MUP optužio auto-škole da opstruišu pravilnik

 • 0 Odgovora
 • 145 Pregleda

0 Članovi i 1 gost pregledaju ovu temu.

[Glasnik]

 • *
 • 25,668
 • +4/-1
 • Opustite se i uzivajte!
  • samoopustenoinfo
  • Pogledaj profil
  • Agregator vesti
MUP optužio auto-škole da opstruišu pravilnik
« poslato: Oktobar 24, 2013, 16:00:50 »

MUP optužio auto-škole da opstruišu pravilnik    BEOGRAD – Ministarstvo unutrašnjih poslova optužilo je danas auto-škole da opstrukcijama i medijskim pritiscima žele da spreče primenu pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače, ali i predložio da, u cilju prevazilaženja problema sa prostorom za početnu praktičnu obuku, pravnim licima bude omogućeno da tu obuku u roku od jedne godine izvode na prostorima na kojima je i do sada sprovođena.   Podsećajući da su prve radne varijante pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače od juna 2009. bile dostupne javnosti, MUP je u saopštenju naveo da su pravilnici objavljeni u maju 2012, a njihovo stupanje na snagu je odloženo za pet meseci, da bi se auto-škole pripremile za primenu. “U periodu od objavljivanja prvih radnih varijanti do danas, ovom ministarstvu nije dostavljena nijedna primedba stručne javnosti na predložene tekstove pravilnika, a sve konstruktivne primedbe auto škola su prihvaćene”, navedeno je u saopštenju.   MUP je ocenio da je “apsolutno netačna činjenica da auto školama nisu poznati uslovi koje moraju ispuniti da bi dobili dozvolu za osposobljavanje kandidata za vozače, odnosno do kada važe stara rešenja na osnovu kojih trenutno rade”. Auto-škole nisu namenski iskoristile period od pet meseci, do 25. oktobra 2012, koji im je dat da se pripreme za primenu novih propisa, već su znatno povećale broj upisanih kandidata u odnosu na prethodne godine. Tako je od 24. maja do 25. oktobra 2012. upisano oko 160.000 kandidata, ističe MUP. “Na ovaj način veliki broj auto-škola je obezbedio sticanje znatne zarade, a istovremeno ovim brojem upisanih kandidata se želelo postići odlaganje primene pravilnika zbog nemogućnosti da se obuka upisanih kandidata završi u propisanom roku”, navedeno je u saopštenju.   Period od 25. aprila prošle do 25. oktobra ove godine bio je dat auto-školama da obezbede nove uslove i dobiju dozvolu za osposobljavanje kandidata za vozače, što one nisu učinile. Od 25. oktobra 2012. do avgusta 2013. samo jedna auto-škola je podnela zahtev za dobijanje dozvole, a u ovom momentu zahteve je podnelo oko 30 auto-škola.   Činjenica je da su se pojedine auto-škole i njihova udruženja obratila MUP-u sa problemima koje imaju u pogledu obezbeđenja propisanih uslova vezanih za poligon za početnu praktičnu obuku i ugradnju tahografa u vozila B kategorije, jer u pokušajima obezbeđenja prostora, koji bi bio isključivo namenjen za početnu praktičnu obuku, nisu naišle na razumevanje lokalnih samouprava u mnogim gradovima. Ističući da se u kase lokalne samouprave značajna sredstva slivaju za podizanje većeg nivoa bezbednosti saobraćaja, MUP je ocenio da je taj problem posebno izražen u Beogradu.   U cilju prevazilaženja tog problema sa prostorom za početnu praktičnu obuku, MUP je predložio izmenu pravilnika kojom će pravnim licima biti omogućeno da tu obuku u roku od jedne godine izvode na prostorima na kojima je i do sada sprovođena.   Takođe je dat prelazni period od jedne godine za ispunjavanje svih uslova na koje su pravna lica ukazala kao sporna, zbog poteškoća u pogledu njihovog ispunjavanja.   Zbog komplikovanog sistema prelaznih i završnih odredaba koji važi za period od 25. oktobra 2012. do 25. oktobra 2013, MUP je odlučio da objavi prečišćene tekstove pravilnika koji će biti mnogo jednostavniji za primenu, a oni će biti najkasnije objavljeni sutra.   Predloženi pravilnici su dostavljeni Zajednici auto-škola Srbije i drugim školama koje su za izmene pravilnika pokazale interesovanje. Izjava predstavnika Zajednice da nisu upoznati šta piše u pravilnicima moguće je i tačna, jer je uočena pojava da veliki broj auto-škola nije upoznat ni sa sadržajem važećih pravilnika, ali se za takvo stanje ne može učiniti odgovornim MUP. U slučaju da se rok važenja starih rešenja i produži, izvesno je da bi se nakon isteka tog roka došlo u istu situaciju, jer je teško skoro očekivati povoljniju situaciju da auto-škole ispune propisane uslove. Najveći broj auto-škola trenutno egzistira zahvaljujući polaganju vozačkih ispita, pa je izvesno da veliki broj auto-škola nema nameru da se ubuduće bavi osposobljavanjem kandidata za vozače.   Takođe, produženjem roka za sve centre za obuku vozača znači i odlaganje primena odredaba Zakona o osposobljavanju u njihovom punom kapacitetu, a koje su donete sa ciljem podizanja nivoa osposobljenosti kandidata za vozače, odnosno bezbednosti saobraćaja na putevima.   Veliki broj auto-škola koji trenutno postoji (oko 900) otežava organizaciju održavanja teorijske obuke, najveće prednosti u ovoj oblasti u odnosu na stare propise.   Zbog malog broja kandidata auto-škola bi morala da sprovodi teorijsku nastavu sa jednim ili dva kandidata, što se ne radi, a što je utvrđeno u nadzorima koje je izvršilo ovo Ministarstvo (za ove prekršaje zaprećena je kazna za pravno lice u iznosu od 100.000 do 800.000 dinara).   Kandidat koji ne sluša teorijsku obuku u proseku polaže teorijski ispit oko tri puta. Kada se uzme u obzir činjenica de teorijska obuka košta 10.000 dinara, a jedno polaganje oko 4.000 dinara, potpuno je jasno da auto-škola bez imalo uloženih sredstava obezbedi znatnu materijalnu korist. Sličan scenario se primenjuje i u praktičnoj obuci, odnosno sve su to razlozi zbog kojih određen broj auto-škola želi zadržavanje postojećeg stanja.   Takođe, propisivanje republičkih administrativnih taksi nije u nadležnosti MUP-a. Administrativna taksa koju mora uplatiti pravno lice za dobijanje dozvole za osposobljavanje kandidata za vozače iznosi 80.230 dinara i ista je za sva pravna lica.   Trenutna visina takse se primenjuje od juna, kada je izvršeno usklađivanje svih administrativnih taksi, a neznatno manja vrednost administrativne takse se primenjivala nekoliko zadnjih godina i za dobijanje starih rešenja za rad auto-škola, navedeno je u saopštenju.   MUP je u toku naredne nedelje zakazao četiri utvrđivanja uslova za dobijanje dozvole na osnovu podnetih i kompletiranih zahteva pravnih lica, navedeno je u saopštenju.[Reklama]