samo-opusteno Alternativna medicina
Pages: 12
Alternativna medicina By: ^Tina^ Date: Avgust 31, 2010, 01:22:21
Alternativna medicina

Alternativna medicina je praksa zdravstvene brige, filozofija lečenja i terapija koja se ne koristi u naučno prihvaćenoj medicini. Tradicionalisti smatraju da ove metode nisu naučno evaluirane zbog svoje bezbednosti i efektivnosti, ali se uprkos tome u mnogim zemljama koriste.

Primeri alternativne medicine su akupunktura, travarstvo, meditacija, joga, urinoterapija, lekovito gladovanje, razni verski obredi, operacije golim rukama itd.


Odg: Alternativna medicina By: ^Tina^ Date: Avgust 31, 2010, 01:23:14
Aromaterapija

Aromaterapija je upotreba aromatskih komponenti biljaka, najčešće aromatskih ulja (inhalacijom), upotrebom posebnih kupki za relaksaciju, ili utrljavanjem u kožu, kako bi se poboljšao tretman. Aromaterapija više nije deo samo alternativne medicine, jer je nauka dokazala da ulja biljaka utiču i na nervni sistem kao i na onesposobljavanje a često i ubijanje bakterija. Pravilna upotreba aromaterapije zahteva dodatnu edukaciju i predstavlja jednu od zanimljivih spona fizioterapije (masaže) i socijalnog rada.


Biofidbek


Šema pokazuje povratnu vezu između osobe, senzora i procesora koji pripremaju bio-trening

Biofidbek su informacije koje se prikupljaju na licu mesta o fiziološkim procesima u telu neke osobe. Uključuju podatke o krvnom pritisku, temperaturi, mišićnim napetostima i sl. Cilj je da se osoba nauči da kontroliše ove procese čak i kada nije sposobna da artikuliše kako je stekla znanje. Uz pomoć biofidbeka mogu se lečiti anksioznost, migrena, inkontinencija, autizam, depresija, fobije, panika, PMS, nesanice, zamor, bolesti zavisnosti, gasterotestinalni problemi, visok krvni pritisak i epilepsija.
Odg: Alternativna medicina By: ^Tina^ Date: Avgust 31, 2010, 01:24:25
Reiki


Reiki bi trebalo da se prenosi putem dlana

Reiki je japanska tehnika koja se koristi za smanjenje stresa i relaksaciju kao i za liječenje. Bazirana je na "polaganju ruku" i na vjerovanu da životna energija teče kroz organizam. Ako neko ima nisku životnu energiju tada je ta osoba podložna bolestima i stresu, a ako je ta energija visoko osoba se osjeća zdravije i sretnije. Mikao Usui je tvorac Reikija. U ranim godinama 20. vijeka u Japanu je osnovao Reiki tvrdeći da je moguće liječiti ljude energijom bez gubljenja vlastite energije.


Porijeklo imena

Ime Reiki vodi porijeklo iz japanskog izgovora dva kineska karaktera koja se koriste da opišu energiju. "Rei" znači duša, duh i "Ki" znači dah ili energija žive sile - životna energija.

Porijeklo Reikija

Japanski Tendai budist po imenu Mikao Usui je otkrio Reiki nakon duge meditacije, posta i molitve. Zapisao je da je dobio mistično otkrovenje i da je postigao znanje i spiritualnu moć da aplicira energiju zvanu Reiki na ljude.

Teorija i praksa

Osobe koje praktikuju Reiki koriste tehniku "polaganja ruku" na tijelo ili iznad tijela za koju oni tvrde da kanališu energiju Ki. Ta energija je energija univerzalnog duha ili spiritualne prirode (Rei). Kroz dlanove osobe koja primjenjuje Reiki se kanališe energija koja ima za svrhu da liječi osobu kojoj je ovaj tretman potreban.

U Reiki sesiji se od pacijenta očekuje da legne i da se opusti. Osoba koja kanališe energiju kroz sebe pokreće svoje ruke blizu i oko tijela primaoca, odnosno pacijenta. Pacijent mora biti otvoren za ovu vrstu liječenja i za primanje energije da bi liječenje bilo efikasno.

Kritike

Doktori, akademici izražavaju zabrinutost kada pacijenti koji boluju od nekih teških oboljenja izaberu Reiki kao metod liječenja. Protivnici ove metode tvrde da je to ništa drugo do eksploatacija straha i nade ljudi koji boluju od teških oboljenja, a daje im se za uzvrat ništa drugo sem placebo efekta. Rimokatolička crkva smatra da je Reiki otvaranje vrata zlim silama i okultnom.
Odg: Alternativna medicina By: ^Tina^ Date: Avgust 31, 2010, 01:25:00
Srebrna voda


Srebrna voda je konvencionalni naziv za preparate koji sadrže različite oblike srebra, najčešće u vodenom vehikulumu. To mogu biti suspenzije nanočestica metalnog srebra (tzv. koloidno srebro), rastvori koji sadrže jone srebra ili preparati u kojima su jedinjenja srebra vezana za proteine dispergovane u vodi. Ovi preparati se nalaze u slobodnom prometu na tržištu većine zemalja i značajno variraju po svom sadržaju.

