samo-opusteno Aktuelnosti
Pages: 1
Majka pre maturskog By: [Glasnik] Date: Jun 20, 2011, 22:01:44

Majka pre maturskog
    SVAKE godine u Srbiji, od 1.000 devojaka koje još nisu završilesrednju školu, najmanje njih 50 ostane u drugom stanju. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, čak 7,3 odsto porodilja mlađe su od 20 godina, a stopa porođaja žena od 15 do 19 godina je 17,4 na 1.000 žena ovog životnog doba. U centrima za socijalni rad kažu da je broj maloletnih trudnica i majki daleko manji nego ranijih godina, ali da im je pomoć i dalje jednako potrebna. – Većina maloletnih trudnica se već nalaze u našoj evidenciji korisnika, ali po nekom drugom osnovu. Najčešće je reč o devojčicama bez roditeljskog staranja, smeštenim u nekoj od ustanova ili u hraniteljsku porodicu – kaže Biljana Pavlović, socijalna radnica u Gradskom centru za socijalni rad ”Beograd”. Ukoliko maloletnica zatrudni, radnici u Centru im uglavnom pomažu savetodavno, ali često im dodeljuju i materijalnu pomoć, jer su zbog trudnoće i majčinstva često prinuđene da u potpunosti prekinu školovanje. – Novina u Porodičnom zakonu je i da maloletno lice koje postane roditelj može da stekne poslovnu sposobnost i pre punoletstva. To je čest zahtev socijalnim radnicima jer time roditelj dobija puno starateljstvo nad svojim detetom, a i mogućnost da radi – kaže Pavlovićeva. Sa mladim majkama stručnjaci najviše rade na uspostavljanju porodičnih odnosa, naročito sa ocem i njenim roditeljima, ali i sa širom porodicom, ukoliko je to potrebno. U zavisnosti od regiona iz kojeg su devojčice zavisi i težina posla, a ”najlakše” je socijalnim radnicima u Beogradu. – Porodice su se u velikoj meri emancipovale. U Beogradu je maloletnička trudnoća veoma retko razlog za odbacivanje kćerke. Jeste im šok u početku, ali porodica veoma brzo spozna da ima kapacitete da se stara o prinovi – dodaje Pavlovićeva. U slučaju da su odnosi među najbližima narušeni u većoj meri, pa maloletna trudnica ima premišljanja da li će zadržati dete ili ga dati na usvajanje, može da bude zbrinuta u Materinskom domu u Zvečanskoj ulici. U ovoj ustanovi kažu da kod njih mlada trudnica može da boravi od šestog meseca trudnoće pa sve dok dete ne napuni godinu dana.         RAZLIČITI PODACI O ABORTUSU U ISTRAŽIVANjU čiji su rezultati upisani u Strategiju za podsticaj rađanja, piše i da je 40 odsto mladih žena bilo trudno najmanje jednom, od kojih je 20 odsto imalo jedan ili više abortusa. – Procenjuje se da svake godine iskustvo sa ovom vrstom medicinskog postupka ima oko 7.000 adolescentkinja, a iskustvo neplanirane trudnoće do navršenih 19 godina ima svaka šesta devojka iz Beograda – piše u ovom dokumentu. Prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku stopa abortusa je znatno niža i iznosi 4,33 na 1.000 žena ovog doba.


Izvor: Novosti