja ili jednaka argumentu.

    * Fix - Funkcija Fix radi slično kao i funkcija Int, pa vraća celobrojni deo argumenta. Razlika je u tome što ako je argument negativan, funkcija Fix vraća prvu integer vrednost koja je veća ili jednaka argumentu.

    * Log - Funkcija Log vraća prirodni logaritam numeričkog argumenta. Numerički argument koji ova funkcija procesira mora biti biti veći od nule.

    * Oct - Funkcija Oct vraća string koji predstavlja oktalnu vrednost numeričkog argumenta. Ukoliko je numerički argument razlomak, vrednost se zaokružuje pre nego što sama funkcija vrati vrednost. Kao i sa Hex funkcijom, vraćeni string mora biti konvertovan u numeričku vrednost ukoliko ćete dalje izvoditi matematičke operacije. Za korišćenje oktalnih vrednosti u operacijama, koristite prefiks &O.

Preostalo nam je još da objasnimo vrlo zanimljivu funkciju Rnd, što ćemo i uraditi u sledećem prilogu, i to sa odgovarajućom ilustracijom.
Odg: VBScript - Matematičke funkcije By: nepoznati2 Date: Avgust 28, 2012, 22:22:55
ma sve je to ok za vbscript, ali mnogo je bolje ako naucite visual basic pa onda to znanje primenite za vb script