Srebrna voda se danas reklamira kao univerzalni antibiotik bez neželjenog dejstva. Međutim, u studiji sprovedenoj 1995. godine na 9 preparata koloidnog srebra, dva proizvoda su već sadržala mikroorganizme, četiri su pokazala antibakterijsko dejstvo in vitro, a koncentracija srebra je imala tendenciju da opada sa vremenom u svim preparatima. Američka Agencija za hranu i lekove (FDA) je u svojim ispitivanjima našla da su preparati koloidnog srebra sadržali između 15,2% i 124% od deklarisanog sadržaja. S obzirom na to da srebro može da prouzrokuje argiriju, te da verovatnoća dobijanja argirije direktno zavisi od količine slobodnog srebra, kao i antibakterijska moć „srebrne vode“, to je FDA donela zaključak da »opasnost od upotrebe preparata koloidnog srebra prevazilazi bilo koju očekivanu korist«.

Između 1993. i 2002. u SADu je prijavljeno 11 slučajeva argirije povezane sa upotrebom srebrne vode. Nasuprot tvrdnjama prodavaca srebrne vode, prijavljeni su slučajevi pojave rezistencije bakterija na srebrov jon.
Odg: Alternativna medicina By: ^Tina^ Date: Avgust 31, 2010, 01:25:42
TaheboTahebo (lat. Tabebuia avellanedae), je indijanski naziv drveta, koje raste na Andima Južna Amerika. Kora drveta se koristi za čaj. Ona sadrži lapahol (lapaholna kiselina), koji deluje antibakterijski i antiseptički. Kora sadrži još i tanine, eterična ulja, smole, saponine i antrahinone.

Tahebo je najpoznatiji po upotrebi kod vaginalne kandidijaze. Sadrži komponente koje ispoljavaju i antibakterijsko i antiparazitarno dejstvo. Ulje origana (lat. Ориганум вулгаре) kao i brojna druga etarska ulja. Etarska ulja sadrže monoterpene, a najpoznatiji u etarskom ulju origana je karvakrol, koji suzbija širok spektar mikroorganizama, parazita, gljivica i bakterija, a naročito je efikasan kod kandide.

Deluje još i kao jak antioksidans, jača imunitet, ima antimikrobni učinak.

Pomaže kod bronhitisa, herpesa, kožnih bolesti (ekcemi, gljivične infekcije), u stanjima iscrpljenosti i hroničnog stresa, te za opšte jačanje organizma. Neki mu pripisuju čaki i antitumorsko delovanje.

U tradicionalnoj medicini se koristi kod anemije, dijabetesa, proširenih vena, gastritisa te protiv zgrušavanja krvi. Neželjeni efekti su samo retke alergijske reakcije.
Odg: Alternativna medicina By: ^Tina^ Date: Avgust 31, 2010, 01:26:03
Travarstvo

Travarstvo je tradicionalna odnosno narodna medicina koja se zasniva na upotrebi biljaka i biljnih derivata za lečenje. Travarstvo je jedan od najstarijih načina lečenja, i verovatno je staro koliko i čovečanstvo. Lečenje biljem je veština koju su razvili svi narodi, i u skladu sa podnebljem na kome žive naučili da koriste biljke koje su im bile dostupne. Znanja o lekovitim svojstvima biljaka su akumulirana tokom hiljada godina ljudske istorije. Travarstvo je zasnovano na tradicionalnoj upotebi biljaka u nekom narodu, bez obzira na naučno povrđivanje ili osporavanje lekovitih svojstava određene biljke.

Fitoterapija je metod lečenja zasnovan na upotrebi lekovitog bilja. Pojmovi travarstvo, herbalizam, biljarstvo, fitoterapija nisu striktno razgraničeni, i svi podrazumevaju lečenje lekovitim biljem.

Travarstvo podrazumeva upotrebu samoniklog lekovitog bilja, od koga se najčešće prave čajevi, tinkture, ekstrakti, ali ponekad i kupke i masti. Najpoznatija je upotreba čajnih mešavina, u kojima više lekovitih biljaka deluje sinergistički. Čajevi su najblaži vid ekstrakcije aktivnih komponenti iz lekovitog bilja, pa se smatraju i najbezednijim.
Odg: Alternativna medicina By: ^Tina^ Date: Avgust 31, 2010, 01:26:35
Fitoterapija

Fitoterapija je metoda lečenja koja se zasniva na upotrebi lekovitog bilja. Reč fitoterapija potiče od grčkih reči (phyton), biljka i (therapeia), lečiti, tretirati, i znači lečenje biljem. Fitoterapija se zasniva na tradicionalnoj upotrebi lekovite biljke u nekom narodu - travarstvo ili na osnovu klinički dokazanih lekovitih svojstava. Naučna disciplina koja proučava pravilnu upotrebu lekovitog bilja, aktivne komponente, sastav, delovanje, primenu, kontraindikacije, neželjena dejstva i druge aspekte, naziva se farmakognozija. Slični termini su herbalizam, biljarstva, travarstvo i svi ovi termini se međusobno preklapaju. Lekovito bilje se često koristi kao polazna sirovina za dobijanje sintetičkih lekova. Modifikovanjem prirodnih supstanci stvaraju se jedinstveni molekuli, koji imaju jača farmakološka dejstva i mogu postati zaštićeni patentom. Biljni preparati nisu jednokomponentni, za razliku od sintetičkih lekova i sadrže stotine sastojaka. Upotreba biljnog ekstrakta, a ne samo pojedinačne komponente nekad ima sinergističko dejstvo, tj. različite komponente jedna drugoj pojačavaju učinak.


Kvalitet lekovitog bilja

Kvalitet lekovitog bilja zavisi od količine lekovitih komponenti koje lekovito bilje sadrži. Količina nekog sastojka u biljci zavisi od uslova u kojima je ta biljka uzgajana (nadmorska visina, temperatura, vlažnost...), perioda branja (u različitim periodima vegetacije različita je količina pojedinih sastojaka), načina branja, sušenja i čuvanja. Sušenjem se gubi voda, pa se na izvesno vreme mogu konzervirati lekoviti sastojci. Rok trajanja neke droge (delova lekovitog bilja) zavisi od vrste i uslova čuvanja, a može biti od par meseci do nekoliko godina.


Bezbedna upotreba

Smatra se da je upotreba lekovitog bilja potpuno bezbedna, jer je ono prirodnog porekla. Ali, ovo ne mora uvek biti tačno. U nekim stanjima pojedine lekovite biljke mogu biti kontraindikovane. Lekovite biljke mogu imati neželjena dejstva, ali se ona retko ispoljavaju jer se ne primenjuju koncentrovane ili u visokim dozama. Mnoge osobe su alergične na biljke, pa se tako može ispoljiti alergija i na lekovite biljke.


Pripravci od lekovitog bilja

Od lekovitog bilja se pripremaju čajevi, dekokti, ekstrakti, tinkture, macerati, rastvori, sirupi, kupke, kreme, masti... Najčešće se prave vodeni, alkoholni, vodeno-alkoholni ili uljani ekstrakti lekovitog bilja. Standardizacija biljnog ekstrakta podrazumeva određivanje koncentracije neke od glavnih lekovitih komponenti. Ipak, ovo ne mora biti merilo jačine ekstrakta, jer se često ne zna koja komponenta obezbeđuje lekovito svojstvo nekoj biljci ili je nekoliko, do nekoliko desetina komponenti, odgovorno za lekovita svojsta određene biljke.
Odg: Alternativna medicina By: Alle Date: Septembar 01, 2010, 18:14:27
Aroma terapija je super.. :) Što se tice ovog Reiki majstora,nešto i ne verujem u to.Bio je jedan takav u jednoj ulici u mom gradu..pa i nešto nije imao mušterija..A veoma sam se zainteresovala sa ono indijsko drvo.Da li neko zna da li ima u prodaji taj čaj?
Odg: Alternativna medicina By: Dzejn Date: Septembar 10, 2010, 14:27:37
shta vi mislite o akupunkturi ?
Odg: Alternativna medicina By: Alle Date: Septembar 10, 2010, 16:33:09
Hm...pa nisam sigurna koliko je to delotvorno kako se prica da jeste..pretpostavljam da je bolno da te izbodu svim onim iglama..a mozda i nije .. ko zna.. svejedno kako bilo..ne bih to da probam..ne svidja mi se..
Odg: Alternativna medicina By: NiKooLaa Date: Septembar 10, 2010, 17:03:39
shta vi mislite o akupunkturi ?
Za opuštanje i relaksaciju da, za lečenje ne.
Odg: Alternativna medicina By: ^Tina^ Date: Septembar 11, 2010, 13:39:20
Ne kapiram baš na koji način te bockanje iglama može izlečiti...Ali što kaže Nikola, možda bi bilo dobro za opuštanje :D
Odg: Alternativna medicina By: Dzejn Date: Septembar 12, 2010, 21:22:01
meni radili, lechili sinuse, ove zime cu hvala bogu pochinut
Odg: Alternativna medicina By: TanjicA Date: Septembar 18, 2010, 00:16:36
Verujem da kratkoročno može pomoći, ali za ozbiljnije stvari ipak se treba obratiti lekaru :D
Odg: Alternativna medicina By: beejbi Date: Novembar 01, 2010, 00:24:04
Ne vjerujem da moze pomoci, ali eto ljudi se na svasta opredjele zarad zdravlja ili bar eksperimentisanja..
ako bi vec trebala redati onda bi tradicionalna medicina bila na prvom mjestu, ali s obzirom na mentalnu poluciju, sveprisutnost stresa i depresije aromaterapija i fizikalna terapijica su savrsen sklad u sedmicnoj uporabi .. ::flowers::